Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 9 Unit 04: Life In The Past (chương trình thí điểm)

Chia sẻ: Trần Thị Bích Thu | Ngày: | 8 bài giảng

0
130
lượt xem
50
download
Xem 8 bài giảng khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THCS để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 9 Unit 04: Life In The Past (chương trình thí điểm)

Mô tả BST Bài giảng môn Tiếng Anh chương trình thí điểm lớp 9 Unit 4

Quý thầy cô giáo sẽ có thêm nhiều nguồn tài liệu và ý tưởng cho bài soạn của mình khi tham khảo bộ sưu tập Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 9 Unit 04: Life In The Past (chương trình thí điểm). Bài giảng được Thư viện eLib tổng hợp từ nguồn bài giảng do quý thầy cô giáo khắp mọi miền đất nước chia sẻ. Bài giảng được thiết kế bằng phần mềm Powerpoint, với hình ảnh minh họa nhiều màu sắc cùng với hiệu ứng trình chiếu sinh động thu hút sự chú ý của học sinh. Nhờ đó, các thầy cô giáo dễ dàng truyền đạt kiến thức cho các em học sinh. Mời quý thầy cô giáo tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bài giảng môn Tiếng Anh chương trình thí điểm lớp 9 Unit 4

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 9 Unit 04: Life In The Past (chương trình thí điểm):

1. Match a verb in A with a word /phrase in B.
1. go a. to drum music
2. collect b. themselves
3. entertain c. stories
4. dance d. a diary
5. act out e. your imagination
6. use f. bare-footed
7. preserve g. the post
8. keep h. our traditions
1-f, 2-g, 3-b, 4-a, 5-c, 6-e, 7-h, 8-d
a. to drum music
1. go
b. themselves
2. collect
c. stories
3. entertain
4. dance d. a diary
5. act out e. your imagination
6. use f. bare-footed
7. preserve g. the post
8. keep h. our traditions
go bare- footed, collect the post, entertain themshelves, dance to drum music, act out stories, use your imagination,
preserve our traditions, keep a diary
2. Use the newly-formed phrases in 1with the verbs in their correct forms to complete the sentences.
1. In my time, most girls ______________ where they could write down their daily thoughts and feelings.
2. „Grandpa, how did the children in your village use to ___________________?‟ – „They played games like tug of war, hide and entertain themselves seek, or fl ew their kites.‟ preserve our traditions
3. We should work together to ____________________.. They are of great value to us. Use your imagination
4. _____________________and draw a picture of your dream house. acting out stories.
5. Children are very creative. They are good at ______________. collect the post
6. A postman comes once a day to ______________ from the post box. going bare-footed
7. I love ________________ on the beach and feeling the sand under my feet.
8. The Lion Dance is usually performed at Mid-Autumn Festival, where dance to drum music the dancers skilfully ______________________. seniority

Hãy tham khảo đầy đủ Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 9 Unit 04: Life In The Past (chương trình thí điểm) bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản