Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 8 Unit 09: Natural Disasters (chương trình thí điểm)

Chia sẻ: Trần Thị Bích Thu | Ngày: | 1 bài giảng

0
29
lượt xem
5
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THCS để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 8 Unit 09: Natural Disasters (chương trình thí điểm)

Mô tả BST Bài giảng môn Tiếng Anh chương trình thí điểm lớp 8 Unit 9

Để đáp ứng nhu cầu xây dựng các bài giảng điện tử chất lượng, chúng tôi tổng hợp thành bộ sưu tập Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 8 Unit 09: Natural Disasters (chương trình thí điểm) dành cho quý thầy cô tham khảo. Bộ bài giảng có hình thức trình bày lôi cuốn, hình ảnh minh họa dễ hiểu và nội dung súc tích giúp các em học sinh dễ dàng nắm được nội dung của bài, đồng thời tạo hứng thú học tập cho các em học sinh. Mời quý thầy cô tải miễn phí bài giảng về làm tư liệu tham khảo để thiết kế bài giảng điện tử giảng dạy tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bài giảng môn Tiếng Anh chương trình thí điểm lớp 8 Unit 9

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 8 Unit 09: Natural Disasters (chương trình thí điểm) dưới đây:

 a. People speak English all over the world.
English is spoken all over the world.
b.Thousands of people visit the Temple of Literature
The Temple of Literature is visited thousands of people
1. Read the conversation in GETTING STARTED and underline any sentences in the passive voice that you can find. Check your findings with a partner.
1. Complete the sentences using the correct passive form of the verbs in brackets.
1. was scattered
Debris (scatter)………………across the countryside by the strong winds last night.
2. are built
Ten new house (build)…………….in the town every year.
3. were taken
Residents of flooded villages (take)………………to a safe place last night.
4. In the future, natural disasters (predict)…………………..accurately with the help of will be predicted technology.
5. Food and medicals supplies (deliver)………………..…later this afternoon. will be delivered
3.Rewrite the following sentences using the correct passive voice.
1. Volunteers have given out food and blankets to homeless people.
- food and blanks have been given out to homeless people (by volunteers)
2. So far, rescue workers have freed ten people trapped in collapsed buildings.
- Ten people trapped in collasped buildins have been freed (by the rescure workers) so far
3. Did the storm destroy the whole village?
- Was the whole village destryed (by the storm) ?
4. If the stormhit the area, It will cause a lot of damage.
- If the area is hit by storm, a lot of dammage will be caused
5. They are going to organise a garden party to raise money for the victims of the
flood.
- A garden is going to organised to raise money for the victims of the flood.

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 8 Unit 09: Natural Disasters (chương trình thí điểm) để xem.
Đồng bộ tài khoản