Bài giảng Lịch sử 9 bài 5: Các nước Đông Nam Á

Chia sẻ: Trần Thị Kim Thoa | Ngày: | 14 bài giảng

0
2.732
lượt xem
70
download
Xem 14 bài giảng khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THCS để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Bài giảng Lịch sử 9 bài 5:  Các nước Đông Nam Á

Mô tả BST Bài giảng Lịch sử 9 bài 5

Những bài giảng điện tử tổng hợp trong bộ sưu tập Bài giảng Lịch sử 9 bài 5 được thiết kế một cách rõ ràng và chi tiết bởi nhiều giáo viên khác nhau sẽ là những tài liệu hữu ích cho các giáo viên và học sinh tham khảo. Đến với bộ sưu tập bài giảng Các nước Đông Nam Á này, học sinh dễ dàng hiểu được tình hình Đông Nam Á trước và sau 1945, sự ra đời tổ chức ASEAN và vai trò của nó với sự phát triển của các nước trong khu vực Đông Nam Á,... Chúc các em và thầy cô giáo có tiết học hay.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bài giảng Lịch sử 9 bài 5

BÀI GIẢNG LỊCH SỬ 9

BÀI 5
CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á.
Kiểm tra bài cũ
Hãy nối thời gian ở cột A với sự kiện ở cột B sao cho đúng với
nội dung kiến thức đã học.

Thời gian Sự kiện (B).
(A) a). Trung Quốc bắt đầu khôi phục kinh tế.
1) Ngày 1-10-1949
b). Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ra đời.
2) Năm 1950
c). Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối
3) Năm 1953 mới, cải cách kinh tế- xã hội.
d). Trung Quốc thực hiện kế hoạch 5 năm đầu tiên.
4). Tháng 5-1966
e). Trung Quốc bắt đầu cuộc “Đại cách mạng văn
5). Tháng 12-1978 hoá vô sản”.
BÀI 5. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á.
I.Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945.
BÀI 5. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á.
I.Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945.
Lược đồ
Đông Nam Á
BÀI 5. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á.
I.Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945.
1.Trước năm 1945.
* Hầu hết các nước Đông Nam Á là thuộc địa của thực dân phương Tây
2. Từ năm 1945 đến giữa những năm 50 của thế kỉ XX.
Tên nước Thời gian giành độc lập.
In-đô-nê-xi-a 17-8-1945
Việt Nam 2-9-1945
Lào 12-10-1945
Phi-líp-pin 7-1946
Miến Điện (Mi-an-ma) 1-1948
Mã Lai (Ma-lai-xi-a) 8-1957
BÀI 5. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á.
I.Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945.
1.Trước năm 1945.
* Hầu hết các nước Đông Nam Á là thuộc địa của thực dân phương Tây
2. Từ năm 1945 đến giữa những năm 50 của thế kỉ XX.
* Các nước Đông Nam Á lần lượt giành được độc lập dân tộc.
Thái lan
Tham gia khối SEATO.
Phi-líp-pin Các nước
Đông Nam Á
Việt Nam
đã có sự
Mĩ tiến hành xâm lược Lào phân hoá
Cam-pu-chia trong đường
lối đối ngoại.
In-đô-nê-xi-a
Hoà bình trung lập.
Miến Điện
BÀI 5. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á.
I. Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945.
1. Trước năm 1945.
* Hầu hết các nước Đông Nam Á là thuộc địa của thực dân phương Tây
2. Từ năm 1945 đến giữa những năm 50 của thế kỉ XX.
* Các nước Đông Nam Á lần lượt giành được độc lập dân tộc.
* Các nước Đông Nam Á đã có sự phân hoá trong đường lối đối ngoại.
II. Sự ra đời của tổ chức ASEAN.
1. Hoàn cảnh ra đời.
* Nhiều nước Đông Nam Á có nhu cầu liên minh nhằm cùng nhau hợp
tác phát triển.
* Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực.
* Ngày 8-8-1967 tổ chức ASEAN được thành lập tại Băng Cốc (Thái
Lan).
BÀI 5. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á.
I. Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945.
II. Sự ra đời của tổ chức ASEAN.
1. Hoàn cảnh ra đời.
THAI LAN
PHI-LIP-PIN MA-LAI-XI-A
8-8-1967
IN-ĐÔ-NÊ-XI-A XIN-GA-PO
BÀI 5. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á.
I. Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945.
II. Sự ra đời của tổ chức ASEAN.
1. Hoàn cảnh ra đời.Trụ sở
của ASEAN
tại Gia-các-ta
(In-đô-nê-xi-a).
BÀI 5. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á.
I. Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945.
1. Trước năm 1945.
* Hầu hết các nước Đông Nam Á là thuộc địa của thực dân phương Tây
2. Từ năm 1945 đến giữa những năm 50 của thế kỉ XX.
* Các nước Đông Nam Á lần lượt giành được độc lập dân tộc.
* Các nước Đông Nam Á đã có sự phân hoá trong đường lối đối ngoại.
II. Sự ra đời của tổ chức ASEAN.
1. Hoàn cảnh ra đời.
* Nhiều nước Đông Nam Á có nhu cầu liên minh nhằm cùng nhau hợp tác
phát triển.
* Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài khu vực.
* Ngày 8-8-1967 tổ chức ASEAN được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan).
2. Mục tiêu của ASEAN.
BÀI 5. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á.
I. Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945.
II. Sự ra đời của tổ chức ASEAN.
1. Hoàn cảnh ra đời.
* Nhiều nước Đông Nam Á có nhu cầu liên minh nhằm cùng nhau
hợp tác phát triển.
* Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài khu vực.
* Ngày 8-8-1967 ASEAN được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan).
2. Mục tiêu của ASEAN.
Phát triển kinh tế và văn hoá thông qua những nỗ lực hợp tác chung
giữa các thành viên, trên tinh thần duy trì hoà bình và ổn định khu vực.

