Bài dịch Reading Unit 9 The Post Office Tiếng Anh 11

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
415
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài dịch Reading Unit 9 The Post Office Tiếng Anh 11

Mô tả BST Bài dịch Reading Unit 9 The Post Office Tiếng Anh 11

Bộ sưu tập Bài dịch Reading Unit 9 The Post Office Tiếng Anh 11 sẽ mang lại cho các em học sinh các kiến thức bổ ích, cho quý thầy cô giáo những tài liệu giảng dạy hay nhất. Các tài liệu trong bộ sưu tập sẽ cung cấp nội dung bài đọc Unit 9 tiếng Anh 11. Qua đó, các em học sinh sẽ hiểu được nội dung bài đọc hiểu để trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa dễ dàng hơn. Thư viện eLib rất hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài dịch Reading Unit 9 The Post Office Tiếng Anh 11

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài dịch Reading Unit 9 The Post Office Tiếng Anh 11 dưới đây:

 

Bài dịch Reading Unit 9 The Post Office Tiếng Anh 11

The last two decades have seen enormous changes in the way people's lives are affected by IT. Twenty years ago, few people had access to a computer while today most people use them at work, home or school and use of e-mail and the Internet is an everyday event.
These developments have brought many benefits to our lives. E-mail makes communication much easier and more immediate. This has numerous benefits for business, commerce, and education. The World Wide Web means that information on every conceivable subject is now available to us. Clearly, for many people this has made life much easier and more convenient.
However, not all the effects of the new technology have been beneficial. Many people feel that the widespread use of e-mail is destroying traditional forms of communication such as letter writing, telephone and face-to-face conversation. In addition, the huge size of the Web means it is almost impossible to control and regulate. This has led to many concerns regarding children accessing unsuitable websites. In conclusion, developments in IT have brought many benefits, yet I believe developments relating to new technology in the future are likely to produce many negative effects that will need to be addressed very carefully.
Hướng dẫn dịch
Hai thập kỷ qua đã chứng kiến những thay đổi to lớn trong cách sống của người dân bị ảnh hưởng bởi IT. Hai mươi năm trước, rất ít người có quyền truy cập vào một máy tính trong khi hiện nay hầu hết mọi người sử dụng chúng tại nơi làm việc, tại nhà hay trường và sử dụng e-mail và Internet là một sự kiện hàng ngày.
Những phát triển này đã mang lại nhiều lợi ích cho cuộc sống của chúng tôi. E-mail làm cho giao tiếp dễ dàng hơn và trực tiếp hơn. Điều này có nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, thương mại và giáo dục. World Wide Web có nghĩa là thông tin về tất cả các môn thể tưởng tượng bây giờ có sẵn cho chúng tôi. Rõ ràng, đối với nhiều người này đã làm cho cuộc sống dễ dàng hơn và thuận tiện hơn.

Vui lòng xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài dịch Reading Unit 9 The Post Office Tiếng Anh 11. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh còn có thể download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn.
Đồng bộ tài khoản