Bài dịch Reading Unit 12 Music Tiếng Anh 10

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 tài liệu

0
706
lượt xem
1
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài dịch Reading Unit 12 Music Tiếng Anh 10

Mô tả BST Bài dịch Reading Unit 12 Music Tiếng Anh 10

Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình giáo dục phổ thông, Thư viện Elib đã tổng hợp các tài liệu thành bộ sưu tập Bài dịch Reading Unit 12 Music Tiếng Anh 10. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm được nội dung bài đọc Unit 12 tiếng Anh 10. Từ đó, trả lời tốt các câu hỏi trong sách giáo khoa. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài dịch Reading Unit 12 Music Tiếng Anh 10

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài dịch Reading Unit 12 Music Tiếng Anh 10:

 

Bài dịch Reading Unit 12 Music Tiếng Anh 10

May 7, 1840 was the birthday of one of the most famous Russian composer of the nineteenth century: Peter Ilyich Tchaikovsky. The son of a mining inspector, Tchaikovsky studied music as a child and later studied composing at the St. Peterburg Conservatory. His greatest period of productivity occurred between 1876 and 1890, during which time he enjoyed the patronage of Madame Von Meck, a woman he never met, who gave him a living stipend of about $ 1,000,000 a year. Madame Von Meck later terminated her friendship with him, as well as his living allowance when she herself was facing financial troubles. It was during the time of Madame Von Meck's patronage, however, that Tchaikovsky created the music for which he became most famous, including the music for the ballets of Swan Lake and The Sleeping Beauty. Tchaikovsky's music, well known for its rich melodic sometimes melancholy passages, was one of the first that brought dramatic music for dance. Before this, little attention had been given to the music behind the dance. Tchaikovsky died on November 6, 1893, ostensibly of cholera, though there are now some scholars who argue that he committed suicide.
Hướng dẫn dịch
07 tháng năm 1840 là ngày sinh nhật của một trong những nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất của Nga thế kỷ XIX: Peter Ilyich Tchaikovsky. Là con trai của một thanh tra khai thác khoáng sản, nghiên cứu âm nhạc Tchaikovsky như một đứa trẻ và sau này học sáng tác tại Nhạc viện St. Peterburg. Giai đoạn lớn nhất của ông về năng suất xảy ra giữa năm 1876 và 1890, trong thời gian đó anh được hưởng sự bảo trợ của Madame Von Meck, một phụ nữ mà anh chưa bao giờ gặp, người đã cho anh một khoản trợ cấp sinh sống của khoảng 1.000.000 $ một năm. Madame Von Meck sau chấm dứt tình bạn của cô với anh ta, cũng như phụ cấp sinh hoạt của mình khi bản thân cô đã phải đối mặt với khó khăn tài chính. Đó là trong suốt thời gian bảo trợ Madame Von Meck, tuy nhiên, rằng Tchaikovsky tạo ra âm nhạc mà ông trở thành nổi tiếng nhất, bao gồm cả âm nhạc cho các vở ballet của Swan Lake và Người đẹp ngủ trong rừng. Âm nhạc của Tchaikovsky, nổi tiếng với những giai điệu đoạn đôi khi u sầu phong phú của nó, là một trong những người đầu tiên đã mang nhạc kịch cho múa. Trước đây, ít chú ý đã được trao cho các nhạc đằng sau những điệu nhảy. Tchaikovsky đã qua đời vào ngày 6 tháng 11 năm 1893, có vẻ như bệnh tả, mặc dù bây giờ có một số học giả lập luận rằng ông đã tự sát.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài dịch Reading Unit 12 Music Tiếng Anh 10. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ quá trình dạy và học ở bậc phổ thông.
Đồng bộ tài khoản