Bài dịch Reading Unit 10 Recycling Tiếng Anh 8

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
389
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài dịch Reading Unit 10 Recycling Tiếng Anh 8

Mô tả BST Bài dịch Reading Unit 10 Recycling Tiếng Anh 8

Bộ sưu tập Bài dịch Reading Unit 10 Recycling Tiếng Anh 8 sẽ mang lại cho các em học sinh các kiến thức bổ ích, cho quý thầy cô giáo những tài liệu giảng dạy hay nhất. Các tài liệu trong bộ sưu tập sẽ giúp các em học sinh nắm được nội dung bài đọc hiểu trong Unit 10 tiếng Anh 8. Qua đó, dễ dàng trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài dịch Reading Unit 10 Recycling Tiếng Anh 8

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Bài dịch Reading Unit 10 Recycling Tiếng Anh 8:

 

Bài dịch Reading Unit 10 Recycling Tiếng Anh 8

John Baines is an environmentalist. He is interested in all things to do with the environment and the need to protect it. Two years ago, he got his bicycle out of the garage and repaired it, and now he uses it as much as possible. He uses his car less. He tries to do ten percent fewer miles every year, so last year he drove eleven thousand miles, and this year he's going to try to do only ten thousand. This doesn't mean he travels less, this means he walks more. When he does shopping, he always walks now. He uses public transport when he can, usually going by bus. His car runs on unleaded petrol because it's cheaper and it keeps the air cleaner. About in the home, he saves as much as he can. He doesn't throw rubbish away. He has different bags for different things. One bag has all the cans going into it, from the cat food to the beer. The second bag has all the papers going into it, and the third bag has bottles such as oil bottles, wine bottles. But the milk bottles still go on the doorsteps so that they can be reused. He takes these bags to places where they can be recycled.
Dịch sang tiếng Việt
John Baines là một môi trường học. Ông là quan tâm đến tất cả mọi thứ để làm với môi trường và sự cần thiết phải bảo vệ nó. Hai năm trước, anh đã đạp của mình ra khỏi nhà để xe và sửa chữa nó, và bây giờ ông sử dụng nó càng nhiều càng tốt. Ông sử dụng chiếc xe của mình ít hơn. Anh ta cố gắng làm ít hơn mười phần trăm dặm mỗi năm, do năm ngoái anh đã lái mười một ngàn dặm, và năm nay anh sẽ cố gắng làm chỉ có mười ngàn. Điều này không có nghĩa là anh sẽ đi ít, điều này có nghĩa là ông đi nhiều. Khi ông không mua sắm, ông luôn luôn đi bây giờ. Ông sử dụng giao thông công cộng khi có thể, thường đi bằng xe buýt. Chiếc xe của anh chạy bằng xăng không chì vì nó rẻ hơn và nó giữ không khí trong sạch hơn. Về ở nhà, ông tiết kiệm càng nhiều càng tốt. Ông không ném rác đi. Ông có túi khác nhau cho những thứ khác nhau. Một túi có tất cả các lon đi sâu vào nó, từ thức ăn cho mèo đến bia. Túi thứ hai có tất cả các giấy tờ đi sâu vào nó, và các túi thứ ba có chai như chai dầu, chai rượu vang. Nhưng các chai sữa vẫn đi vào ngưỡng cửa để họ có thể được tái sử dụng. Ông có những túi đến những nơi mà họ có thể được tái chế.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Bài dịch Reading Unit 10 Recycling Tiếng Anh 8. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
Đồng bộ tài khoản