Bài giảng Lịch sử 12 bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1956 - 1950)

Chia sẻ: Ngô Anh Dũng | Ngày: | 4 bài giảng

0
964
lượt xem
88
download
Xem 4 bài giảng khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Bài giảng Lịch sử 12 bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1956 - 1950)

Mô tả BST Bài giảng Lịch sử 12 bài 18

Tuyển chọn những bài giảng trong bộ sưu tập Bài giảng Lịch sử 12 bài 18 dành cho qúy thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo. Các bài giảng xây dựng theo chủ trương đổi mới phương pháp giảng dạy đồng thời bảo đảm tính thống nhất trong tổ chức thực hiện bài học. Nội dung các bài giảng bám sát bài học Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950) giúp các em học sinh hiểu được cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đã bùng nổ trong bối cảnh lịch sử thế nào, ghi nhớ nét chính của đường lối kháng chiến chống Pháp. Chúc quý thầy cô và các em có nhiều trải nghiệm khi tham khảo bộ sưu tập này.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bài giảng Lịch sử 12 bài 18

BÀI GIẢNG LỊCH SỬ 12

PHẦN HAI LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

CHƯƠNG 3. VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1954

BÀI 18: NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946-1950)

 

I. Kháng chiến toàn quốc chống TD Pháp bùng nổ .

1. Thực dân Pháp bội ước và tiến công nước ta
 • Sau 6-3, P tiến công ta ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ.
 • Tháng 11-46, P khiêu khích và tiến công ta ở Hải Phòng, Lạng Sơn.
 • Ở Hà Nội:
  • P bắn súng, ném lựu đạn vào nhiều nơi.
  • Đốt nhà thông tin ở phố Tràng Tiền.
  • Chiếm đóng cơ quan Bộ Tài chính…
 • 18-12-1946, Pháp gởi tối hậu thư cho Chính phủ ta…

2. Đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng

 • ĐLKC chống Pháp được thể hiện trong 3 văn bản:
  • Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” - BTVTƯĐ (12-12-46).
  • Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến - Chủ tịch Hồ Chí Minh (20g 19-12-1946)
  • Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” - Trường Chinh (9-1947).
 • Nội dung của ĐLKC: Toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.

II. Cuộc chiến đấu ở các đô thị và việc chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài.  

1. Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16
 • Ở Hà Nội:
  • 20g 19-12-1946, công nhân nhà máy điện Yên Phụ phá máy, cuộc chiến đấu bắt đầu.
  • Trung đoàn Thủ đô và những trận đánh quyết liệt ở Bắc Bộ phủ, chợ Đồng Xuân, Nhà Bưu điện…
  • 17-2-1946, quân ta rút về căn cứ an toàn.

→ Giam chân địch trong thành phố, để hậu phương kịp thời huy động lực lược kháng chiến, di chuyển kho tàng, công xưởng về chiến khu, bảo vệ Trung ương Đảng, Chính phủ về căn cứ lãnh đạo kháng chiến.

2. Tích cực chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài

 • Sau khi rút khỏi Hà Nội, Đảng, Chính phủ, Mặt trận, các đoàn thể,… chuyển lên căn cứ địa Việt Bắc.
 • Đảng, Chính phủ lãnh đạo và tổ chức nhân dân cả nước xây dựng lực lượng kháng chiến về mọi mặt:
  • Chính trị: Ủy ban kháng chiến hành chính: nhiệm vụ kháng chiến, kiến quốc; Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam được thành lập.
  • Kinh tế: chính sách duy trì và phát triển sản xuất.
  • Quân sự: Người dân từ 18-45 tuổi tham gia các lực lượng chiến đấu.
  • Văn hóa: bình dân học vụ: duy trì, phát triển…

III. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 và việc đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện.

1. Chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947.

 • Âm mưu của Pháp và đối sách của Đảng ta
 • Diễn biến
 • Kết quả
 • Ý nghĩa

2. Đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện

 • Mặt trận chính trị:
  • Đầu năm 1949, bầu cử Hội đồng nhân dân và Ủy ban kháng chiến hành chính các cấp.
  • 6-49, Mặt trận Liên Việt ra đời
 • Mặt trận quân sự: 1948-1949, bộ đội chủ lực phân tán… phát triển chiến tranh du kích.
 • Mặt trận kinh tế: các sắc lệnh: giảm tô 25%, hoãn nợ, xóa nợ, chia lại ruộng đất công,…
 • Mặt trận văn hóa giáo dục: 7-1950, cải cách giáo dục phổ thông (hệ 9 năm), bắt đầu xây dựng hệ thống trường Đại học, TH chuyên nghiệp.

IV. Hoàn cản lịch sử mới và Chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950.

1. Hoàn cảnh lịch sử mới của cuộc kháng chiến

 • Thuận lợi:
  • 1-10-1949, cách mạng Trung Quốc thành công.
  • Tháng 1-1950, Trung Quốc, Liên Xô và hàng loạt các nước XHCN công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với nước VNDCCH.
 • Khó khăn:
  • Mỹ từng bước can thiệp sâu và “dính líu” trực tiếp vào chiến tranh ở Đông Dương.
  • Pháp thực hiện kế hoạch Rơ-ve

2. Chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950

 • Chủ trương của Đảng
 • Diễn biến
 • Kết quả
 • Ý nghĩa

V. Bài tập chương 3 bài 18 Lịch sử 12:

Trên đây là nội dung của một trong các bài giảng Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1956 - 1950), để xem nội dung của các bài giảng còn lại trong BST quý thầy cô và các bạn học sinh vui lòng đăng nhập vào trang thư viện elib để download về máy. 

Đồng bộ tài khoản