80 bài tập trắc nghiệm hóa đại cương về kim loại

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 tài liệu

0
252
lượt xem
14
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
80 bài tập trắc nghiệm hóa đại cương về kim loại

Mô tả BST 80 bài tập trắc nghiệm hóa đại cương về kim loại

Cùng hệ thống lại kiến thức và làm quen với các dạng bài tập đại cương về kim loại của bạn qua việc tham khảo bộ sưu tập 80 bài tập trắc nghiệm hóa đại cương về kim loại này nhé. Gồm toàn bộ các câu hỏi trắc nghiệm về lý thuyết và bài tập điển hình được chọn lọc kĩ lưỡng. Hy vọng, BST này sẽ là tài liệu hữu ích cho việc ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt 80 bài tập trắc nghiệm hóa đại cương về kim loại

Bạn có thể tải miễn phí BST 80 bài tập trắc nghiệm hóa đại cương về kim loại này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Câu 1: Muối Fe2+ làm mất màu dung dịch KMnO4 trong môi trường axít tạo ra ion Fe3+. Còn ion Fe3+ tác dụng với tạo ra I2 và Fe2+ . Sắp xếp các chất oxi hoá Fe3+, I2 và MnO4— theo thứ tự mạnh dần?
A. Fe3+ < I2 < MnO4— . B. I2 < MnO4— < Fe3+.
C. I2 < MnO4— < Fe3+ . D. MnO4— < Fe3+ < I2 .
Câu 2: Cho biết các phản ứng xảy ra sau:
2FeBr2 + Br2 → 2FeBr3
2NaBr + Cl2 → NaCl + Br2
Phát biểu đúng là:
A. Tính khử của mạnh hơn . B. Tính oxi hoá của Br2 mạnh hơn Cl2.
C. Tính khử của mạnh hơn Fe2+. D. Tính oxi hoá của Cl2 mạnh hơn của Fe3+.
Câu 3: Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3, Cu có số mol bằng nhau. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong
A. NaOH dư. B. HCl dư. C. AgNO3 dư. D. NH3 dư.
Câu 4: Thể tích dung dịch HNO3 1M loãng ít nhất cần dùng để hoà tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu (biết rằng phản ứng tạo ra chất khử duy nhất là NO)
A. 1 lít. B. 0,6 lít. C. 0,8 lít. D. 1,2 lít.
Câu 5: 1,368 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng vừa hết với dung dịch HCl, các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu đựơc dung dịch Y, cô cạn dung dịch Y thu được hỗn hợp gồm hai muối, trong đó khối lượng của mu ối FeCl2 là 1,143 gam. Dung dịch Y có thể hoà tan tối đa bao nhiêu gam Cu?
A. 0,216 gam. B. 1,836 gam. C. 0,228 gam. D. 0,432 gam.
Câu 6: Hoà tan hết hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4, trong đó tỉ lệ khối lượng c ủa FeO và Fe2O3 là 9 : 20 trong 200 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y. Dung dịch Y hoà tan được tối đa bao nhiêu gam sắt ? A. 3,36 gam. B. 3,92 gam. C. 4,48 gam. D. 5,04 gam.
Câu 7: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 1,344 lít khí NO sản phẩm khử duy nhất (ở đktc) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hoà tan được tối đa 12,88 gam Fe. Số mol của HNO3 có trong dung dịch ban đầu là
A. 1,04 mol. B. 0,64 mol. C. 0,94 mol. D. 0,88 mol.
Câu 8: Cho 11,34 gam bột nhôm vào 300 ml dung dịch hỗn hợp gồm FeCl3 1,2M và CuCl2 x (M) sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch X và 26,4 gam hỗn hợp hai kim loại. x có giá trị là
A. 0,4M. B. 0,5M. C. 0,8M. D.1,0M.
 

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu 80 bài tập trắc nghiệm hóa đại cương về kim loại hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản