Bài dịch Reading Unit 2 Making Arrangements Tiếng Anh 8

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
1.226
lượt xem
4
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài dịch Reading Unit 2 Making Arrangements Tiếng Anh 8

Mô tả BST Bài dịch Reading Unit 2 Making Arrangements Tiếng Anh 8

Nhằm hỗ trợ tối đa việc giảng dạy của quý thầy cô giáo, việc học tập của các em học sinh, chúng tôi đã sưu tầm và tổng hợp các tài liệu thành bộ sưu tập Bài dịch Reading Unit 2 Making Arrangements Tiếng Anh 8. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm được nội dung bài đọc trong Unit 2 tiếng Anh 8 và trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa một cách dễ dàng hơn. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài dịch Reading Unit 2 Making Arrangements Tiếng Anh 8

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Bài dịch Reading Unit 2 Making Arrangements Tiếng Anh 8:

 

Bài dịch Reading Unit 2 Making Arrangements Tiếng Anh 8

Bill Gates
Bill Gates is a very important person in the computer industry.. He has been chief officer Microsoft Corporation for several years..He is also the richest person in the United States.. How did he do?.
He learned a lot from his parents.. While Bill was going to school, his father went to college, got a degree and became a successful lawyer.. From this, Bill learned that you have to work hard if you want something.. His mother was a very busy teacher, but she also enjoyed going to the parties.. From this, he learned something else: If you want to work hard and play hard, you have to make a schedule..
When Bill was young, he spent a lot of time alone.. While most of his friends were playing, Bill read all of the World Book Encyclopedia and finished it when he was 8 years old..
Bill's childhood was not at work.. He used to play a lot of sports-swimming, water-skiing, tennis.. He was very serious about sports.. He loved winning and more time working-and playing - on a computer..
Before he was 20, Bill developed the world's first computer language for the personal computer.. Once when he was thinking about the future, he realized something important.. He thought that every home was going to have a computer, and every computer would need software-his software.. He said "I'm going to make my first million dollars on software by the time I'm 25.". And he did..
Dịch sang tiếng Việt
Bill Gates là một người rất quan trọng trong ngành công nghiệp máy tính .. Ông có được chức trưởng đoàn Microsoft trong nhiều năm .. Ông cũng là người giàu nhất ở Mỹ .. Làm sao anh ta làm ?.
Ông đã học được rất nhiều từ cha mẹ của mình .. Trong khi Bill được đi học, cha ông đã đi học đại học, có bằng cấp và đã trở thành một luật sư thành công .. Từ đó, Bill đã học được rằng bạn phải làm việc chăm chỉ nếu bạn muốn một cái gì đó .. ông mẹ là một giáo viên rất bận rộn, nhưng cô cũng rất thích đi đến bên .. Từ đó, ông đã học được một cái gì đó khác: Nếu bạn muốn làm việc chăm chỉ và chơi hết mình, bạn phải thực hiện một lịch trình ..

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài dịch Reading Unit 2 Making Arrangements Tiếng Anh 8. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản