30 đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 năm học 2013 - 2014

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 28 đề thi

0
1.060
lượt xem
116
download
Xem 28 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
30 đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 năm học 2013 - 2014

Mô tả BST 30 đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 năm học 2013 - 2014

Thi IOE Tiếng Anh trên mạng hiện nay là kỳ thi thu hút rất nhiều học sinh tham gia. Để thuận lợi cho việc ôn tập, chúng tôi giới thiệu với các bạn bộ sưu tập 30 đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 năm học 2013 - 2014. Qua bộ đề thi này các em sẽ làm quen với dạng đề thi, rèn luyện và nâng cao trình độ, kiến thức môn Tiếng Anh. Chúc các em thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt 30 đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 năm học 2013 - 2014

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nội dung của các tài liệu trong bộ sưu tập 30 đề thi IOE - Olympic Tiếng Anh trên mạng lớp 7 năm học 2013 - 2014:

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently.
1. A. leave B. read C. ready D. pleased
2. A. hungry B. June C. month D. mother
3. A. stay B. vacation C. last D. late
4. A. great B. beach C. teacher D. meat
II. Choose the option that best fits each of the blanks.

5. __________ visiting Halong Bay? –That’s a good idea!
A. How about B. Let’s C. What about D. A&C are correct
6. Does Nam often play marbles __________recess?
A. on B. at C. in D. between
7. Students have two __________each day.
A. 20-minutes breaks B. 20-minute breaks C. 20-minute break D. 20-minutes break
8. __________do you go to bed? - At nine.
A. What B. When C. What time D. Where
9. Hanoi is the capital city, but it is __________than HCM City.
A. the smaller B. smaller C. smallest D. small
10. The summer vacation usually __________for almost three months.
A. is lasting B. lasts C. is D. will last
11. My homework __________about two hours each day.
A. takes B. costs C. uses D. spends
12. She learns __________to use a computer in Computer Science classes.
A. how B. what C. which D. when
13. Which is the eighth month of the year?
A. September B. February C. November D. August
14. -Where ____________________ from? –England.
A. is she B. does she come C. will she be D. A&B are correct
15. Farmers work mainly __________.
A. in their farms B. at their farms C. on their farms D. from their farms
16. How __________is it from your house to school? – It’s about 2 kilometers.
A. old B. much C. far D. often
17. Nam likes bananas and apples, and I do, __________.
A. so B. too C. either D. neither
18. In the future, robots and machines __________all the work for us.
A. are doing B. will do C. does D. do
19. Nam is __________fixing household appliances.
A. good at B. good for C. good in D. bad for

Vui lòng xem thêm các tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh còn có thể download bộ sưu tập 30 đề thi IOE - Olympic Tiếng Anh trên mạng lớp 7 năm học 2013 - 2014 về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn của chúng tôi.
Đồng bộ tài khoản