Bài giảng Ngữ văn 7 bài 5: Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà)

Chia sẻ: Mai Xuân Hoàng | Ngày: | 6 bài giảng

0
3.580
lượt xem
29
download
Xem 6 bài giảng khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài giảng Ngữ văn 7 bài 5: Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà)

Bài giảng Ngữ văn 7 bài 5: Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà)
Mô tả bộ sưu tập

Những bài giảng điện tử tổng hợp trong bộ sưu tập các Bài giảng Ngữ văn 7 bài 5: Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà) được thiết kế một cách rõ ràng và chi tiết bởi nhiều giáo viên khác nhau sẽ là những tài liệu hữu ích cho các giáo viên và học sinh tham khảo. Đến với bộ sưu tập này, giáo viên giúp học sinh có những hiểu biết bước đầu về thơ trung đại, đặc điểm thơ thất ngôn tứ tuyệt, ngũ ngôn tứ tuyệt Đường luật. Ngoài ra, các em còn biết chủ quyền về lãnh thổ của đất nước và ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền đó trước kẻ thù xâm lược.

Đồng bộ tài khoản