Bài dịch Reading Unit 11 Sources Of Energy Tiếng Anh 11

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
958
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài dịch Reading Unit 11 Sources Of Energy Tiếng Anh 11

Mô tả BST Bài dịch Reading Unit 11 Sources Of Energy Tiếng Anh 11

Đến với bộ sưu tập Bài dịch Reading Unit 11 Sources Of Energy Tiếng Anh 11, quý thầy cô giáo sẽ có thêm tư liệu để dạy học, các em học sinh có thể ôn tập hoặc mở rộng kiến thức của mình. Bộ sưu tập gồm các tài liệu hay, chất lượng sẽ giúp các em học sinh nắm được nội dung bài đọc trong Unit 11 tiếng Anh 11 để trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa một cách dễ dàng hơn. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài dịch Reading Unit 11 Sources Of Energy Tiếng Anh 11

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài dịch Reading Unit 11 Sources Of Energy Tiếng Anh 11:

 

Bài dịch Reading Unit 11 Sources Of Energy Tiếng Anh 11

Scientists often divide resources into two groups: renewable and non– renewable. When a resource is used, it takes some time to replace it. If the resource can be replaced quickly and easily, it is called renewable. If it can not be replaced quickly and easily, it is non-renewable. All fossil fuels are non-renewable resources. Solar energy, air, and water are usually called renewable because there is an unlimited supply.
However, this definition may change if people are not careful with these resources. The amount of solar energy that reaches the earth depends on the atmosphere. If the atmosphere is polluted, the solar energy that reaches the earth may be dangerous. If life is going to continue, the air must contain the correct amount of nitrogen (N), oxygen (O), carbon dioxide (CO2), and other gases. If humans continue to pollute the air, it will not contain the correct amounts of these gases.
Many resources are limited and non- renewable, and many are in danger of pollution. As a consequence, resources must be conserved and the environment protected. Conservation must become an important part of everyone’s life.
Dịch
Các nhà khoa học thường chia nguồn lực thành hai nhóm: tái tạo năng lượng tái tạo và không. Khi một tài nguyên được sử dụng, phải mất một thời gian để thay thế nó. Nếu tài nguyên có thể được thay thế một cách nhanh chóng và dễ dàng, nó được gọi là tái tạo. Nếu nó không thể được thay thế một cách nhanh chóng và dễ dàng, nó là không thể tái tạo. Tất cả các loại nhiên liệu hóa thạch là nguồn tài nguyên không tái tạo. Năng lượng mặt trời, không khí, nước và thường được gọi là tái tạo bởi vì có một nguồn cung cấp không giới hạn.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Bài dịch Reading Unit 11 Sources Of Energy Tiếng Anh 11. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
Đồng bộ tài khoản