Bài giảng Lịch sử 6 bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542-602)

Chia sẻ: Đào Thái Hiệp | Ngày: | 35 bài giảng

0
4.920
lượt xem
209
download
Xem 35 bài giảng khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THCS để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Bài giảng Lịch sử 6 bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542-602)

Mô tả BST Bài giảng Lịch sử 6 bài 21

Nhằm phát huy tính tích cực nhận thức và sáng tạo của học sinh trong tiết học đòi hỏi các giáo viên ngoài việc soạn một giáo án chất lượng còn phải chuẩn bị phần bài giảng đủ hấp dẫn. Thư viện eLib xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo bộ sưu tập các Bài giảng Lịch sử 6 bài 21 mới nhất của nhiều thầy cô giáo đang giảng dạy bộ môn tại các trường trung học trên khắp cả nước. Từng bài giảng được thiết kế trên phần mềm Powerpoint, với việc sử dụng nhiều hình ảnh sinh động, nội dung chính của bài học Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542-602) như: đầu thế kỷ VI nước ta vẫn bị PKTQ (lúc này là nhà Lương) thống trị, chính sách thống trị tàn bạo của nhà lương là nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa Lí Bí,… được nhấn mạnh trên slide cụ thể, dễ dàng cho học sinh ghi nhớ các kiến thức cần thiết. Hy vọng, đây là bộ tài liệu thao khảo hữu ích cho việc soạn bài của các thầy cô. Chúc các thầy cô có tiết học hay!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bài giảng Lịch sử 6 bài 21

BÀI 21:
KHỞI NGHĨA LÝ BÍ.
NƢỚC VẠN XUÂN.
( 542-602)
BÀI 21.
KHỞI NGHĨA LÝ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN.
( 542-602)
1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào?


Nêu chính sách đô thị của nhà Lƣơng đối với nƣớc ta?
- Về hành chính:
- Đặt quan lại cai trị:
- Chính sách cai trị:
BÀI 21.
KHỞI NGHĨA LÝ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN.
( 542-602)
1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào?
a. Về hành chính: Chia lại các quận huyện và đặt tên mới
HOÀNG CHÂU
LONG BIÊN HỢP PHỐ
GIAO CHÂU

ÁI CHÂU

ĐỨC CHÂU

LỢI CHÂU

MINH CHÂU
BÀI 21.
KHỞI NGHĨA LÝ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN.
( 542-602)
1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào?
a. Về hành chính: Chia lại các quận huyện và đặt tên mới
b. Về việc đặt quan cai trị: Thi hành chính sách phân biệt đối xử
c. Chính sách cai trị: Đặt ra hàng trăm thứ thuế.

Tinh Thiều là ngƣời nƣớc ta, vốn
học giỏi, văn hay, sang kinh đô
nhà Lƣơng xin làm quan. Viên
thƣợng thƣ nhà Lƣơng bảo: “
Họ Tinh không phải là vọng tộc”
và chỉ cho Tinh Thiều giữ chức
gác cổng thành. Tinh Thiều bất
bình, bỏ về quê.
HOẠT ĐỘNG NHÓM (3 phút)
Em có nhận xét gì về chính sách cai trị
của nhà Lƣơng đối với Giao Châu?
Quá tàn bạo đối với nhân dân ta,
đẩy nhân dân đến bƣớc đƣờng
cùng, cuộc sống nhân dân cơ cực
BÀI 21.
KHỞI NGHĨA LÝ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN.
( 542-602)
2. Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân thành lập
a. Khởi nghĩa Lý Bí:
- * Nguyên nhân: Căm ghét bọn đô hộ nhà Lương
- * Diễn biến:
NHÀ LƢƠNG

HOÀNG CHÂU
THÁI BÌNH
GIAO CHÂU
ÁI CHÂU
CHÚ THÍCH

Lí Bí dựng cờ khởi nghĩa ĐỨC CHÂU
và các nghĩa quân khác
hƣởng ứng.
LỢI CHÂU
Thành Long Biên
MINH CHÂU
Đức Châu

Tiêu Tƣ rút chạy

Nghĩa quân thắng lớn
LƢỢC ĐỒ: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ
NHÀ LƢƠNG

HOÀNG CHÂU

GIAO CHÂU
ÁI CHÂU


ĐỨC CHÂU
LỢI CHÂU

MINH CHÂU
BÀI 21.
KHỞI NGHĨA LÝ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN.
( 542-602)
2. Khởi nghĩa Lý Bí. Nƣớc Vạn Xuân thành lập
a. Khởi nghĩa Lý Bí:
* Nguyên nhân: Căm ghét bọn đô hộ nhà Lƣơng
* Diễn biến, kết quả:
- Năm 542 khởi nghĩa Lý Bí bùng nổ. Hào kiệt khắp nơi kéo về hƣởng
ứng.
- Chƣa đầy 3 tháng nghĩa quân đánh chiếm hầu hết các quận huyện, Tiêu
Tƣ hoảng sợ bỏ chạy về Trung Quốc.
- Tháng 4/542 và đầu 543 nhà Lƣơng hai lần đƣa quân sang đàn áp,
ta chủ động đánh địch và giành thắng lợi.
b. Nƣớc Vạn Xuân ra đời:
- Năm 544 Lý Bí lên ngôi hoàng đế (Lý Nam Đế), đặt tên nƣớc là Vạn
Xuân, đóng đô ở cửa sông Tô Lịch( Hà Nội), lập triều đình với hai ban
văn, võ.
Vì sao khởi nghĩa nhanh chóng thắng lợi? (Thảo luận 2 phút)
Sự lãnh đạo tài tình của Lý Bí, sự ủng hộ của nhân dân
Lý có suy nghĩ sau thắng lợi tên cuộc là Vạn Xuân?
EmBí đã làm gì gì về việc đặt của nƣớc khởi nghĩa?
Dƣới ách thống trị của nhà Lƣơng, nƣớc
ta bị chia thành:
A. Giao Châu và Ái Châu

B. Giao Châu, Ái Châu, Đức Châu, Hoàng
Châu

C. Giao Châu, Ái Châu, Đức Châu, Hoàng
Châu, Lợi Châu, Minh Châu

Đáp án: C
Đáp án
Cuộc khởi nghĩa Lý Bí bùng nổ vào năm:

A. Mùa xuân năm 542


B. Mùa hè năm 542


C. Mùa thu 542Đáp án: A
Đáp án
Nhà Lƣơng đƣa quân sang đàn áp lần
thứ hai vào năm:

A. Mùa xuân năm 542

B. Tháng 4/542


C. Đầu năm 543Đáp án: C
Đáp án
Lý Bí đặt tên nƣớc Vạn Xuân có ý nghĩa:

A. Mọi ngƣời dân đều đƣợc hạnh phúc


B. Dòng tộc của ông sẽ đời đời làm vua


C. Đất nƣớc mãi mãi vững bềnĐáp án: C
Đáp án
- Học bài, trả lời các câu hỏi cuối SGK.
- Đọc và soạn trƣớc bài 22: Khởi nghĩa Lý
Bí. Nƣớc Vạn Xuân (Tiếp theo):
+ Cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm
lược lần hai diễn ra như thế nào?
+ Triệu Quang Phục đã đánh bại quân
Lương như thế nào?
+ Nước Vạn Xuân độc lập đã kết thúc như
thế nào?
Đồng bộ tài khoản