Bài dịch Reading Unit 4 At School Tiếng Anh 7

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
371
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài dịch Reading Unit 4 At School Tiếng Anh 7

Mô tả BST Bài dịch Reading Unit 4 At School Tiếng Anh 7

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tài liệu thành bộ sưu tập Bài dịch Reading Unit 4 At School Tiếng Anh 7. Bộ sưu tập này sẽ cung cấp các bài dịch trong Unit 4 tiếng Anh lớp 7 giúp các em học sinh nắm được nội dung bài đọc hiểu và trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa dễ dàng hơn. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài dịch Reading Unit 4 At School Tiếng Anh 7

Chúng tôi xin trích dẫn một phần của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tập Bài dịch Reading Unit 4 At School Tiếng Anh 7:

 

Bài dịch Reading Unit 4 At School Tiếng Anh 7

The school year in Vietnam runs from September through the first of June. It is divided into two semesters. The first semester begins in September and ends before the Lunar New Year, while the second one begins right after the first one and lasts until June the first. Children in Vietnam go to school six days a week from Monday to Saturday and a typical school day runs from 7:00 to about 11:30 in the morning. Vietnamese students are expected to take school very seriously and to work hard. Most periods begin with a small test. The teacher calls on some students to stand and answer a few questions to check their understanding of the last lesson.
After school, Vietnamese students take part in a lot of activities. Some students play sports. Soccer, table tennis, and badminton are the most popular. Others enjoy going swimming. A few students like music and movies. They often practice playing musical instruments in the music hall or go to the cinema with their friends to see the latest films. In addition, some students play video games or computer games or stay at home to help their parents. The after-school activities above help students find friends with similar interests, develop their talents, and sometimes even discover their career goals.
Dịch sang tiếng Việt
Những năm học tại Việt Nam chạy từ ngày thông qua các đầu tiên của tháng Sáu. Nó được chia thành hai học kỳ. Các học kỳ đầu tiên bắt đầu vào tháng Chín và kết thúc trước Tết Nguyên đán, trong khi một trong hai bắt đầu ngay sau khi người đầu tiên và kéo dài cho đến tháng sáu đầu tiên. Trẻ em ở Việt Nam đi học sáu ngày một tuần từ thứ hai đến thứ bảy và một ngày học điển hình chạy từ 7:00 đến khoảng 11:30 sáng. Sinh viên Việt Nam dự kiến sẽ tham dự lớp học rất nghiêm túc và làm việc chăm chỉ. Hầu hết thời gian bắt đầu với một thử nghiệm nhỏ. Giáo viên gọi một số học sinh đứng và trả lời một số câu hỏi để kiểm tra sự hiểu biết của họ về các bài học cuối cùng.
Sau giờ học, sinh viên Việt Nam tham gia vào rất nhiều hoạt động. Một số học sinh chơi thể thao. Bóng đá, bóng bàn, cầu lông và là phổ biến nhất. Những người khác thích đi bơi. Một vài học sinh như âm nhạc và phim ảnh. Họ thường xuyên thực hành chơi nhạc cụ trong hội trường âm nhạc hay đi xem phim với bạn bè của mình để xem những bộ phim mới nhất. Ngoài ra, một số học sinh chơi trò chơi video hoặc trò chơi máy tính hoặc ở nhà để phụ giúp cha mẹ. Các hoạt động sau giờ học trên giúp đỡ sinh viên tìm thấy bạn bè có cùng sở thích, phát triển tài năng của mình, và đôi khi thậm chí khám phá mục tiêu nghề nghiệp của họ. 

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài dịch Reading Unit 4 At School Tiếng Anh 7. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản