Bài dịch Reading Unit 8 Country Life And City Life Tiếng Anh 8

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
146
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài dịch Reading Unit 8 Country Life And City Life Tiếng Anh 8

Mô tả BST Bài dịch Reading Unit 8 Country Life And City Life Tiếng Anh 8

Đến với bộ sưu tập Bài dịch Reading Unit 8 Country Life And City Life Tiếng Anh 8, quý thầy cô và các em học sinh sẽ có thêm nhiều tài liệu phục vụ cho công tác dạy và học môn Tiếng Anh. Bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm được nội dung bài đọc hiểu trong Unit 8 tiếng Anh 8. Qua đó, dễ dàng trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài dịch Reading Unit 8 Country Life And City Life Tiếng Anh 8

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được trích trong bộ sưu tập Bài dịch Reading Unit 8 Country Life And City Life Tiếng Anh 8:

 

Bài dịch Reading Unit 8 Country Life And City Life Tiếng Anh 8

Living in a big city today is very different from living in a small town long ago. Today if you want to go to the city center, it takes you a long time by bus or by car. If you ride a motorbike, you breathe all the exhaust fumes and feel sick. However, if you become ill, there are hospitals close by. Also if you like music and dancing, the discos and pubs offer a wide variety.
Long ago life was different. If people traveled, they used horses and carts. If they went a long distance, the journey took days, not hours. If they were ill, they didn't go to the hospital, there were none. If there is a wedding or holiday, they sang and danced.
Dịch sang tiếng Việt
Sống trong một thành phố lớn hiện nay là rất khác nhau từ việc sống trong một thị trấn nhỏ cách đây lâu. Ngày nay, nếu bạn muốn đi đến trung tâm thành phố, nó sẽ đưa bạn một thời gian dài bằng xe buýt hoặc bằng xe hơi. Nếu bạn đi xe một chiếc xe máy, bạn hít tất cả các khí thải và cảm thấy bị bệnh. Tuy nhiên, nếu bạn bị bệnh, có các bệnh viện gần đó. Ngoài ra nếu bạn thích âm nhạc và nhảy múa, các vũ trường và quán rượu cung cấp nhiều loại.
Trước cuộc sống lâu dài là khác nhau. Nếu người đi du lịch, họ dùng ngựa và xe. Nếu họ đã đi một quãng đường dài, hành trình mất ngày, không giờ. Nếu họ bị bệnh, họ đã không đi đến bệnh viện, đã không có. Nếu có một đám cưới hoặc ngày nghỉ, họ đã hát và nhảy múa.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài dịch Reading Unit 8 Country Life And City Life Tiếng Anh 8. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản