Bài dịch Reading Unit 15 Cities Tiếng Anh 10

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
348
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài dịch Reading Unit 15 Cities Tiếng Anh 10

Mô tả BST Bài dịch Reading Unit 15 Cities Tiếng Anh 10

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm nhiều ý tưởng hay trong giảng dạy, các em học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp các tài liệu hay tạo thành bộ sưu tập Bài dịch Reading Unit 15 Cities Tiếng Anh 10. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Ngữ Văn trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài dịch Reading Unit 15 Cities Tiếng Anh 10

Bộ sưu tập Bài dịch Reading Unit 15 Cities Tiếng Anh 10 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

"Where is the university?" is a question many visitors to Cambridge ask, but no one can give them a clear answer, for there is no wall to be found around the university. The university is the city. You can find the classroom buildings, libraries, museums and offices of the university all over the city. And most of its members are the students and teachers or professors of the thirty-one colleges.
Cambrige is already a developing town long before the first students and teachers arrived 800 years ago. It grew up by the river Granta, as the Cam was once called. A bridge was built over the river as early as 875.
In the fourteenth and fifteenth centuries, more and more land was used for college buildings. The town grew faster in the nineteenth century after the opening of the railway in 1845. Cambridge became a city in 1951 and now it has the population of over 100000. Many young students want to study at Cambridge. Thousands of people from all over the world come to visit the university town. It has become a famous place all around the world.
Hướng dẫn dịch
"Trường hợp là các trường đại học?" là một câu hỏi mà nhiều du khách đến Cambridge hỏi, nhưng không ai có thể cung cấp cho họ một câu trả lời rõ ràng, vì không có tường để được tìm thấy quanh các trường đại học. Các trường đại học là thành phố. Bạn có thể tìm thấy các lớp học, thư viện, bảo tàng và văn phòng của các trường đại học trên toàn thành phố. Và hầu hết các thành viên của nó là các sinh viên và giáo viên hoặc giáo sư của ba mươi mốt cao đẳng.
Cambrige đã là một thành phố đang phát triển rất lâu trước khi các sinh viên và giáo viên đầu tiên đến 800 năm trước đây. Nó lớn lên bên Granta sông, như Cam đã từng được gọi. Một cây cầu được xây dựng trên sông càng sớm càng 875.
Trong thế kỷ thứ mười bốn và mười lăm, đất nhiều hơn và nhiều hơn nữa đã được sử dụng cho các tòa nhà đại học. Các thị trấn lớn nhanh hơn trong thế kỷ XIX sau khi mở tuyến đường sắt vào năm 1845. Cambridge đã trở thành một thành phố trong năm 1951 và bây giờ nó có dân số hơn 100000. Nhiều sinh viên trẻ muốn học tại Cambridge. Hàng ngàn người từ khắp nơi trên thế giới đến thăm thị trấn đại học. Nó đã trở thành một địa điểm nổi tiếng trên toàn thế giới.
 

ELib mong BST Bài dịch Reading Unit 15 Cities Tiếng Anh 10 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu tham khảo.
Đồng bộ tài khoản