Bài dịch Reading Unit 5 Study Habits Tiếng Anh 8

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
1.214
lượt xem
7
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài dịch Reading Unit 5 Study Habits Tiếng Anh 8

Mô tả BST Bài dịch Reading Unit 5 Study Habits Tiếng Anh 8

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập Bài dịch Reading Unit 5 Study Habits Tiếng Anh 8. Gồm các tài liệu giúp các em học sinh nắm được nội dung bài đọc Unit 5 tiếng Anh 8. Qua đó, các em sẽ dễ dàng trả lời được những câu hỏi trong sách giáo khoa. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Thư viện eLib rất hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài dịch Reading Unit 5 Study Habits Tiếng Anh 8

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài dịch Reading Unit 5 Study Habits Tiếng Anh 8:

 

Bài dịch Reading Unit 5 Study Habits Tiếng Anh 8

Dear Maria,
At last! Hooray! We finish all our exams yesterday. The last one was History. It was horrible. I think History is really difficult because I can't remember all the facts and the dates.
I did seven subjects. The worst were Science and History. I found them very difficult. I always forget most of the things we've learned.
The best subject this year was Geography, but we only had it twice a week.
We're going to Wales in the middle of August, to see my granddad. Would you like to come with us? Mum says it's OK.
Please write and tell me about your year at school. What was it like? Were your exams easy?
Bye for now.
Peter.
Dịch sang tiếng Việt
Thưa Maria,
Cuối cùng! Hoan hô! Chúng tôi hoàn thành tất cả các bài kiểm tra của chúng tôi ngày hôm qua. Môn cuối cùng là lịch sử. Đó là khủng khiếp. Tôi nghĩ rằng lịch sử là thực sự khó khăn bởi vì tôi không thể nhớ tất cả các sự kiện và ngày tháng.
Tôi đã làm bảy đối tượng. Điều tồi tệ nhất là Khoa học và Lịch sử. Tôi thấy họ rất khó khăn. Tôi luôn luôn quên hầu hết những điều chúng ta đã học được.
Các môn học tốt nhất trong năm nay là Địa lý, nhưng chúng tôi chỉ có hai lần một tuần.
Chúng tôi đang đi đến xứ Wales trong giữa tháng Tám, để xem ông ngoại của tôi. Bạn có muốn đi với chúng tôi? Mẹ nói đó là đồng ý.
Hãy viết và nói với tôi về năm tại trường. Ấy như thế nào? Là kỳ thi của bạn dễ dàng?
Bye cho bây giờ.

Peter.

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài dịch Reading Unit 5 Study Habits Tiếng Anh 8. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản