Bài giảng Lịch sử 10 bài 6: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ

Chia sẻ: Trần Thị Thúy Nhiên | Ngày: | 15 bài giảng

0
2.550
lượt xem
110
download
Xem 15 bài giảng khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Bài giảng Lịch sử 10 bài 6: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ

Mô tả BST Bài giảng Lịch sử 10 bài 6

Tuyển chọn những bài giảng trong bộ sưu tập Bài giảng Lịch sử 10 bài 6 dành cho qúy thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo. Các bài giảng xây dựng theo chủ trương đổi mới phương pháp giảng dạy đồng thời bảo đảm tính thống nhất trong tổ chức thực hiện bài học. Nội dung các bài giảng bám sát bài học Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ giúp các em học sinh hiểu được Ấn Độ là một nước có nền văn minh lâu đời, phát triển cao, cùng với Trung Quốc có ảnh hưởng sâu rộng ở châu Á và trên thế giới (có Việt Nam). Chúc quý thầy cô và các em có nhiều trải nghiệm khi tham khảo bộ sưu tập này.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bài giảng Lịch sử 10 bài 6

Bài giảng Lịch sử lớp 10
Bài 6
Bài 6: CÁC QUỐC GIA ẤN VÀ VĂN HÓA
TRUYỀN THỐNG ẤN ĐỘ
1. Thời kì các quốc gia đầu tiên
2. Thời kì vương triều Gúp-ta và sự
phát triển văn hóa truyền thống
Ấn Độ
a. Quá trình hình thành và vai trò
về mặt chính trị
b. Về văn hóa dưới thời Gúp-ta
c. Di sản văn hóa truyền thống Ấn
Độ
d. Ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ ra
bên ngoài
Bài 6: CÁC QUỐC GIA ẤN VÀ VĂN HÓA
TRUYỀN THỐNG ẤN ĐỘ
1. Thời kì các quốc gia đầu tiên Vì sao một số nhà nước đầu
- Ở vùng sông Hằng mưa thuận tiên lại hình thành bên lưu
gió hòa bắt đầu hình thành 6 – vực sông Hằng?
7 nước, thường tranh giành ảnh
hưởng nhưng mạnh nhất là
nước Ma-ga-đa.
Bài 6: CÁC QUỐC GIA ẤN VÀ VĂN HÓA
TRUYỀN THỐNG ẤN ĐỘ
1. Thời kì các quốc gia đầu tiên
Vua đầu tiên mở nước là ai ?
- Ở vùng sông Hằng mưa thuận Vị vua nào kiệt xuất nhất ?
gió hòa bắt đầu hình thành 6 –
7 nước, thường tranh giành
ảnh hưởng nhưng mạnh nhất
là nước Ma-ga-đa.
- Vua mở đầu là Bim-bi-sa-ra
nhưng vua kiệt xuất nhất (vua
thứ 11) là A-sô-ca.
- Vua A-sô-ca đã chinh chiến,
thống nhất lãnh thổ và phát
triển Phật giáo.
Vua A-sô-ca
Bài 6: CÁC QUỐC GIA ẤN VÀ VĂN HÓA
TRUYỀN THỐNG ẤN ĐỘ
1. Thời kì các quốc gia đầu tiên
Vua đầu tiên mở nước
- Ở vùng sông Hằng mưa thuận gió hòa là ai ? Vị vua nào kiệt
bắt đầu hình thành 6 – 7 nước,
thường tranh giành ảnh hưởng nhưng xuất nhất ?
mạnh nhất là nước Ma-ga-đa.
- Vua mở đầu là Bim-bi-sa-ra nhưng
vua kiệt xuất nhất (vua thứ 11) là A-
sô-ca.
- Vua A-sô-ca đã chinh chiến, thống
nhất lãnh thổ và phát triển Phật giáo.
- Cột A-sô-ca nay là quốc huy Ấn Độ.
Bài 6: CÁC QUỐC GIA ẤN VÀ VĂN HÓA
TRUYỀN THỐNG ẤN ĐỘ
1. Thời kì các quốc gia đầu tiên
Quốc kì và quốc huy Ấn Độ
- Ở vùng sông Hằng mưa thuận
