Bài dịch Reading Unit 5 Work And Play Tiếng Anh 7

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
427
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài dịch Reading Unit 5 Work And Play Tiếng Anh 7

Mô tả BST Bài dịch Reading Unit 5 Work And Play Tiếng Anh 7

Nhằm hỗ trợ tối đa việc giảng dạy của quý thầy cô giáo, việc học tập của các em học sinh, chúng tôi đã sưu tầm và tổng hợp các tài liệu thành bộ sưu tập Bài dịch Reading Unit 5 Work And Play Tiếng Anh 7. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ cung cấp các bài dịch trong Unit 5 tiếng Anh lớp 7 giúp các em học sinh nắm được nội dung bài đọc hiểu và trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa dễ dàng hơn. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài dịch Reading Unit 5 Work And Play Tiếng Anh 7

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được trích trong bộ sưu tập Bài dịch Reading Unit 5 Work And Play Tiếng Anh 7:

 

Bài dịch Reading Unit 5 Work And Play Tiếng Anh 7

What is your favorite subject?
Hello. I’m Mai. I’m 13. My favorite subject in school is math. I love math because I think it is challenging and it can sharpen our logic. Another reason is that I never have difficulty with it and always get good marks on tests. I suppose I am lucky to be born with a clear-thinking brain so it’s easy for me to deal with numbers and figures.
Hi. My name is Lan. I’m the same age as Mai. What is my favorite subject? My favorite subject is English. English is interesting. Studying English can help me make friends with people all around the world and discover many different cultures as well. I also like to take part in international volunteer organizations when I get older, so it’s necessary to study English. English is one of the most important subjects, I think.
Hi. I’m Nam. I’m in grade 8. I am really interested in History. The reason is that it enriches my knowledge of the past, allows me to examine events with different viewpoints and I can learn from the mistakes from older generations.
Hi. I’m Trang. I’m in grade 10. My favorite subject is definitely chemistry. You might think it's boring, but experiments, colors and chemicals make it a bit more fun - unlike calculations. It can be a little tough but if you think positively, you don’t need to fear it.
I am Trung. I’m 14. My favorite school subject is art because it gives me a chance to express myself in an endless number of ways. It also allows me to be imaginative and creative, which is impossible in any other subjects.
Dịch sang tiếng Việt
Môn học yêu thích của bạn là gì?
Hello. Tôi Mai. Tôi 13. chủ đề ưa thích của tôi trong trường học là toán học. Tôi yêu toán học bởi vì tôi nghĩ rằng đó là thử thách. Một lý do khác là tôi không bao giờ gặp khó khăn với nó và luôn đạt điểm cao trong bài kiểm tra. Tôi cho rằng tôi may mắn được sinh ra với một bộ não tư duy rõ ràng nên rất dễ dàng cho tôi để đối phó với những con số và con số.
Hi. Tên tôi là Lan. Tôi cùng tuổi với Mai. Môn học yêu thích của tôi là gì? Môn học yêu thích của tôi là tiếng Anh. tiếng Anh là thú vị. Học tiếng Anh có thể giúp tôi làm bạn với tất cả mọi người trên toàn thế giới và khám phá nhiều nền văn hóa khác nhau là tốt. Tôi cũng muốn tham gia vào các tổ chức tình nguyện quốc tế khi tôi lớn lên, vì vậy nó là cần thiết để học tiếng Anh. tiếng Anh là một trong những đối tượng quan trọng nhất, tôi nghĩ.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài dịch Reading Unit 5 Work And Play Tiếng Anh 7. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản