Bài giảng Ngữ văn 9 bài 10: Tổng kết về từ vựng (TT)

Chia sẻ: Đàm Thị Thanh Lam | Ngày: | 2 bài giảng

0
988
lượt xem
29
download
Xem 2 bài giảng khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THCS để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Bài giảng Ngữ văn 9 bài 10: Tổng kết về từ vựng (TT)

Mô tả BST Bài giảng Ngữ văn 9 bài Tổng kết về từ vựng (TT)

Tổng hợp trong bộ sưu tập các Bài giảng Ngữ văn 9 bài 10 được thiết kế một cách rõ ràng và chi tiết bởi nhiều giáo viên khác nhau sẽ là những tài liệu hữu ích cho các giáo viên và học sinh tham khảo. Có nội dung trình bày về Tổng kết về từ vựng (TT), bộ sưu tập sẽ giúp giáo viên định hướng cho học sinh nắm kiến thức về từ vựng đã học từ lớp 6 đến lớp 9 biết vận dụng kiến thức đã học khi giao tiếp, đọc hiểu và tạo lập văn bản. Tham khảo bài giảng để thêm tài liệu hay giúp giờ lên lớp trở nên dễ dàng hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bài giảng Ngữ văn 9 bài Tổng kết về từ vựng (TT)

ĐẾN DỰ GIỜ NGỮ VĂN
LỚP 9/3

?
Hãy nêu lại các mục kiến
thức từ vựng đã học ?

Từ đơn
Thuật ngữ , Từ phức
Biệt ngữ xã Thành ngữ
hội


Từ mƣợn , Nghĩa của từ
Từ Hán Việt Từ nhiều nghĩa

Từ vựng
Hiện tƣợng
Hiện tƣợng
Sự phát triển
chuyển nghĩa
chuyển nghĩa
của từ vựng
của từ
của từ

Từ đồng âm ,
Trƣờng từ từ đồng nghĩa ,
vựng Cấp độ khái từ trái nghĩa
quát nghĩa
của từTiết 53

Tiết 53

(TiÕp theo)
I .Từ tƣợng thanh và từ tƣợng hình
1. Khái niệm :
a.Từ tƣợng thanh :
b.Từ tƣợng hình :

 Sắp xếp các từ sau vào hai cột thích hợp :
sầm sập thƣớt tha gập ghềnh leng keng
khúc khích lô nhô lấp lánh ha hả


Từ tƣợng thanh Từ tƣợng hình
MÔ PHỎNG ÂM GỢI TẢ HÌNH ẢNH ,
THANH CỦA CON DÁNG VẺ , TRẠNG
NGƢỜI , TỰ NHIÊN THÁI CỦA SỰ VẬT

Tiết 53

(TiÕp theo)

I .Từ tƣợng thanh và từ tƣợng hình
1. Khái niệm :
a.Từ tƣợng thanh :
b.Từ tƣợng hình :
2. Bài tập :

 Nghe âm thanh đoán con vậtMÈO CHÍCH CHÒE TU HÚ
BÒ QUẠ TẮC KÈBµi tËp 3

Đám mây lốm đốm xám nhƣ đuôi con sóc nối
nhau bay quấn sát ngọn cây, lê thê đi mãi , bây
giờ cứ loáng thoáng nhạt dần , thỉnh thoảng đứt
loáng thoáng
quãng, đã lồ lộ đằng xa một bức vách trắng toát .
Tác giả sử dụng các từ tƣợng hình làm cho hình
ảnh đám mây hiện lên một cách sinh động .
Giá trị gợi hình , gợi cảm của từ tượng hình


Tiết 53 :
(TiÕp theo)
I .Từ tƣợng thanh và từ tƣợng hình
1. Khái niệm :
a.Từ tƣợng thanh :
b.Từ tƣợng hình :
2.Bài tập :
II.Một số phép tu từ từ vựng :
1. Khái niệm :
- So sánh - Nhân hóa - Ẩn dụ
- Hoán dụ - Điệp ngữ - Chơi chữ
- Nói quá - Nói giảm , nói tránh