gió hòa bắt đầu hình thành 6 –
7 nước, thường tranh giành
ảnh hưởng nhưng mạnh nhất
là nước Ma-ga-đa.
- Vua mở đầu là Bim-bi-sa-ra
nhưng vua kiệt xuất nhất (vua
thứ 11) là A-sô-ca.
- Vua A-sô-ca đã chinh chiến,
thống nhất lãnh thổ và phát
triển Phật giáo.
- Cột A-sô-ca nay là quốc huy
Ấn Độ.
Bài 6: CÁC QUỐC GIA ẤN VÀ VĂN HÓA
TRUYỀN THỐNG ẤN ĐỘ
2. Thời kì vương triều Gúp-ta và sự Vương triều Gúp-ta gồm
phát triển văn hóa truyền thống Ấn mấy thời kì ?
Độ
a. Thời kì vương triều Gúp-ta
- Vương triều Gúp-ta gồm 3 thời kì :
Gúp-ta (319-467) – Hậu Gúp-ta
(467-606) và Hác-sa (606-647) cùng
có tính chất cơ bản là sự định hình
và phát triển của văn hóa Ấn Độ.
Gúp-ta (319-467)
Bài 6: CÁC QUỐC GIA ẤN VÀ VĂN HÓA
TRUYỀN THỐNG ẤN ĐỘ
2. Thời kì vương triều Gúp-ta và sự phát Đạo Phật phát triển
triển văn hóa truyền thống Ấn Độ như thế nào ?
a. Thời kì vương triều Gúp-ta
b. Sự phát triển văn hóa truyền thống
Ấn Độ
- Đạo Phật :
- Từ buổi đầu mở nước Ma-ga-đa
phát triển đến thời Gúp-ta (TK V
TCN-TK VII SCN).
- Quê hương của Phật Thích Ca Mâu
Ni ở TP Ka-pi-la-va-xtu chân núi Hi-
ma-lay-a, được truyền bá khắp miền
Bắc Ấn Độ và lan rộng nhiều nơi.
Thái tử Sỉ Đạt Ta con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma da
Do nhận thấy 4 cảnh khổ : sanh, già, bệnh, chết nên
hoàng tử Sỉ Đạt Ta ra đi tìm chân lí thoát khổ.
Sau khi thiền định dưới cội bồ đề thái tử giác ngô tiếng Ấn Độ là
Butđa, tiếng Việt là Bụt, tiếng Trung Quốc là Phật. Đạo Phật được
truyền bá khắp miền Bắc Ấn Độ và sau lan rộng ra các nước khác
Đạo Phật được truyền bá mạnh mẽ dưới thời vua A-sô-ca,
tiếp tục dưới các triều đại Gúp-ta và Hác-sa cho đến thế kỉ
VII. Đông Nam Á ảnh hưởng đạo Phật nhiều nhất .
Bài 6: CÁC QUỐC GIA ẤN VÀ VĂN HÓA
TRUYỀN THỐNG ẤN ĐỘ
2. Thời kì vương triều Gúp-ta và sự phát triển văn
hóa truyền thống Ấn Độ
a. Thời kì vương triều Gúp-ta
b. Sự phát triển văn hóa truyền thống Ấn Độ
Bánh xe luân hồi có ý nghĩa cuộc sống con người ai cũng phải trải
qua tứ khổ là sanh, già, bệnh, chết nên khi sống phải tin nhân quả
Người ta đã đục đẽo hang đá thành chùa hang
Bài 6: CÁC QUỐC GIA ẤN VÀ VĂN HÓA
TRUYỀN THỐNG ẤN ĐỘ
2. Thời kì vương triều Gúp-ta và sự phát triển
văn hóa truyền thống Ấn Độ
a. Thời kì vương triều Gúp-ta
b. Sự phát triển văn hóa truyền thống Ấn Độ Đạo Hin-đu hay
- Đạo Hin-đu (Ấn Độ giáo) Ấn Độ giáo thờ
- Thờ Bộ ba : thần Brama, thần Visnu, thần những vị thần
Siva và nhiều thần khác nhất là Inđra. nào ?
Bài 6: CÁC QUỐC GIA ẤN VÀ VĂN HÓA
TRUYỀN THỐNG ẤN ĐỘ
2. Thời kì vương triều Gúp-ta và sự Đạo Hin-đu hay Ấn Độ giáo
phát triển văn hóa truyền thống
Ấn Độ thờ những vị thần nào ?
a. Thời kì vương triều Gúp-ta
b. Sự phát triển văn hóa truyền
thống Ấn Độ
- Đạo Hin-đu (Ấn Độ giáo)
- Thờ Bộ ba : thần Brama, thần
Visnu, thần Siva và nhiều thần
khác nhất là Inđra.


Tượng linga và yoni
ở thánh địa Mĩ Sơn
Bài 6: CÁC QUỐC GIA ẤN VÀ VĂN HÓA
TRUYỀN THỐNG ẤN ĐỘ
2. Thời kì vương triều Gúp-ta và sự phát Chữ Phạn có giá trị gì
triển văn hóa truyền thống Ấn Độ đến văn hóa Ấn Độ ?
a. Thời kì vương triều Gúp-ta
b. Sự phát triển văn hóa truyền thống
Ấn Độ
- Chữ viết
- Chữ Phạn (Sanscrit) để ghi chép,
sang tác thơ văn, làm thành nền văn
học cổ điển Ấn Độ - văn học Hinđu,
mang tinh thần và triết lí Hinđu giáo.
- Thời Gúp-ta đã có những công trình
kiến trúc, điêu khắc, tác phẩm văn
học có giá trị vĩnh cửu.
Bia chữ Phạn
ở Thánh địa Mĩ Sơn
BÀI TẬP 1
1. Điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến
sự phát triển của kinh tế, văn hóa Ấn Độ thời cổ,
trung đại là
A. lãnh thổ như hình “tam giác ngược”, hai phía
giáp biển.
B. lãnh thổ bị ngăn cách nhau đáng kể giữa Đông và
Tây, Bắc và Nam.
C. miền Bắc Ấn Độ bằng phẳng bởi lưu vực của hai
con sông lớn.
D. Ấn Độ như một “tiểu lục địa” bị ngăn cách với
lục địa châu Á bởi dãy núi cao nhất thế giới.
2. Hai con sông gắn liền với sự hình thành và
phát triển của văn hóa Ấn Độ thời cổ,
trung đại là
A. sông Ấn, sông Gôđavari.
B. sông Ấn, sông Hằng.
C. Hoàng Hà, Trường Giang.
D. sông Tigơrơ và Ơphơrát.
3. Con sông gắn liền với nền văn hóa khởi
nguồn của Ấn Độ là
A. sông Ấn.
B. sông Hằng.
C. sông Gôđavari.
D. tất cả các con sông trên.
4. Quê hương, nơi sinh trưởng của văn hóa
truyền thống và văn minh Ấn Độ là lưu
vực
A. sông Ấn.
B. sông Hằng.
C. sông Gôđavari.
D. tất cả đều đúng.
5. Khoảng 1500 năm TCN, miền lãnh thổ của
Ấn Độ phát triển hơn cả là
A. miền Bắc.
B. miền Tây Bắc.
C. miền Đông Bắc.
D. miền Nam.
6. Cư dân ở đây sinh sống chủ yếu bằng nghề
A. trồng trọt và chăn nuôi.
B. buôn bán.
C. đánh cá.
D. làm hàng thủ công.
7. Ông vua thuộc vương triều Magađa nổi
tiếng bật nhất trong lịch sử Ấn Độ là
A. Vua Bimbisara.
B. Sít đác ta (sau trở thành Phật tổ).
C. A sô ca.
D. Gúp ta.
8. Đầu công nguyên, vương triều đã thống
nhất miền Bắc Ấn Độ và mở ra một thời kì
phát triển cao và đặc sắc trong lịch sử Ấn
Độ là
A. Vương triều A sô ca.
B. Vương triều Gúp ta.
C. Vương triều Hác sa.
D. Vương triều hậu Gúp ta.
9. Vị trí các cột A-sô-ca trên lược đồ (hình 16
SGK) chứng tỏ điều gì về triều đại A-sô-ca ?
A. Ông đã thống nhất gần hết bán đảo Ấn Độ.
B. A-sô-ca là người sùng tín đạo Phật, đạo Phật
được truyền bá rộng rải trên đất nước Ấn
Độ.
C. Đây là triều đại hùng cường nhất thời cổ đại.
D. Cả A và B đều đúng.
10. Vị trí các thành thị cổ trên lược đồ không
chứng tỏ điều gì về sự phát triển kinh tế Ấn
Độ thời kì này ?
A. Kinh tế phát triển ở các vùng ven sông, biển.
B. Miền Tây Ấn Độ kinh tế chưa phát triển.
C. Nền kinh tế thủ công nghiệp và thương
nghiệp phát triển tương đối rộng khắp Ấn
Độ.
D. Miền Trung Ấn kinh tế công, thương nghiệp
phát triển nhất.
11. Thời kì định hình và phát triển của
văn hóa truyền thống Ấn Độ là
A. Thời kì Ma-ga-đa (khoảng 500 năm
TCN đến thế kỉ III SCN).
B. Thời kì Vương triều Gúp-ta (319-606).
C. Thời kì Vương triều Hác-sa (606-647).
D. Thời kì Gúp-ta và Hác-sa (từ thế kỉ IV
đến thế kỉ VII).
12. Vương triều Gúp-ta có vai trò to lớn
trong việc thống nhất Ấn Độ, ngoại trừ
A. tổ chức các cuộc chiến đấu không cho
các tộc người từ Trung Á xâm lấn đất
nước Ấn Độ.
B. thống nhất miền Bắc Ấn Độ.
C. thống nhất gần như toàn bộ miền
Trung Ấn Độ.
D. thống nhất giữa các vùng miền ở Ấn
Độ về mặt tôn giáo.
13. Đạo Phật xuất hiện ở Ấn Độ vào thời
gian nào ?
A. Thế kỉ VI TCN.
B. Thế kỉ IV.
C. Thế kỉ VI.
D. Thế kỉ VII.
14. Đạo Phật được truyền bá rộng khắp
Ấn Độ vào thời
A. Vua Bim-bi-sa-ra.
B. Vua A-sô-ca.
C. Vua Gúp-ta.
D. Vua Hác-sa.
15. Đạo Hin-đu – một tôn giáo lớn xuất
hiện cùng với đạo Phật – được hình
thành trên cơ sở của
A. giáo lí của đạo Phật.
B. những tín ngưỡng cổ xưa của người Ấn
Độ.
C. giáo lí của đạo Hồi.
D. tất cả ý trên đều đúng.
16. Điều chứng tỏ vào thời kì này đạo
Phật rất được coi trọng ở Ấn Độ là
A. Phật giáo được truyền bá rộng rải.
B. người ta làm rất nhiều chùa để thờ
Phật.
C. rất nhiều pho tượng Phật được tạc
bằng đá.
D. cả A, B, C đều đúng.
17. Đối tượng mà đạo Hin-đu thờ phượng