* Quan hệ giữa Đông Dương và ASEAN .
BÀI 5. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á.
I. Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945.
II. Sự ra đời của tổ chức ASEAN.
1. Hoàn cảnh ra đời.
2. Mục tiêu của ASEAN.
Xin-ga-po Malaixia
- Phát triển kinh tế và văn hoá thông qua những nỗ lực hợp tác chung
giữa các thành viên, trên tinh thần duy trì hoà bình và ổn định khu
vưc;.

* Quan hệ giữa Đông Dương và ASEAN :
- Sau Hiệp ước Ba-li quan hệ được cải thiện rõ rệt.
Thái lan
- Từ tháng 12-1978 quan hệ trở lên căng thẳng do vấn đề Cam-pu-chia.
BÀI 5. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á.
I. Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945.
II. Sự ra đời của 7-1995 ASEAN.
tổ chức
III. Từ “ASEAN 6 ” phát triển thành “ASEAN 10 ”.
1. Quá trình mở rộng thành viên.1984
BÀI 5. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á.
I. Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945.
II. Sự ra đời của tổ chức ASEAN.
III. Từ “ASEAN 6 ” phát triển thành “ASEAN 10 ”.
1. Quá trình mở rộng thành viên.
Lễ kết nạp Việt Nam là thành viên thứ 7 của ASEAN.
9- 1997 7-1995
9-1997


4-1999

1984
Các nước Đông Nam Á gia nhập ASEAN.
STT Tên nước Năm gia nhập
1 In-đô-nê-xi-a 1967
2 Ma-lai-xi-a 1967
3 Phi-líp-pin 1967
4 Xin-ga-po 1967
5 Thái lan 1967
6 Bru-nây 1984
7 Việt Nam 1995
8 Lào 1997
9 Mi-an-ma 1997
10 Cam-pu-chia 1999
BÀI 5. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á.
I. Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945.
II. Sự ra đời của tổ chức ASEAN.
III. Từ “ASEAN 6 ” phát triển thành “ASEAN 10 ”.
1. Quá trình mở rộng thành viên.
2. Hoạt động chủ yếu của ASEAN hiện nay.
* Hợp tác kinh tế.
* Xây dựng Đông Nam Á hoà bình, ổn định để cùng nhau phát triển phồn vinh.
BÀI 5. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á.
I. Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945.
II. Sự ra đời của tổ chức ASEAN.
III. Từ “ASEAN 6 ” phát triển thành “ASEAN 10 ”.
Hội nghị cấp cao ASEAN VI tại Hà Nội.
Câu hỏi thảo luận
Tại sao có thể nói: Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX.
“một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á” ?
Đáp án câu hỏi thảo luận.

Vì đầu những năm 90 của thế kỉ XX:
* Cả 10 nước Đông Nam Á đều cùng đứng trong một tổ chức thống
nhất (ASEAN).
* ASEAN chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh tế.
* Xây dựng một khu vực Đông Nam Á hoà bình, ổn định.
* ASEAN quyết định biến Đông Nam Á thành khu mậu dịch tự do
(AFTA) và lập Diễn đàn khu vực (ARF).Một chương mới đã mở ra trong lịch sử
khu vực Đông Nam Á.
BÀI 5. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á.
I.Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945.
1.Trước năm 1945.
* Hầu hết các nước Đông Nam Á là thuộc địa của thực dân phương Tây.
2. Từ năm 1945 đến giữa những năm 50 của thế kỉ XX
* Các nước Đông Nam Á lần lượt giành được độc lập dân tộc.
* Các nước Đông Nam Á đã có sự phân hoá trong đường lối đối ngoại.
II. Sự ra đời của tổ chức ASEAN.
1. Hoàn cảnh ra đời.
* Nhiều nước Đông Nam Á có nhu cầu liên minh nhằm cùng nhau hợp tác phát triển.
* Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài khu vực.
* Ngày 8-8-1967 tổ chức ASEAN được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan).
2. Mục tiêu của ASEAN.
Phát triển kinh tế và văn hoá thông qua những nỗ lực hợp tác chung giữa các thành
viên, trên tinh thần duy trì hoà bình và ổn định khu vực.
* Quan hệ giữa Đông Dương và ASEAN .
III. Từ “ASEAN 6 ” phát triển thành “ASEAN 10 ”.
1. Quá trình mở rộng thành viên: 10 nước Đông Nam Á cùng gia nhập ASEAN.
2. Hoạt động chủ yếu của ASEAN hiện nay.
* Hợp tác kinh tế.
* Xây dựng Đông Nam Á hoà bình, ổn định để cùng nhau phát triển phồn vinh.
Bài tập
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu chỉ đúng mốc thời
gian thành lập tổ chức ASEAN.
A. Ngày 1-1-1966.
B. Ngày 18-8-1967.
C Ngày 8-8-1967.
C.
D. Ngày 8-9-1976.
Bài tập
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu chỉ đúng mốc thời
gian Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức ASEAN.
A. Tháng 7-1992.
B Tháng 7-1995.
B.
C. Tháng 9-1997.
D. Tháng 4-1999.
Bài tập về nhà.

1. Vẽ lược đồ Đông Nam Á và điền tên thủ đô của từng nước
trong khu vực này.
2. Trình bày được hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt đông của tổ
chức ASEAN.
3. Trình bày được quá trình mở rộng thành viên và những hoạt
động chủ yếu của ASEAN hiện nay.
4. Làm các bài tập trong sách bài tập.
5. Chuẩn bị trước Bài 6: Các nước Châu Phi.
Đồng bộ tài khoản