Bài 1,2,3,4,5,6,7 về Quang hợp ở các nhóm thực vật C3 C4 và CAM trang 43 SGK Sinh 11

Chia sẻ: An | Ngày: | 1 tài liệu

0
141
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài 1,2,3,4,5,6,7 về Quang hợp ở các nhóm thực vật C3 C4 và CAM trang 43 SGK Sinh 11

Mô tả BST Bài 1,2,3,4,5,6,7 về Quang hợp ở các nhóm thực vật C3 C4 và CAM trang 43 SGK Sinh 11

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Bài 1,2,3,4,5,6,7 về Quang hợp ở các nhóm thực vật C3 C4 và CAM trang 43 SGK Sinh 11 trên Thư viện eLib của chúng tôi. Bao gồm nhiều tài liệu hay, chất lượng được sưu tầm từ những nguồn tài liệu đáng tin cậy. Hi vọng rằng, các tài liệu trong bộ sưu tập do chúng tôi sưu tầm và tổng hợp sẽ giúp ích cho công tác dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài 1,2,3,4,5,6,7 về Quang hợp ở các nhóm thực vật C3 C4 và CAM trang 43 SGK Sinh 11

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Bài 1,2,3,4,5,6,7 về Quang hợp ở các nhóm thực vật C3 C4 và CAM trang 43 SGK Sinh 11:

Bài 1. Nêu khái niệm và điều kiện cần có của pha sáng trong quang hợp.
Trả lởi:
Pha ánh sáng của quang hợp là pha chuyển hoá năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH. Pha sáng chỉ xảy ra ở tilacôit khi có ánh sáng chiếu vào diệp lục
Bài 2. Ôxi trong quang hợp có nguồn gốc từ đâu?
Trả lời:
Ôxi trong quang hợp có nguồn gốc từ nước.
Bài 3. Sản phẩm của pha sáng là gì?
Trả lời:
Sản phẩm của pha sáng là: ATP, NADPH, O2-
Bài 4. Những hợp chất nào mang năng lượng ánh sáng vào pha tối để đồng hóa CO2 thành cacbohiđrat?
Trả lời:
Những hợp chất mang năng lượng ánh sáng vào pha tối để đồng hóa C02 thành cacbohiđrat là: ATP và NADPH.
Bài 5. Quan sát các hình 9.2. 9.3 và 9.4, nêu sự giống nhau và khác nhau giữa các chu trình C3,C4 và chu trình CAM.
Trả lời:
* Giống: Cả hai chu trình đều có chu trình Canvin tạo ra PGA rồi từ đó hình thành nên các hợp chất cacbonhiđrat, axit amin, prôtêin, lipit..
* Khác:
- Chất nhận của chu trình C3 là ribulôzơ-l,5-điphôlphat Chất nhận của quá trình C4 là axit phôlphoenolptruvic.
- Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C3 là hợp chất 3 cacbon: APG.
Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C4 là các hợp chất 4 cacbon: axit ôxalôaxêtic và axit malic/aspactic.
- Tiến trình của chu trình C3 chỉ có một giai đoạn là chu trình Canvin xảy ra chỉ trong các tế bào nhu mô thịt lá.
Tiến trình của chu trình C4 gồm hai giai đoạn: Giai đoạn 1 là chu trình C4 xảy ra trong các tế bào nhu mô thịt lá và giai đoạn chu trình Canvin xảy ra trong các tế bào bao bó mạch.
Bài 6. Pha sáng quang hợp cung cấp cho pha tối
a. C02 và ATP. b. Năng lượng ánh sáng,
c. Nước và CK d. ATP và NADPH.
Đáp án: d
Bài 7. Giai đoạn quang hợp thật sự tạo nên C6H12 O6 ở cây mía là:
a.Quang phân li nước. b. Chu trình Canvin.
c. Pha sáng. d- Pha tối.
Đáp án: d

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Bài 1,2,3,4,5,6,7 về Quang hợp ở các nhóm thực vật C3 C4 và CAM trang 43 SGK Sinh 11. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
Đồng bộ tài khoản