Bài dịch Reading Unit 10 Nature In Danger Tiếng Anh 11

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
902
lượt xem
3
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài dịch Reading Unit 10 Nature In Danger Tiếng Anh 11

Mô tả BST Bài dịch Reading Unit 10 Nature In Danger Tiếng Anh 11

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tài liệu thành bộ sưu tập Bài dịch Reading Unit 10 Nature In Danger Tiếng Anh 11. Bộ sưu tập này sẽ cung cấp cung cấp nội dung bài đọc Unit 10 tiếng Anh 11. Qua đó, các em học sinh sẽ hiểu được nội dung bài đọc hiểu để trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa dễ dàng hơn. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài dịch Reading Unit 10 Nature In Danger Tiếng Anh 11

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Bài dịch Reading Unit 10 Nature In Danger Tiếng Anh 11:

 

Bài dịch Reading Unit 10 Natrure In Danger Tiếng Anh 11

Wild animals (and wild plants) and the wild places where they live are seriously threatened almost everywhere. One species has become extinct in each year of this century. But many hundreds are now in danger. Lack of attention would lead to the rapid advance of the process of extinction.
Already many kinds of wild animals have been so reduced in number that their role in the ecosystem is forgotten. Animals like the great apes, the whales, seals etc. are thought to be in danger of extinction.
But even more important, perhaps than individual kinds of animals and plants, whole habitats are in danger of vanishing: marshes are being drained, and the world forests, especially tropical forests are being cut down to satisfy man’s needs of timber and paper.
What would our world be like if all the wild animals and wild plants vanished? - Would our life still exist then?
Hướng dẫn dịch
Động vật hoang dã (và thực vật hoang dã) và những nơi hoang dã, nơi họ sống đang bị đe dọa nghiêm trọng hầu như ở khắp mọi nơi. Một loài đã bị tuyệt chủng trong mỗi năm của thế kỷ này. Nhưng hàng trăm doanh nghiệp đang gặp nguy hiểm. Thiếu sự chú ý sẽ dẫn đến những tiến bộ nhanh chóng của quá trình tuyệt chủng.
Đã có nhiều loại động vật hoang dã đã được giảm nên số lượng vai trò của họ trong các hệ sinh thái đang bị lãng quên. Những con vật như các loài khỉ lớn, những con cá voi, hải cẩu, vv được cho là có nguy cơ tuyệt chủng.
Nhưng quan trọng hơn, có lẽ so với các loại cá nhân của động vật và thực vật, môi trường sống hoàn toàn có nguy cơ biến mất: đầm lầy đang được ráo nước, và các khu rừng trên thế giới, đặc biệt là rừng nhiệt đới đang bị cắt giảm để đáp ứng nhu cầu của con người về gỗ và giấy.
Điều gì sẽ thế giới của chúng tôi như thế nào nếu tất cả các loài động vật hoang dã và thực vật hoang dã biến mất? - Có cuộc sống của chúng tôi vẫn còn tồn tại sau đó?

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Bài dịch Reading Unit 10 Nature In Danger Tiếng Anh 11. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
Đồng bộ tài khoản