Bài giảng Lịch sử 11 bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Chia sẻ: Nguyễn Thị Mỹ Ngọc | Ngày: | 4 bài giảng

0
2.518
lượt xem
38
download
Xem 4 bài giảng khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Bài giảng Lịch sử 11 bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Mô tả BST Bài giảng Lịch sử 11 bài 8

Phong trào ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong việc đổi mới phương pháp dạy học ngày càng được giáo viên các cấp quan tâm. Chính vì thế, Thư viện eLib đã chọn lọc nhiều bài giảng điện tử hay của bài Ôn tập lịch sử thế giới cận đại, sắp xếp chúng thành bộ sưu tập Bài giảng Lịch sử 11 bài 8 nhằm giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo. Bộ sưu tập này gồm có nhiều bài giảng được thiết kế bằng phần mềm Powerpoint, với hình ảnh và nội dung cô đọng, giúp học sinh dễ dàng ôn lại kiến thức cơ bản đã học một cách có hệ thống và củng cố lại một số thái độ cơ bản đã được tiến hành giáo dục ở các bài học trong chương trình. Chúc các em học sinh và quý thầy cô có tiết học hay!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bài giảng Lịch sử 11 bài 8

BÀI GIẢNG LỊCH SỬ 11

PHẦN 1. LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI

CHƯƠNG 3. NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HOÁ THỜI CẬN ĐẠI

BÀI 8. ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI

 

1 - Những kiến thức cơ bản

Thời gian

Sự kiện

Kết quả

1566

Cách mạng Hà lan

- Lật đổ ách thống trị của Tây Ban Nha

- Mở đường cho CNTB phát triển

1640 – 1688

Cách mạng tư sản Anh

- Lật đổ chế độ PK

- Tạo điều kiện cho CNTB phát triển

1775 -1783

Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ   

- Hợp chúng quốc châu Mỹ thành lập

- Mở đường cho kinh tế TBCN phát triển

1789 - 1794

Cách mạng tư sản Pháp

-Lật đổ chế độ phong kiến , đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền
-Mở đường cho CNTB phát triển  

Những năm 60 TK XVIII 

Cách mạng công nghiệp

 - Máy móc ra đời ànăng suất lao động tăng

2/1848

Tuyên ngôn Đảng Cộng Sản

- Là văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của CNXH 

28/9/ 1864

Quốc tế thứ nhất thành lập

 - Truyền bá chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân

1871

Công xã Pa Ri

- Nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới

Cuối TK XIX - đầu TK XX 

- CNTB chuyển sang giai đoạn CNĐQ 

-Phong trào công nhân quốc tế

CM 1905 – 1907 ở Nga

 

- Hình thành các công ty tư bản độc quyền, lũng đoạn KT, CT 

- Các tổ chức chính trị độc lập của công nhân ra đờià  Quốc tế thứ Hai thành lập (1889)

- Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản đầu tiên do giai cấp VS lãnh đạo

1/1868

Cuộc Duy tân Minh trị(Nhật)

- CNTB phát triển ở Nhật Bản

 1911 

Cách mạng Tân Hợi (TQ) 

-Lật đổ chế độ phong kiến

 - Thành lập Trung Hoa dân Quốc

1914 -1918

Chiến tranh thế giới thứ nhất

- Thuộc địa trên thế giới được chia lại

 

2 - Nhận thức đúng những vần đề chủ yếu

  • Bản chất của các cuộc cách mạng tư sản : thực hiện mục tiêu chung đánh bại chế độ phong kiến, tạo điều kiện cho CNTB phát triển
  • Cuối TK XIX - đầu TK XX CNTB chuyển từ tự do canh tranh sang giai đoạn tư bản độc quyền(CNĐQ) song bản chất không thay đổi
  • Mâu thuẫn giữa tư sản và vô sản ngày càng sâu sắc à các cuộc đấu tranh của vô sản chống tư sản ngày càng mạnh mẽ là cơ sở cho sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học là kim chỉ nam cho phong trào công nhân quốc tế  
  • CNTB phát triển gắn liền với các cuộc chiến tranh xâm lược thuộc địa ở khu vực Á, Phi và Mỹ La tinh.
    • Hình thành mâu thuẫn giữa các nước đế quốc → chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 - 1918
    • Là nguyên nhân của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở khu vực Á, Phi, Mỹ La Tinh

♦ Chọn câu trả lời đúng

1. Đặc điểm chung của phong trào chống thực dân Pháp xâm lược ở ba nước Đông Dương cuối TK XIX - đầu TK XX là :

A - Biểu hiện tinh thần đoàn kết của ba nước Đông Dương

B – Còn mang tính chất tự phát do sỹ phu yêu nước hay nông dân lãnh đạo

C - Sử dụng bạo lực cách mạng còn hạn chế

D – B và C đúng

2. Trong các cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Lào, cuộc khởi nghĩa nào đã giải phóng được Xa- va- na- khẹt và mở rộng sang cả biên giới Việt – Lào ?

A- Khởi nghĩa do Pha- ca- đuốc lãnh đạo

B- Khởi nghĩa do Ong Kẹo lãnh đạo

C- Khởi nghĩa của ba người con Com- ma- dam

D- Khởi nghĩa Châu Pa- chay  

3. Cuối TK XIX - đầu TK XX chủ nghĩa tư bản phát triển :

A- Không đều về kinh tế và chính trị

B- Phát triển đồng đều

C- Chậm phát triển về mọi mặt

D- Chỉ phát triển về quân sự và thuộc địa

Trên đây là nội dung của 1 trong 4 bài giảng Ôn tập lịch sử thế giới cận đại, để xem các bài giảng còn lại quý thầy cô và các bạn học sinh vui lòng đăng kí tài khoản trên trang thư viện elib sau đó đăng nhập và tải tài liệu về máy. Bên cạnh đó, có thể xem thêm bài giảng tiếp theo tại đây:

Đồng bộ tài khoản