A. các nhân thần.
B. lực lượng siêu nhiên mà con người sợ
hãi.
C. vật tổ.
D. tất cả các đối tượng trên.
18. Ngôn ngữ và văn tự nào phát triển là
điều kiện chuyển tải, truyền bá văn
học, văn hóa Ấn Độ ?
A. chữ Phạn (Sanskrit).
B. chữ Brahmi.
C. kí tự Latinh.
D. cả A, B, C đều đúng.
19. Thời kì ở Ấn Độ có những công trình
kiến trúc, điêu khắc có giá trị xuyên
suốt thời gian lịch sử loài người là ?
A. thời Ma-ga-đa.
B. thời Gúp-ta.
C. thời Hác-sa.
D. thời A-sô-ca.
20. Khu vực chịu ảnh hưởng của Ấn Độ
nhiều nhất là
A. khu vực Bắc Á.
B. khu vực Tây Á.
C. khu vực Đông Nam Á.
D. khu vực Trung Á.
21. Tộc người ở nước ta đã sử dụng chữ
Phạn của Ấn Độ là
A. người Khơ-me.
B. người Kinh.
C. người Chăm.
D. các dân tộc ở Tây nguyên.
22. Nét nổi bật của văn hóa Ấn Độ thời kì
định hình và phát triển là :
A. một đất nước, một thời kì lại sản sinh
ra hai tôn giáo lớn của thế giới.
B. chữ viết xuất hiện và sớm hoàn thiện
tạo điều kiện cho một nền văn học cổ
phát triển rực rở.
C. diễn ra sự giao lưu văn hóa mạnh mẽ
giữa Đông và Tây.
D. ý A và B đều đúng.
Đồng bộ tài khoản