Bài 13: Chỉ từ Ngữ văn 6

Chia sẻ: Hoàng Gia Bảo | Ngày: | 6 bài giảng

0
439
lượt xem
5
download
Xem 6 bài giảng khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THCS để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Bài 13: Chỉ từ Ngữ văn 6

Mô tả BST Bài 13: Chỉ từ Ngữ văn 6

Đến với bộ sưu tập Bài 13: Chỉ từ Ngữ văn 6, quý thầy cô giáo sẽ tham khảo cùng một lúc được nhiều tài liệu để chuẩn bị cho việc thiết kế bài giảng bài Chỉ từ. Bộ sưu tập này được chúng tôi tổng hợp từ nguồn bài giảng do các quý thầy cô giáo khắp mọi miền đất nước chia sẻ. Bao gồm các bài giảng được trau chuốt về hình thức cũng như nội dung được đảm bảo theo chương trình phân phối của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các kiến thức của bài học được trình chiếu bằng phần mềm Powerpoint giúp tiết kiệm thời gian và giúp học sinh nhanh chóng nắm được nội dung, giúp học sinh hiểu ý nghĩa và công dụng của chỉ từ, biết cách sử dụng chỉ từ khi nói và viết, nhận diện và sử dụng chỉ từ thích hợp khi giao tiếp được thầy cô giáo nhấn mạnh trên slide cụ thể, dễ dàng cho học sinh ghi nhớ các kiến thức cần thiết. Ngoài ra, các thầy cô còn đưa vào tiết học các câu hỏi gợi mở giúp học sinh trao đổi giúp việc ghi nhớ kiến thức lâu hơn. Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bài 13: Chỉ từ Ngữ văn 6


1.Thế nào là số từ , lượng từ ? Cho ví dụ .

2.Xác định số từ và lượng từ trong các
câu sau:
- Tất cả các bạn học sinh lớp 6/6 xếp
vào hàng thứ tư bên trái.
- Một đôi cò trắng lượn vòng ngọn tre.


3.Điền cụm danh từ sau vào mô hình cấu tạo
cụm danh từ:
- những bạn học sinh ấy
- cây bàng kia

Phaàn tröôùc Phaàn trung taâm Phaàn sau

t2 t1 T1 T2 s1 s2
ấy
những bạn học sinh


cây bàng kia

1.Các từ được in đậm trong Tiết 57: CHỈ TỪ
những câu sau bổ sung ý I. Chỉ từ là gì?
nghĩa cho từ nào?
1/ Bài tập tìm hiểu: SGK/136-137
Ngày xưa có ông vua nọ sai
một viên quan đi dò la khắp - ông vua nọ
nước tìm người tài giỏi. Viên
quan ấy đã đi nhiều nơi, đến - viên quan ấy
đâu quan cũng ra những câu đố
oái oăm để hỏi mọi người. Đã - laøng kia
mất nhiều công tìm kiếm
nhưng viên quan vẫn chưa thấy
- nhà nọ
có người nào thật lỗi lạc.
Một hôm viên quan đi qua
một cánh đồng làng kia, chợt Xaùc ñònh vò trí cuûa söï vaät trong
thấy bên vệ đường có hai cha khoâng gian.
con nhà nọ đang làm ruộng[…]
( Em bé thông minh)

2.So sánh các từ và cụm từ sau, I. Chỉ từ là gì?
từ đó rút ra ý nghĩa của 1/ Bài tập tìm hiểu: SGK/136-137
những từ được in đậm. - ôâng vua nọ
- ôâng vua / ông vua nọ
- viên quan ấy
- viên quan / viên quan ấy
- làng / làng kia - làng kia

- nhà / nhà nọ - nhà nọ
Thiếu tính Xác định vị trí sự
xác định vật trong không gian Xác định vị trí của sự vật trong
một cách rõ ràng không gian.
3. Nghĩa của các từ ấy,nọ trong
-hồi ấy / viên quan ấy
những câu sau có điểm nào giống
-đêm nọ / nhà nọ
và điểm nào khác với các trường
hợp đã phân tích ? Ñònh vò söï vaät Định vị sự vật
Hồi ấy, ở Thanh Hoá có một veà thôøi gian về không gian
người làm nghề đánh cá tên là Lê
Thận. Một đêm nọ, Thận thả lưới ở Xác định vị trí của sự vật trong
một bến vắng như thường lệ. thời gian.

. Các từ nọ, ấy, kia vừa I. Chỉ từ là gì?
1/ Bài tập tìm hiểu: SGK/136-137
tìm hiểu gọi là chỉ từ.
- ôâng vua nọ
Vậy chỉ từ là gì ? - viên quan ấy
- làng kia
- nhà nọ
Xác định vị trí của sự vật trong
không gian.
- hồi ấy
- đêm nọ
Xác định vị trí của sự vật trong
thời gian
2/ Ghi nhớ:
Chỉ từ là những từ dùng để trỏ vào sự
vật, nhằm xác định vị trí của sự vật trong
không gian hoặc thời gian.

Bài tập làm nhanh : Điền cụm danh từ sau vào mô hình cấu tạo
cụm danh từ:
- ông vua nọ - hồi ấy
- viên quan ấy - đêm nọ
- làng kia - nhà nọ


Phaàn tröôùc Phaàn trung taâm Phaàn sau
t2 t1 T1 T2 s1 s2
ông vua nọ
viên quan ấy
làng kia
hồi ấy
đêm nọ
nhà nọ

1. Trong cácừ trong dẫn ngphần I
2. Tìm chỉ t câu đã nhữ ở câu
I. Chỉ từ là gì?
chỉ tới đảm Xác định chứvụ ụ của
dư ừ đây. nhiệm chức c vgì? 1/ Bài tập tìm hiểu: SGK/136-137
Ví dụ: trong câu:
chúng 2/ Ghi nhớ: SGK/ 137
- ôâng vua nọ II. Hoạt động của chỉ từ trong câu:
- a/viên quan ấy Mĩ cứu nước của
Cuộc chống 1.BT tìm hiểu:sgk/137
- nhân dân ta dù phải kinh qua
cánh đồng làng kia * Bài 1-Sgk/137
- gian khổ,consinh nhiều hơn nữa,
hai cha hi nhà nọ
ôâng vua nọ
song Chấtừ ịbài thắụtìmữ hoànem
ph t đ nh ậ ng lợ trong
Qua nh ỉần làmtphp ng ihiểu
toàn.cho bitừ chỉ từ đảm nhiệm
hãy danh ết Chỉ từ làm phụ ngữ trong cụm danh tư.ø
cụm
Đó /là ững điềucchụ c chắn.
nh một chứ v ắ gì ? *Bài 2-Sgk /137-138
CN
a. Đó / là một điều chắc chắn.
b/ Từ đấy, nước ta chăm nghề Chỉ từ làm chủ ngữ.
TN
b. Từ đấy, nước ta chăm nghề trồng trọt…
trồng trọt, chăn nuôi và có tục
Chỉ từ làm trạng ngữ.
ngày tết làm bánh chưng, bánh
giầy. 2. Ghi nhớ:
Chỉ từ làm phụ ngữ trong cụm danh từ
CN hoặc TN trong câu.

III. Luyện tập

Tìm chỉ từ trong những câu sau đây. Xác định ý nghĩa và
hức vụ của các chỉ từ ấy.
Vua cha xem qua một lượt rồi dừng lại trước chồng bánh của Lang
êu, rất vừa ý, bèn gọi lên hỏi. Lang Liêu đem giấùc mộng gặp thần
kể lại. Vua cha ngẫm nghĩ rất lâu rồi chọn hai thứ bánh ấy đem
ế Trời, Đất cùng Tiên vương.

b) Đấy vàng, đây cũng đồng đen
Đấy hoa thiên lí, đây sen Tây Hồ.

c) Nay ta đưa năm mươi con xuống biển, nàng đưa năm mươi con
lên núi, chia nhau cai quản các phương.


d)Từ đó nhuệ khí của nghĩa quân ngày một tăng.

