Bài giảng Lịch sử 10 bài 8: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á

Chia sẻ: Hồ Viễn Quang | Ngày: | 15 bài giảng

0
1.735
lượt xem
83
download
Xem 15 bài giảng khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Bài giảng Lịch sử 10 bài 8: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á

Mô tả BST Bài giảng Lịch sử 10 bài 8

Để đáp ứng nhu cầu xây dựng các bài giảng điện tử chất lượng, chúng tôi tổng hợp nhiều bài giảng điện tử bài học Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á thành bộ sưu tập các Bài giảng Lịch sử 10 bài 8, dành cho qúy thầy cô và các em học sinh tham khảo. Từng bài giảng trong bộ sưu tập này được thiết kế bằng phần mềm trình chiếu Powerpoint chuyên nghiệp, các hiệu ứng sinh slide sinh động, kèm theo hình ảnh mô tả rõ ràng, hấp dẫy. Hy vọng rằng, thông qua việc tham khảo bộ sưu tập này, quý thầy cô có thêm kinh nghiệm và ý tưởng hay cho việc xây dựng giáo án của mình; các em học sinh có thêm tài liệu hay cho việc tự học và ôn tập tại nhà. Với nội dung bám sát chương trình sách giáo khoa, các em dễ dàng nằm vững được kiến thức của bài học như biết sử dụng bản đồ địa lý hành chính Đông Nam Á để phân tích điều kiện tự nhiên của khu vực và xác định vị trí của mỗi quốc gia phong kiến Đông Nam Á. Chúc các em học sinh và quý thầy cô có tiết học hay.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bài giảng Lịch sử 10 bài 8

ĐÔNG TI MO
Bài 8
SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC
VƢƠNG QUỐC CHÍNH Ở ĐÔNG NAM Á


1 2
Sự hình thành
Sự ra đời của và phát triển của
các vƣơng quốc cổ các quốc gia phong kiến
ở Đông Nam Á Đông Nam Á
1. Sự ra đời của các vƣơng quốc cổ ở Đông Nam Á:
* Điều kiện tự nhiên:
- Địa hình bị chia
cắt, nhỏ,
Trình bày
manh nổi
nét mún.
bật về
điều kiện
- Có tự nhiêntự
điều kiện
nhiên ưu đãi -
của khu
gió mùa, thuận
vực Đông
lợi cho sự phát
triển củaÁ?
Nam cây
lúa nước và
nhiều loại cây
trồng khác.


LƢỢC ĐỒ TỰ NHIÊN ĐÔNG NAM Á
1. Sự ra đời của các vƣơng quốc cổ ở Đông Nam Á:
* Điều kiện tự nhiên:
- Địa hình bị chia cắt, nhỏ, manh mún.
- Có điều kiện tự nhiên ưu đãi - gió mùa, thuận lợi cho sự phát triển của cây
lúa nước và nhiều loại cây trồng khác.
* Sự ra đời các vƣơng quốc cổ:
- Điều kiện hình thành:
+ Sự xuất hiện kỹ thuật luyện kim;
Điều kiện ra đời các vương
+ Sự phát triển của các ngành kinh tế: nông nghiệp trồng lúa nước, thủ công
nghiệp, buôn bán…
quốc cổ ở Đông Nam Á?
+ Ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ và Trung Hoa  Sáng tạo văn hoá riêng
của dân tộc mình.
=> Hình thành các vƣơng quốc cổ.
- Quá trình hình thành:
Lƣợc đồ các vƣơng quốc cổ ở Đông Nam Á
- Quá trình hình thành:
+ Khoảng 10 thế kỷ đầu
SCN đã hình thành các
vương quốc cổ.
+ Cham-pa, Phù Nam…

- Là những quốc gia
nhỏ, phân tán trên
các địa bàn hẹp…
Kể tên và
chỉ trên
lược đồ một
số vương
quốc cổ tiêu
biểu ở Đông
Nam Á?
2. Sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến
Đông Nam Á:
- Từ thế kỷ VII đến X, đã hình thành một số quốc gia phong kiến “dân tộc”:
lấy một bộ tộc đông nhất và phát triển nhất làm nòng cốt.
- Tiêu biểu: HÌNH THÀNH
QGPKDT

VII X

Thế nào là quốc gia
SƠ ĐỒ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN DÂN TỘC ĐNÁ
phong kiến dân tộc?
Lƣợc đồ các quốc gia PK ở Đông Nam Á
- Tiêu biểu:
Đại Việt, Cam-pu-chia của
người Khơ-me, các
vương quốc của người
Môn và người Miến ở
hạ lưu sông Mê Nam,
người Inđônêxia ở đảo
Xu-ma-tơ-ra và Gia-
va…

Kể tên và chỉ
trên lược đồ
một số quốc
gia phong
kiến ở Đông
Nam Á tiêu
biểu?
2. Sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến
Đông Nam Á:
- Từ thế kỷ VII đến X, đã hình thành một số quốc gia phong kiến “dân tộc”.

- Giai đoạn phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á: từ khoảng
nửa sau thế kỷ X đến nửa đầu thế kỷ XVIII.
* Biểu hiện sự phát triển:
- Lĩnh vực chính trị và quá trình mở rộng lãnhquốc
Các thổ:
gia phong kiến
HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN

Nhóm: Sự phát triển thịnh đạtphát triển nhất
Đông Nam Á của các quốc
VII
gia phong kiến Đông Nam Á gian nào?
X vào XVIIIđược biểu hiện
thời
như thế nào?
SƠ ĐỒ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN DÂN TỘC ĐNÁ
+ Inđônêxia thống nhất và phát triển hùng mạnh dưới
vương triều Mô-giô-pa-hít (1213 - 1527)
ĐẠI VIỆT
Ang co Vat
+ Vƣơng quốc Campuchia từ thế kỷ IX bƣớc Ang co Thom
vào thời kỳ Ăng-co huy hoàng.
+ Trên lưu vực sông Iraoađi, từ giữa thế kỷ XI, quốc gia
Pa-gan hùng mạnh, mở đầu hình thành và phát triển
của vương quốc Mi-an-ma.
Sự kiện nào đánh dấu mốc phát triển của
lịch sử khu vực?
Su-khô-
thay
Lan-Xang

+ Giữa thế kỷ
+ Thế kỷ XIV vƣơng
XIII quốc Lan-
vƣơng Xang (Lào)
quốc Su- thành lập.
khô-thay
ra đời
2. Sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến
Đông Nam Á:
- Từ thế kỷ VII đến X, đã hình thành một số quốc gia phong kiến “dân tộc”.

- Giai đoạn phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á: từ khoảng
nửa sau thế kỷ X đến nửa đầu thế kỷ XVIII.
* Biểu hiện sự phát triển:
- Lĩnh vực chính trị và quá trình mở rộng lãnh thổ:
+ Inđônêxia thống nhất và phát triển hùng mạnh dưới vương triều Mô-giô-pa-
hít, vương quốc Campuchia bước vào thời kỳ Ăng-co huy hoàng.

+ Thế kỷ XIII vương quốc Su-khô-thay ra đời; thế kỷ XIV vương quốc Lan-
Xang (Lào) thành lập.
- Lĩnh vực kinh tế:phát triển (lúa gạo, sản phẩm thủ công, sản vật thiên
nhiên…).
- Lĩnh vực văn hoá: xây dựng nền văn hoá riêng, độc đáo.
+ Văn hóa: xây dựng nền văn hóa riêng, độc đáo.
2. Sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến
Đông Nam Á:
- Từ thế kỷ VII đến X, đã hình thành một số quốc gia phong kiến “dân tộc”.

- Giai đoạn phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á: từ khoảng
nửa sau thế kỷ X đến nửa đầu thế kỷ XVIII.
* Biểu hiện sự phát triển:
- Lĩnh vực chính trị và quá trình mở rộng lãnh thổ:
- Lĩnh vực kinh tế: Nguyên nhân?
- Lĩnh vực văn hoá:
- Từ nửa sau thế kỷ XVIII, các quốc gia Đông Nam Á bị suy thoái…
QUỐC GIA PHONG KIẾN DÂN TỘC ĐÔNG NAM Á

HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN SUY THOÁI


Đầu CN VII X XVIII XIXHÌNH THÀNH QUỐC GIA CỔ
ĐẠI
CHÙA VÀNG - PAGAN BOROBUDUA-INDONESIA THATLUONG-LAOS
AYUTHAYA-THAILAND ANGKOR WAT- CPC Mĩ Sơn-CHAMPA

QUAN SÁT VÀ CHO BIẾT NHỮNG HÌNH ẢNH NÀY
PHẢN ÁNH NỘI DUNG LỊCH SỬ NÀO?
Ăng co Vat
Tháp Bayon 4 mặt (quần thể Angkor Thom)
Chùa Vàng – Thái Lan
Quần thể kiến trúc Pa-gan
Thánh địa Mỹ Sơn – Quảng Nam
Củng cố
Hãy chọn đáp án đúng nhất
Câu 1. Các quốc gia phong kiến ĐNA phát triển thịnh
đạt trong thời kì nào?
a. Thế kỷ I đến thế kỉ X
b. Thế kỉ X đến thế kỉ XV
c. Thế kỉ thứ X đến XVIII.
d. Thế kỉ thứ XVđến XVIII
Củng cố
Hãy chọn đáp án đúng nhất
Câu 2. Đa số các quốc gia cổ ĐNA chịu ảnh
hưởng của nền văn hoá nào?
a. Trung Quốc
b. Ấn Độ
c. Lưỡng Hà
d. Phương Tây
Lập bảng tóm tắt các thời kì phát triển của khu vực Đông
Nam Á theo bảng sau:

Thời gian Biểu hiện phát triển
- Kinh tế phát triển, hàng loạt các
- 10 thế kỉ đầu
vƣơng quốc cổ ra đời: Champa,
Công nguyên
Phù Nam…
- Hình thành các quốc gia phong
- Thế kỉ VII-X kiến dân tộc: Campuchia, các vƣơng
quốc của ngƣời Môn, ngƣời Miến…
- Thời kì phát triển thịnh vƣợng của
-Thế kỉ X-XVIII Các quốc gia phong kiến Đông Nam
Á
Đồng bộ tài khoản