936 Câu trắc nghiệm + Đáp án hóa hữu cơ

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 tài liệu

0
92
lượt xem
3
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
936 Câu trắc nghiệm + Đáp án hóa hữu cơ

Mô tả BST 936 Câu trắc nghiệm + Đáp án hóa hữu cơ

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm tài liệu hay để tham khảo, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp thành bộ sưu tập 936 Câu trắc nghiệm + Đáp án hóa hữu cơ.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt 936 Câu trắc nghiệm + Đáp án hóa hữu cơ

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo 936 Câu trắc nghiệm + Đáp án hóa hữu cơ được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

1. Stiren ( ) có công thức tổng quát là:
a) CnH2n-6 b) CnH2n-8 c) CnH2n-10 d) CnH2n-6-2k

2. Naptalen ( ) có công thức phân tử là:
a) C10H6 b) C10H10 c) C10H12 d) Tất cả đều không đúng

3. Số phân tử Antracen ( ) có trong 1,958 gam Antracen là:
a) 0,011 b) 6,853.1021 c) 6,624.1021 d) Tất cả đều sai
(C = 12; H = 1)

4. Phản ứng giữa Toluen với Kali pemanganat trong môi trường axit Sunfuric xảy ra như sau:

Hệ số cân bằng đứng trước các tác chất: chất oxi hóa, chất khử và axit lần lượt là:
a) 5; 6; 9 b) 6; 5; 8 c) 3; 5; 9 d) 6; 5; 9

5. Với công thức phân tử C9H12, số đồng phân thơm có thể có là:
a) 8 b) 9 c) 10 d) 7

6. Một học sinh phát biểu: “Tất cả các hợp chất Hiđrocacbon no (là các Hiđrocacbon mà phân tử của nó không có chứa liên kết đôi C=C, liên kết ba C≡C hay vòng thơm) thì không thể cho được phản ứng cộng”. Phát biểu này:
a) Không đúng hẳn b) Đúng hoàn toàn
c) Đương nhiên, vì hợp chất no thì không thể cho được phản ứng cộng
d) (b) và (c)

7. Cho hỗn hợp A gồm các hơi và khí: 0,1 mol Benzen; 0,2 mol Toluen; 0,3 mol Stiren và 1,4 mol Hiđro vào một bình kín, có chất xúc tác Ni. Đun nóng bình kín một thời gian, thu được hỗn hợp B gồm các chất: Xiclohexan, Metyl xiclohexan, Etyl xiclohexan, Benzen, Toluen, Etyl benzen và Hiđro. Đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp B trên, rồi cho hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch nước vôi có dư, để hấp thụ hết sản phẩm cháy. Độ tăng khối lượng bình đựng nước vôi là:
a) 240,8 gam b) 260,2 gam c) 193,6 gam d) Không đủ dữ kiện để tính
(C = 12; H = 1; O = 16)

8. A là một hiđrocacbon. Tỉ khối hơi của A so với Nitơ bằng 1,5. A không làm mất màu tím của dung dịch KMnO4. A là:
a) Propan b) Xiclopropan c) Xiclobutan d) Propilen
(C = 12; H = 1; N = 14)

9. A có công thức dạng CnH2n -8. A có thể là:
a) Aren đồng đẳng Benzen b) Aren đồng đẳng Phenyl axetilen
c) Hiđrocacbon có hai liên kết đôi và một liên kết ba mạch hở
d) Hiđrocacbon mạch hở có hai liên kết ba và một liên kết đôi

10. A là một chất hữu cơ mà khi đốt cháy chỉ tạo khí Cacbonic và hơi nước, trong đó thể tích CO2 gấp đôi thể tích hơi nước (đo cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). A có thể là:
a) Axit Oxalic (HOOC-COOH) b) Đimetyl Oxalat (CH3OOC-COOCH3)
c) C5H5O3 d) CnHnOz với n: số nguyên dương chẵn

11. Dãy đồng đẳng nào sau đây mà khi đốt cháy thì tỉ lệ số mol CO2 so với số mol H2O tăng dần khi số nguyên tử Cacbon trong phân tử tăng dần?
a) Parafin b) Olefin c) Ankin d) Aren đồng đẳng Benzen
 

Để tham khảo thêm nhiều 936 Câu trắc nghiệm + Đáp án hóa hữu cơ quý thầy cô và các em cùng download nhé (hoàn toàn miễn phí)!
Đồng bộ tài khoản