Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 9 Unit 01: Local Environment (chương trình thí điểm)

Chia sẻ: Trần Thị Bích Thu | Ngày: | 9 bài giảng

0
69
lượt xem
30
download
Xem 9 bài giảng khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THCS để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 9 Unit 01: Local Environment (chương trình thí điểm)

Mô tả BST Bài giảng môn Tiếng Anh chương trình thí điểm lớp 9 Unit 1

Hãy bổ sung thêm bộ sưu tập Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 9 Unit 01: Local Environment (chương trình thí điểm) vào tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy của mình. Tài liệu của BST được chọn lọc khá kĩ càng từ rất nhiều bài giảng hay của các thầy cô trên cả nước, bài giảng trong bộ sưu tập giúp phát huy được tính tích cực của học sinh hoạt động trong giờ học, và cung cấp đầy đủ các nội dung chính của bài học. Hy vọng, đây là bộ tài liệu hữu ích cho việc dạy học của các thầy cô.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bài giảng môn Tiếng Anh chương trình thí điểm lớp 9 Unit 1

Đây là một đoạn trích hay trong bộ sưu tập Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 9 Unit 01: Local Environment (chương trình thí điểm). Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

1. Write the verbs in the box under the pictures. One of them should be used twice.
carve cast weave
embroider knit mould
A cast
B carve
C embroider
D weave 
E mould
G knit F weave
2a. Match the verbs in column A with the groups of nouns in column B.
A B
1. carve a. handkerchiefs, tablecloths, pictures
2. cast b. stone, wood, eggshells
3. weave c. clay, cheese, chocolate
4. embroider d. bronze, gold, iron
5. knit e. baskets, carpets, silk, cloth
6. mould f. sweaters, toys, hats
1.b 2.d 3.e 4.a 5.f 6.c
2b. Now write the correct verb forms for these verbs.
Infinitive Past tense Past participle
to carve I carved it. It was carved.
to cast I __________ it.
cast It was __________ .
cast
to weave I __________ it.
wove It was __________ .
woven
to embroider I __________ it.
embroidered It was __________ .
embroidered
to knit I __________ it.
knitted It was __________ .
knitted
to mould I __________ it.
moulded It was __________ .
moulded
The Present Perfect
(+) I have been out! Trang twice.
Watch to Nha
(- ) He hasn’t been to Nha verb to make
You can also use the Trang. when talking about
producing, creating, or contructing a handicraft.
He has nevermade a basket at the workshop.
Example: I been to Nha Trang.
(?) Have you ever been to Nha Trang?
3. What are some places of interest in your area? Complete the word web. One word can belong to more than one category.
Places of interest Entertaining Educational Cultural Historical cinema library opera house Building department store museum museum building restaurant theatre craft village temple cafe historical building shopping district theatre theatre market opera house market beautiful spot club craft village park zoo.

Thư viện eLib mong rằng bộ sưu tập Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 9 Unit 01: Local Environment (chương trình thí điểm) sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản