Bài 1,2,3,4 về Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ trang 55 SGK Sinh học 11

Chia sẻ: An | Ngày: | 1 tài liệu

0
67
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài 1,2,3,4 về Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ trang 55 SGK Sinh học 11

Mô tả BST Bài 1,2,3,4 về Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ trang 55 SGK Sinh học 11

Bộ sưu tập Bài 1,2,3,4 về Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ trang 55 SGK Sinh 11 sẽ mang lại cho các em học sinh các kiến thức bổ ích, cho quý thầy cô giáo những tài liệu giảng dạy hay nhất. Các tài liệu trong bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp thành bộ sưu tập trên elib.vn giúp quý thầy cô và các em học sinh tìm kiếm dễ dàng hơn. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong trường phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài 1,2,3,4 về Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ trang 55 SGK Sinh học 11

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được trích trong bộ sưu tập Bài 1,2,3,4 về Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ trang 55 SGK Sinh học 11:

Câu 1: Hô hấp ở cây xanh là gì?
Trả lời:
Hô hấp là quá trình ôxi hóa nguyên liệu hô hâp (glucôzơ,„) đến C02, H20 và tích lũy lại năng lượng ở dạng dễ sử dụng ATP.
Câu 2: Hô hấp hiếu khí có ưu thế gì so với hô hấp kị khí?
Trả lời
Tích lũy được nhiều năng lượng hơn từ một phân tử glucôzơ được sử dụng
trong hô hấp: hô hấp hiếu khí / hô hấp kị khí = 38/2 = 19 lần.
Câu 3: Trong những trường hợp nào thì diễn ra hô hấp kị khí ở cơ thể thực vật? Cho ví dụ?
Trả lời:
Khi thiếu khí ôxi, ví dụ: cây bị ngập úng.
Câu 4: Hãy khái quát về ảnh hưởng của môi trường đối với hô hấp của cây xanh?
Trả lời:
Hô hấp bao gồm các phản ứng hóa học với sự xúc tác của các enzim, do đó phụ thuộc chặt chẽ vào nhiệt độ.
Nước là dung môi, là môi trường cho các phản ứng hóa học xảy ra, nước tham gia trực tiếp vào quá trình oxi hóa nguyên liệu hô hấp. Vì vậy, nước trong cây liên quan trực liếp đến cường độ hô hấp.
Oxi tham gia trực tiếp vào việc oxi hóa các chất hữu cơ và là chất nhận điện tử cuối cùng trong chuỗi truyền điện tử. Thiếu ôxi cây chuyển sang phân giải kị khí rất bất lợi cho cơ thể cây.
C02 trong môi trường với hàm lượng cao làm cho hô hấp của cây bị ức chế.
Tóm lại: sự hô hấp của cây xanh phụ thuộc chặt chẽ vào môi trường.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài 1,2,3,4 về Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ trang 55 SGK Sinh học 11. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản