Bài 3, 4 về Môi trường sống và các nhân tố sinh thái trang 155 SGK Sinh học 12

Chia sẻ: An | Ngày: | 1 tài liệu

0
126
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài 3, 4 về Môi trường sống và các nhân tố sinh thái trang 155 SGK Sinh học 12

Mô tả BST Bài 3, 4 về Môi trường sống và các nhân tố sinh thái trang 155 SGK Sinh học 12

Bộ sưu tập Bài 3, 4 về Môi trường sống và các nhân tố sinh thái trang 155 SGK Sinh học 12 sẽ mang lại cho các em học sinh các kiến thức bổ ích, cho quý thầy cô giáo những tài liệu giảng dạy hay nhất. Các tài liệu trong bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp thành bộ sưu tập trên elib.vn giúp quý thầy cô và các em học sinh tìm kiếm dễ dàng hơn. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong trường phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài 3, 4 về Môi trường sống và các nhân tố sinh thái trang 155 SGK Sinh học 12

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được trích trong bộ sưu tập Bài 3, 4 về Môi trường sống và các nhân tố sinh thái trang 155 SGK Sinh học 12:

Bài 3. Hãy lấy 2 ví dụ về các ổ sinh thái. Nêu ý nghĩa của việc phân hoá ổ sinh thái trong các ví dụ đó.
Trả lời:

Nơi ở là nơi cư trú cùa một loài, còn ổ sinh thái không chỉ là nơi ở mà còn là cách sinh sống của loài đó.
ổ sinh thái được định nghĩa là một không gian sinh thái mà ở đó những điều kiện môi trường quy định sự tồn tại và phát triển lâu dài không hạn định của cá thể, của loài. Có ổ sinh thái riêng và ổ sinh thái chung:
-ổ sinh thái riêng (ổ sinh thái thành phần) là ổ sinh thái của một nhân tố sinh thái, tập hợp tất cả các ổ sinh thái riêng lại hình thành nên ổ sinh thái chung.
-Ổ sinh thái chung là một không gian sinh thái, trong đó mỗi nhân tố sinh thái đảm bảo cho hoạt động của một chức năng nào đó của cơ thể sinh vật, ví dụ ổ sinh thái dinh dưỡng, ổ sinh thái sinh sản...
Do ổ sinh thái tạo ra sự cách li về mặt sinh thái giữa các loài nên nhiều loài có thể sống chung được với nhau trong một khu vực mà không dẫn đến cạnh tranh quá gay gắt.
Trong một ao, người ta có thể nuôi kết hợp nhiều loài cá. Vì mỗi loài có một ổ sinh thái riêng nên khi nuôi kết hợp chung một ao sẽ giảm mức độ cạnh tranh gay gắt với nhau. Nuôi chung nhiều loài cá khác nhau như trên sẽ tận dụng được nguồn thức ăn trong thiên nhiên và không gian vùng nước, do đó đạt được năng suất cao.
Bài 4. Hãy điền tiếp vào bảng 35.2 những đặc điểm của thực vật do tác động của ánh sáng và ý nghĩa thích nghi của các đặc điểm đó.
Bảng 35.2. Tác động của ánh sáng tới thực vật
Tác động của ánh sáng Đặc điểm cùa thực vật Ý nghĩa sinh thái của đặc điểm
Ánh sáng mạnh, nơi có nhiều cây gỗ mọc dày đặc .... ...
Ánh sáng yếu. ở dưới bóng cây khác ... ...
Ánh sáng chiếu nhiều về một phía của cây ... ...
Cây mọc trong điều kiện ánh sáng dưới đáy hổ ao ... ...

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài 3, 4 về Môi trường sống và các nhân tố sinh thái trang 155 SGK Sinh học 12. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản