Bài dịch Reading Unit 16 Historical Place Tiếng Anh 10

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
858
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài dịch Reading Unit 16 Historical Place Tiếng Anh 10

Mô tả BST Bài dịch Reading Unit 16 Historical Place Tiếng Anh 10

Bao gồm các bài dịch Unit 16, bộ sưu tập Bài dịch Reading Unit 16 Historical Place Tiếng Anh 10 sẽ giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập môn Tiếng Anh. Các tài liệu về chủ đề này được chúng tôi sưu tầm, tuyển chọn và tổng hợp thành bộ sưu tập giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh dễ dàng tìm kiếm. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài dịch Reading Unit 16 Historical Place Tiếng Anh 10

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên đầu tiên trong bộ sưu tập Bài dịch Reading Unit 16 Historical Place Tiếng Anh 10 dưới đây:

 

Bài dịch Reading Unit 16 Historical Place Tiếng Anh 10

In the city of Arga in northern India lies the mausoleum complex known as the Taj Mahal. Made of white marble and decorated with gemstones, the mausoleum is considered one of the most beautiful buildings in the world. It was built by a ruler named Shah Jahan as a monument and tomb for his beloved wife, Mumtaz Mahal. The construction began in 1632. 20,000 people from India, Persia and other countries worked for 22 years to complete the project.
The interior of the mausoleum is an eight-sided chamber that has monuments to Jahan and his wife. Beneath the monuments, at garden level, lie the actual tombs of Jahan and his wife. The Taj Mahal has been affected by pollution from nearby factories as well as from motor vehicles. However, steps are being taken to prevent further damage to the site. Some factories have been closed and vehicle traffic has been limited around the complex. In 1983, the Taj Mahal was designated as a World Heritage site by UNESCO.
Hướng dẫn dịch
Tại thành phố Arga ở miền bắc Ấn Độ nằm trong phức tạp được gọi là lăng Taj Mahal. Làm bằng đá cẩm thạch trắng và trang trí bằng đá quý, các lăng mộ được coi là một trong những tòa nhà đẹp nhất trên thế giới. Nó được xây dựng bởi một người cai trị đặt tên Shah Jahan như một tượng đài và ngôi mộ cho người vợ yêu quý của mình, Mumtaz Mahal. Việc xây dựng bắt đầu vào năm 1632. 20.000 người từ Ấn Độ, Ba Tư và các nước khác đã làm việc 22 năm để hoàn thành dự án.
Nội thất của lăng là một buồng tám mặt có di tích để Jahan và vợ của ông. Bên dưới các tượng đài, ở cấp độ khu vườn, những ngôi mộ nằm thực tế của Jahan và vợ của ông. The Taj Mahal đã bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm từ các nhà máy gần đó cũng như từ xe ô tô. Tuy nhiên, các bước đang được thực hiện để ngăn chặn thiệt hại thêm cho trang web. Một số nhà máy đã bị đóng cửa và giao thông xe đã được giới hạn xung quanh phức tạp. Năm 1983, Taj Mahal được thiết kế như một trang web di sản thế giới của UNESCO.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu này trong bộ sưu tập Bài dịch Reading Unit 16 Historical Place Tiếng Anh 10. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác, hoặc đăng nhập để tải tài liệu về tham khảo.
Đồng bộ tài khoản