Bài giảng Lịch sử 6 bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương

Chia sẻ: Ngô Thị Hằng Thúy | Ngày: | 20 bài giảng

0
3.432
lượt xem
117
download
Xem 20 bài giảng khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THCS để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Bài giảng Lịch sử 6 bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương

Mô tả BST Bài giảng Lịch sử 6 bài 26

Học tốt cùng bộ sưu tập các Bài giảng Lịch sử 6 bài 26 này các bạn học sinh và quý thầy cô nhé. Từng bài giảng được trình bày trên phầm mềm trình chiếu Powerpoint chuyên nghiệp, nội dung trọng tâm bài Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương được truyền tải qua từng slide với hình ảnh minh họa rõ ràng, hiệu ứng sinh động giúp các em dễ dàng nắm bắt được những kiến thức của bài học như các thế lực phong kiến không từ bỏ ý đồ thống trị nước ta, Dương Đình Nghệ đã quyết chí giữ vững quyền tự chủ, đem quân đánh bại quân xâm lược lần thứ nhất của quân Nam Hán. Hy vọng, đây cũng là bộ tài liệu tham khảo hữu ích cho việc thiết kế bài giảng của quý thầy cô giáo. Chúc thầy cô giáo và các em học sinh có nhiều trải nghiệm thú vị khi tham khảo bộ sưu tập này.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bài giảng Lịch sử 6 bài 26

Lịch sử 6: Chương IV Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ
X
Bài 26: Tiết 30 .Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của
họ Khúc, họ Dương
1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào?

