Bài dịch Reading Unit 7 The Mass Media Tiếng Anh 10

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
146
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài dịch Reading Unit 7 The Mass Media Tiếng Anh 10

Mô tả BST Bài dịch Reading Unit 7 The Mass Media Tiếng Anh 10

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập Bài dịch Reading Unit 7 The Mass Media Tiếng Anh 10. Gồm các tài liệu cung cấp nội dung bài đọc Unit 7 tiếng Anh 10. Qua đó, các em học sinh sẽ hiểu được nội dung bài đọc hiểu để trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa dễ dàng hơn. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quá trình dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài dịch Reading Unit 7 The Mass Media Tiếng Anh 10

Chúng tôi xin trích dẫn một phần của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tập Bài dịch Reading Unit 7 The Mass Media Tiếng Anh 10:

 

Bài dịch Reading Unit 7 The Mass Media Tiếng Anh 10

With increasing development and use of computer technology, there is a new disease to worry about. Computer "viruses" program designed to sabotage computers, are infecting computers in corporation homes and universities. These viruses spread exponentially, much like biological contagion, and then disrupt the affected system. The virus secretly attaches itself to the alter files. The damage is generally activated by using computer's clock. Then, any program executed may be exposed to the virus including program spread through telephone connections. Because of the increasing incidents of virus infiltration, businesses and agencies are becoming wary of sharing software. Security policies need to be increased as immunity programs are being developed.
Hướng dẫn dịch
Với sự gia tăng phát triển và sử dụng công nghệ máy tính, có một căn bệnh mới phải lo lắng. Computer "virus" chương trình được thiết kế để phá hoại máy tính, đang lây nhiễm các máy tính trong nhà Tổng công ty và các trường đại học. Những loại virus lây lan theo cấp số nhân, giống như sự lây lan sinh học, và sau đó phá vỡ các hệ thống bị ảnh hưởng. Virus này đã bí mật gắn nó với các tập tin alter. Các tổn thương thường được kích hoạt bằng cách sử dụng đồng hồ của máy tính. Sau đó, bất kỳ chương trình nào có thể bị nhiễm virus bao gồm cả chương trình truyền bá thông qua các kết nối điện thoại. Bởi vì sự cố ngày càng tăng của vi rút xâm nhập, các doanh nghiệp và các cơ quan đang trở nên cảnh giác với phần mềm chia sẻ. Chính sách bảo mật cần phải được tăng khả năng miễn dịch như các chương trình đang được phát triển.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài dịch Reading Unit 7 The Mass Media Tiếng Anh 10. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản