Bài dịch Reading Unit 6 The Young Pioneers Club Tiếng Anh 8

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
693
lượt xem
5
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài dịch Reading Unit 6 The Young Pioneers Club Tiếng Anh 8

Mô tả BST Bài dịch Reading Unit 6 The Young Pioneers Club Tiếng Anh 8

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài dịch Reading Unit 6 The Young Pioneers Club Tiếng Anh 8 nhằm hỗ trợ tối đa cho việc dạy và học môn Tiếng Anh trở nên hiệu quả hơn. Bộ sưu tập này gồm các tài liệu hay, chất lượng sẽ giúp các em học sinh nắm được nội dung bài đọc Unit 6 tiếng Anh 8. Qua đó, các em sẽ dễ dàng trả lời được những câu hỏi trong sách giáo khoa. Thư viện eLib rất hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài dịch Reading Unit 6 The Young Pioneers Club Tiếng Anh 8

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài dịch Reading Unit 6 The Young Pioneers Club Tiếng Anh 8:

 

Bài dịch Reading Unit 6 The Young Pioneers Club Tiếng Anh 8

How is summer in the country different for young people from summer in the city?
"Before I came here," one child said, "I thought swimming was running through an open fire hydrant."
"Here" is a summer camp that's only an hour from New York City - but a world away. This camp and four others nearby are run by the Fresh Air Fund. Since 1877, the fund has helped poor children from New York City spend summers in the country. Each year, over ten thousand children, ages 6 to 18, participate in the program. Some stay at a camp; others live with a host family. The fund pays for all expenses.
The camps are for 8- to 15-year-olds. At camp, children can learn about the stars, see deer and cows and other animals, and go hiking, fishing, and of course, swimming. The children learn responsibility by helping out with chores like making beds and waiting on tables. They also learn a lot from counselors, who are often college students from around the United States and from other countries.
Host families from thirteen states and Canada volunteer to have children spend the summer with them. Many of these families have their own children. The visiting children become part of the family. They go with the family on picnics, to the pool or beach, and on trips. The children are from 6 to 12 years old when they make their first visit, and most are invited back. Some of the children and families become friends for life.
Dịch sang tiếng Việt
Làm thế nào là mùa hè ở đất nước khác nhau cho những người trẻ tuổi từ mùa hè trong thành phố?
"Trước khi tôi đến đây," một cậu bé nói, "Tôi nghĩ rằng bơi lội đã chạy qua một vòi lửa."
"Ở đây" là một trại hè đó là chỉ trong một giờ từ thành phố New York - nhưng một thế giới khác hẳn. Trại này và bốn người ở gần đó đều do Quỹ Air Fresh. Kể từ năm 1877, quỹ này đã giúp trẻ em nghèo từ thành phố New York dành mùa hè ở nước này. Mỗi năm, hơn mười nghìn trẻ em, lứa tuổi 6-18, tham gia chương trình. Một số ở lại tại một trại; những người khác sống với một gia đình bản xứ. Các quỹ chi trả cho tất cả các chi phí.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài dịch Reading Unit 6 The Young Pioneers Club Tiếng Anh 8. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ quá trình dạy và học ở bậc phổ thông.
Đồng bộ tài khoản