Giới thiệu vài nét về
Khúc Thừa Du ?
Khúc Thừa Dụ quê
ở Hồng Châu (Ninh
Giang- Hải Dương),
thuộc một dòng họ lớn
lâu đời. Ông sống
khoan hoà, hay thương
người, được dân
chúng mến phục.
Chương IV Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X
Bài 26: Tiết 30 .Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của
họ Khúc, họ Dương
1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hàn cảnh nào?
Khúc Thừa Dụ dựng
quyền tự chủ trong
hoàn cảnh nào?
KhúcThừa Dụ n o å i Vào đầu thế kỷ thứ X, ở phương
daäy Bắc, triều đình phong kiến nhà
Đường trên đường suy vong.
Chính quyền mục nát, vua
Đường ăn chơi, sa đọa. Các
cuộc khởi nghĩa chống lại
chính quyền nổi dậy ở khắp
nơi. Lúc ấy, Tiết độ sứ Giao
Châu là Độc Cô Tổn có ý làm
phản nên bị bắt đi đày ở đảo
Hải Nam, rồi chết tại đó.
Nhân cơ hội này, Khúc Thừa
Dụ đã chớp thời cơ dấy binh
khởi nghĩa, đánh chiếm phủ
Tống Bình - Đại La, tự xưng là
Tiết độ sứ. Để giữ vững chính
quyền non trẻ vừa mới thành
lập, ông đã cử phái bộ sang
nhà Đường thần phục, nhưng
thực chất là "dùng nhu, chế
cương". Sau đó, nhà Đường
phải công nhận chức quan này
của ông.
Chương IV Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X
Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ
CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG
1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào?
- Giữa năm 905, Khúc Thừa Dụ
đánh chiếm Tống Bình rồi tự
xưng là Tiết độ sứ, xây dựng một
chính quyền tự chủ.
Chương IV Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X
Bài 26: Tiết 30 .Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của
họ Khúc, họ Dương
1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào?
Việc nhà Đường phong
Khĩc Thõa Dơ làm Tiết đô
Việcó ý nhà Đường phong
sứ c nghĩa gì ?
Khúc Thừa Dụ làm Tiết
độ sứ đã đặt nền mĩng cho
nền độc lập, tự chủ của
nước ta sau 1.000 năm bị
phong kiến phương Bắc đơ
hộ. Ơng đã được nhân dân
tơn vinh là Khúc tiên chúa.
Đền thờ Khúc Thừa Dụ
Chương IV Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X
Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ
CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG
1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào?
- Giữa năm 905, Khúc Thừa Sau khi Khúc Thừa Du
Dụ đánh chiếm Tống Bình mất, tình hình đất
rồi tự xưng là Tiết độ sứ, nước có gì thay đổi ?
xây dựng một chính quyền
tự chủ.
- Năm 907, Khúc Thừa Dụ Khúc Hạo tiến hành
mất, con trai là Khúc Hạo lên xây dựng đất nước
thay tieỏp tuùc xaõy dửùng như thế nào ?
ủaỏt nửụực.
 Khúc Hạo (? - 917) còn gọi
là Khúc Thừa Hạo là con
Khoan Thừa tức là không
của Khúcdung, Dụ, thay cha
làm ắt ết Hạoskhắsửa đổi Đinh i
th Ti buđộ đãvào năm lạiđố
Khúc ộc, ứ t khe quá
Mão i 907, hết lòng ống bọn
vớ ế nhân ền tô, ch chăm lo
việc độ đi dân, thu nghi
ch dân nước. Nối ế máệp
cha và dịốquan cha,mề t tệHạo
tham n chchíặlng n ộ của ạn
lao ô i n ại, Khúc n
đãớđờcủađthờng ắc ột cách tài
lth ảim ươ i Đường. ộÔng
n thuộc B m thu c.
giỏi ảln ng, trách củng cốphiền
Gi trọ nh "bình quân thunền
ra ệ dị là không làm ế
tựhà, ủ còn dân btrẻ quáanhiều
ch ễu non i củ dân
ruộnhiNam. bỏ ởực ạoch,
tộc Việt tha Khúc H dị kiên
ng, l
trìthủ tvổ ngộđất ẩchính chăm
ậ ữ ục hành ướ kê rõ
lgip s ữ h kh nu, c, quan
lo liêu...quán,ngiaoảchođgiápập
xây dựng ền t ng ộc l
quê
củtrưởngtộc, ản n hành nhiệp"
Yên vui,(qu tiế ư lạc trôngều
a dân "an c giáp) nghi
cải cáchưởng ctrọngếvề scác
là lý t quan ủa n p ống
coi"…
mặt dựa trên quan điểm
"Chính dâncnơi chuộng khoan
nông sự ốt làng xóm.
dung, giản dị, nhân dân đều
được yên vui" (Việt sử thông
giám cương mục).

Khúc Hạo
Chương IV Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X
Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ
CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG
1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào?
2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán (930-
931) 917, Khúc Hạo mất,
- Năm Quân Nam Hán xâm lược
Khúc Thừa Mĩ lên thay.
nước ta trong hoàn cảnh
nào ?
Bấy giờ ở Quảng
Châu, co viên tiết độ sứ
là Lưu Aån, nhân nhà
Đường sụp đổ, đã
chiếm được một số
châu ở Hoa Nam, liên
kết với nước Nam
Chiếu (Vân Nam, Trung
Quốc), dân trở nên
cường thịnh. Năm 910
Lưu Aån chết, em là
Lưu Nham lên thay.
917, được sự ủng hộ
của bọ quan lại nhà
Đường cũ ở đây, Lưu
Nham tự xưng hoàng
đế, thành lập nước
Nam Hán.
Sau khi thành lập Nam
Hán âm mưu xâm lược
nước ta.
Chương IV Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X
Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ
CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG
1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào?
2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán (930-
931) 917, Khúc Hạo mất,
- Năm
Khúc Thừa Mĩ lên thay.

- Mùa thu năm 930, quân
Nam Hán đánh sang
nước ta.
Chương IV Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X
Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ
CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG
1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào?
2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán (930-
931) 917, Khúc Hạo mất, Khúc
- Năm
Thừa Mĩ lên thay.
- Mùa thu năm 930, quân Nam
Hán đánh sang nước ta. Biết tin quân Nam Hán
xâm lược và đô hô nước
ta, Dương Đình Nghệ đã
làm gì ?
Chương IV Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X
Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ
CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG
1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào?
2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán (930-
- Năm
931) 917, Khúc Hạo mất,
Khúc Thừa Mĩ lên thay.
-Mùa thu năm 930, quân Nam
Hán đánh sang nước ta.
- Năm 931, Dương Đình Nghệ
được tin, đem quân từ Thanh
Hoá ra Bắc bao vây, tấn công
thành Tống Bình.
Chương IV Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X
Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ
CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG
1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào?
2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán (930-
931) 917, Khúc Hạo mất, Khúc
- Năm
Thừa Mĩ lên thay.
- Mùa thu năm 930, quân Nam
Hán đánh sang nước ta.
- Năm 931, Dương Đình Nghệ
được tin, đem quân từ Thanh Hoá
ra Bắc bao vây, tấn công thành Giới thiệu vai nét về
Tống Bình. Dương Đình Nghệ ?
Dương Đình Nghệ (cũng có sách viết là Dương DiênNghệ),
quê ở làng Ràng, xã Dương Xá, nay thuộc huyện Thiệu Hoá,
tỉnh Thanh Hoá, sinh năm nào không rõ. Dưới thời họ Khúc,
Dương Đình Nghệ vừa là hào trưởng của đất Dương Xá. vừa
là một trong những bộ tướng của Khúc Haïo.
Khi quân Nam Hán xâm lược và đô hộ nước ta, Dương
Đình Nghệ quyết chí nổi dậy giành độc lập. Sử cũ cho biết,
ông nuôi đến 3000 nghĩa tử (con nuôi) trong nhà, đồng th ời, ra
sức hiệu triệu hào kiệt bốn phương hợp sức xướng nghĩa.
Những nhân vật nổi tiếng đương thời như: Ngô Quyền ở Phong
Châu (nay thuộc Sơn Tây, Hà Tây), Đinh Công Trứ ở Trường
Châu (Ninh Bình)… đều theo về với Dương Đình Nghệ.
Năm 931, Dương Đình Nghệ đem quân ra quét sạch bọn đô
hộ Nam Hán, tái lập nền độc lập và tự chủ. Ông tự xưng là tiết
độ sứ, cử Đinh Công Trứ làm thứ sử Hoan Châu, Ngô Quyền
làm thứ sử Ái Châu.
Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ
CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG
2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán (930-
931) 917, Khúc Hạo mất,
- Năm
Khúc Thừa Mĩ lên thay.
-Mùa thu năm 930, quân Nam
Hán đánh sang nước ta.
- Năm 931, Dương Đình Nghệ
được tin, đem quân từ Thanh
Hoá ra Bắc bao vây, chieỏm
thành Tống Bình vaứ ủaựnh
tan vieọn binh. Tự xưng Tiết
độ sứ, tiếp tục xây dựng nền
tự chủ.
Chương IV Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X
Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ
CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG
1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào?
- Giữa năm 905, Khúc Thừa Dụ đánh chiếm Tống Bình rồi tự
xưng là Tiết độ sứ.
- Năm 907, Khúc Thừa Dụ mất, con trai là Khúc Hạo lên
thay
2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán (930-
- Năm 917, Khúc Hạo mất, Khúc Thừa Mĩ lên thay.
931)
- Mùa thu năm 930, quân Nam Hán đánh sang nước ta.
- Năm 931, Một tướng cũ của Khúc Hạo là Dương Đình
Nghệ được tin, đã đem quân từ Thanh Hoá ra Bắc bao vây,
tấn công thành Tống Bình.
-Sau khi đánh tan quân Nam Hán, Dương Đình Nghệ tự
xưng là Tiết độ sứ, tiếp tục xây dựng nền tự chủ.
Kính chúc sức khỏe, công tác tốt
Đồng bộ tài khoản