III. Luyện tập

.Thay các cụm từ in đậm dưới đây bằng những chỉ từ thích
ợp và giải Thích vì sao cần thay như vậy?

) Giặc tan vỡ. Đám tàn quân giẫm đạp Lên nhau chạy
ốn tráng sĩ đuổi đến chân núi Sóc (Sóc Sơn). Đến chân
úi Sóc, một mình một ngựa, tráng sĩ lên đỉnh núi, cởi
iáp sắt bỏ lại, rồi cả người lẫn ngựa bay lên trời.

) Người ta còn nói khi ngựa thét ra lửa, lửa đã thiêu cháy
một làng, cho nên làng bị lửa thiêu cháy về sau gọi là làng
háy.
. Luyện tập
ìm chỉ từ trong những câu sau đây. Xác định ý nghĩa và chức vụ của các chỉ
ấy .
ua cha xem qua một lượt rồi dừng lại trước chồng bánh của Lang Liêu, rất vừa
èn gọi lên hỏi. Lang Liêu đem giác mộng gặp thần ra kể lại. Vua cha ngẫm
ĩ rất lâu rồi chọn hai thứ bánh ấy đem tế Trời, Đất cùng Tiên vương.

Định vị sự vật trong không gian
Làm phụ ngữ sau trong cụm danh từ.
) Đấy vàng , đây cũng đồng đen
Đấy hoa thiên lí, đây sen Tây Hồ.
Định vị sự vật trong không gian
Làm chủ ngữ.
c) Nay ta đưa năm mươi con xuống biển, nàng đưa năm mươi con lên núi, chia
nhau cai quản các phương.
Định vị sự vật trong thời gian.
Làm trạng ngữ.
d)Từ đó nhuệ khí của nghĩa quân ngày một tăng.
Định vị sự vật trong thời gian.
Làm trạng ngữ.
I. Luyện tập
Thay các cụm từ in đậm dưới đây bằng những chỉ từ thích hợp và
ải thích vì sao cần thay như vậy?

Giặc tan vỡ. Đám tàn quân giẫm đạp Lên nhau chạy trốn tráng
đuổi đến chân núi Sóc (Sóc Sơn). Đến chân núi Sóc, một mình
ột ngựa, tráng sĩ lên đỉnh núi, cởi giáp sắt bỏ lại, rồi cả người lẫn
gựa bay lên trời.

Người ta còn nói khi ngựa thét ra lửa, lửa đã thiêu cháy một làng,
ho nên làng bị lửa thiêu cháy về sau gọi là làng Cháy.

Có thể thay thế như sau:
a) đến chân núi Sóc = đến đấy
b) làng bị lửa thiêu cháy = làng ấy

Câu hỏi trắc nghiệm:

Vị trí của chỉ từ trong cụm danh từ thuộc
phần nào ?
A.Phần sau danh từ
B. Phần sau liền kề với danh từ
C. Phần trước danh từ
D. Phần trung tâm


Điền các chỉ từ: này, kia, đấy, đây vào chỗ
trống thích hợp trong các câu sau:
A. Tình thâm mong trả nghĩa dày
kia này
Cành…....... có chắc cội…………cho chăng.
kia
B. Cô……….cắt cỏ bên sông
đây
Có muốn ăn nhãn thì lồng sang ………..
C. Cấy cày vốn nghiệp nông gia
đây đấy
Ta ………..trâu …………..ai mà quản công.


HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
• Học ghi nhớ sgk/trang 137-138
– Làm BT3 sgk/138
– Soạn bài: “Luyện tập kể chuyện tưởng tượng”.
• Hướng dẫn:
• + Nhóm 1,2 chuẩn bị bài luyện nói theo đề 1-SGK/139
• + Nhóm 3 chuẩn bị bài theo đề 2 (a) –SGK/140
• + Nhóm 4,5 chuẩn bị bài theo đề 2 (b)-SGK/140
• + Nhóm 6 chuẩn bị bài theo đề 2(c) – SGK/ 140

Đồng bộ tài khoản