20 đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Trần Phú, Hà Tĩnh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 20 đề thi

0
1.406
lượt xem
49
download
Xem 20 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
20 đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Trần Phú, Hà Tĩnh

Mô tả BST 20 đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Trần Phú, Hà Tĩnh

Với sự hỗ trợ đắc lực của Internet, các bạn thí sinh hoàn toàn có thể tìm thấy trên eLib.vn bộ sưu tập 20 đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Trần Phú, Hà Tĩnh. Đây là bộ đề thi chúng tôi sưu tầm nhằm giúp các bạn thí sinh có dịp thử sức với các đề thi thử để tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm cho kỳ thi tới. Chúng tôi hi vọng, bộ sưu tập các đề thi thử này sẽ hữu ích đối với các bạn thí sinh. Chúc các bạn một kỳ thi đầy mong đợi!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt 20 đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Trần Phú, Hà Tĩnh

Mời các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của đề thi đầu tiên trong bộ sưu tập 20 đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Trần Phú, Hà Tĩnh dưới đây:

 Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 1: A. Hand B. Bank C. Sand D. Band
Question 2: A. Cooks B. Loves C. Joins D. Spends
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.
Question 3: A. Investigate B. Aborigine C. Convenient D. Supervisor
Question 4: A. Determine B. Diversity C. Occupation D. Miraculous
Question 5: A. Suitable B. Eliminate C. Accent D. Cultural
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 6: Okay, I …………… the popcorn if you buy the drinks.
A. will buy B. buy C. would buy D. bought
Question 7: ...................... flowers are usually made of plastic or silk.
A. Unreal B. False C. Artificial D. Untrue
Question 8: Computers are said to be ……….…… for the development of mankind.
A. here today, gone tomorrow B. here and there C. here to stay D. neither here nor there
Question 9: If only the Prime Minister ........his arts policy would lose him the election.
A. had known B. knows C. was knowing D. could have knowing
Question 10: How can the boss act ……………… nothing had happened?
A. therefore B. so C. if D. as though
Question 11: I don’t remember ………….. of your decision to change our vocation plan.
A. to tell B. being told C. telling D. to be told
Question 12: Last year Matt earned …………. his brother, who had a better position.
A. twice as much as B. twice more than C. twice as more as D. twice as many as
Question 13: Most people prefer flying ………….. going by the sea because it’s too much faster.
A. over B. than C. from D. to

Vui lòng xem tiếp đề thi hoặc xem thêm các đề thi khác trong bộ sưu tập 20 đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Trần Phú, Hà Tĩnh. Ngoài ra, các em học sinh còn có thể download về làm đề thi tham khảo bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn.
Đồng bộ tài khoản