Bài dịch Reading Unit 15 Computer Tiếng Anh 8

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
375
lượt xem
6
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài dịch Reading Unit 15 Computer Tiếng Anh 8

Mô tả BST Bài dịch Reading Unit 15 Computer Tiếng Anh 8

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tài liệu thành bộ sưu tập Bài dịch Reading Unit 15 Computer Tiếng Anh 8. Bộ sưu tập này sẽ cung cấp các bài dịch phần reading trong Unit 15 tiếng Anh lớp 8 giúp các em học sinh nắm được nội dung bài đọc hiểu để trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa dễ dàng hơn. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài dịch Reading Unit 15 Computer Tiếng Anh 8

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài dịch Reading Unit 15 Computer Tiếng Anh 8:

 

Bài dịch Reading Unit 15 Computer Tiếng Anh 8

The Problems of Using a Computer Too Much
The effects of computer usage have been long debated but it is true that excessive computer usage contributes to various long-term and short-term health problems.
Repetitive Strain Injury
Repetitive strain injury occurs when areas of the body have repetitive movements over a long period of time. Typing, mouse usage and even poor posture can cause repetitive strain injury. Symptoms can range from mild pain to severe pain.
Eye Strain
Eye strain happens when you strain your eyes by using them continuously, causing pain and headaches. This can happen because of reading, studying and computer usage, especially if you don't take enough breaks while using your computer for several hours. Usually eye strain will go away once you rest your eyes.
Back/Shoulder Pain
Poor posture and continual computer usage can result in back and shoulder pain, according to a study of 30,000 teenagers from the University of Bergen, Norway. Overusing computer can become a big problem because it results in continuous pain.Correcting your posture and taking plenty of breaks can alleviate some of the symptoms.
Depression
Sitting in front of a computer for five hours a day can increase the risk of depression. Mental disorders and sleep disorders requires the restriction of computer use to less than five hours a day. Restricting computer usage may actually be good for your mental health and symtoms of depression may be decreased if you use the computer to chat with friends and family in a short time.
Dịch sang tiếng Việt
Những vấn đề của việc sử dụng một máy tính quá nhiều
Những ảnh hưởng của việc sử dụng máy tính đã được tranh luận dài nhưng nó là sự thật rằng việc sử dụng máy tính quá nhiều đóng góp vào những vấn đề lâu dài và sức khỏe ngắn hạn khác nhau.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài dịch Reading Unit 15 Computer Tiếng Anh 8. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ quá trình dạy và học ở bậc phổ thông.
Đồng bộ tài khoản