Chơi cùng các phép tu từ từ vựng
THỂ LỆ CUỘC CHƠI
- 8 đội tham gia chơi . Mỗi đội cử hai ngƣời hiểu ý nhau
+ Ngƣời thứ nhất chọn một biện pháp tu từ bất kì đã học
+ Ngƣời thứ hai trả lời khái niệm tƣơng ứng .
BPTT Khái niệm
Là đối chiếu sự vật , sự việc này với sự vật , sự việc khác có nét tƣơng
So sánh đồng , nhằm tăng sức gợi hình , gợi cảm.
Là gọi hoặc tả đồ vật , cây cối , con vật bằng những từ ngữ vốn
Nhân hóa đƣợc dùng để gọi , tả ngƣời.

Là gọi tên sự vật,hiện tƣợng này bằng tên của sự vật, hiện tƣợng
Ẩn dụ khác có nét tƣơng đồng với nó , tạo tính hàm xúc .
Là gọi tên sự vật,hiện tƣợng, khái niện này bằng tên của sự vật, hiện
Hoán dụ tƣợng, khái niệm khác có quan hệ gần gũi nhau nhằm tăng sức gợi
hình , gợi cảm cho lời văn.
Điệp ngữ Là biện pháp lặp lại từ ngữ nhằm làm nổi bật ý , gây cảm xúc .
Là lợi dụng đặc sắc về âm , nghĩa của từ ngữ tạo sắc thái dí dởm , hài hƣớc ,
Chơi chữ làm câu văn thêm hấp dẫn thú vị .

Là biện pháp phóng đại quy mô , mức độ tính chất của sựu việc , hiện
Nói quá
tƣợng nhằm nhấn mạnh , gây ấn tƣợng tăng sức biểu cảm .
Nói giảm Là biện pháp tu từ dùng cách diễn đạt tế nhị , uyển chuyển , tránh gây
giác đau buốn ghê sợ , tránh thô tục , thiếu lịch sự .
nói tránh cảm
Tiết 53:
(Tiếp theo)


I .Từ tƣợng thanh và từ tƣợng hình
1. Khái niệm :
a.Từ tƣợng thanh :
b.Từ tƣợng hình :
II.Một số phép tu từ vựng :
1. Khái niệm :
2. Bài tập : Bài tập 2
Phân tích nét nghệ thuật độc đáo của những câu thơ sau :
(Trích từ “ Truyện Kiều” của Nguyễn Du )
a Thà rằng liều một thân con
Ẩn dụ
Hoa dù rã cánh lá còn xanh cây .
- Hoa , cánh : chỉ Thúy Kiều và cuộc đời của nàng.
- Cây , lá: Chỉ gia đình Thúy Kiều và cuộc sống của họ .
Làm nổi bật tấm lòng hiếu thuận, giàu đức hy
sinh của nàng . Đồng thời khắc sâu nổi bất hạnh cả
thể xác và tinh thần của Thúy Kiều . Kiều đã tự
nguyện bán mình chuộc cha .

 Bài tập 2 (c )

Làn thu thủy , nét xuân sơn Ẩn dụ
Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh
Hoa ghen Nhân hóa
Một hai nghiêng nước nghiêng thành
nghiêng thành Nói quá
Sắc đành đòi một tài đành họa hai .Chân dung Thúy Kiều hiện lên thật ấn tƣợng .
Đó là vẻ đẹp của một tuyệt thế giai nhân ,trí tuệ
tinh anh ,một tâm hồn đầy sức sống .

Ai nhanh hơn? Thảo luận nhóm

NHÓM 1 NHÓM 2
Còn trời còn nước còn non Gươm mài đá , đá núi cũng mòn,

Còn cô bán rượu anh còn say sưa . Voi uống nước ,nước sông phải cạn


Điệp ngữ Nói quá
Chơi chữ Nhân hóa


Tình cảm mạnh mẽ
và kín đáo của chàng Sự lớn mạnh của
trai đối với cô gái. nghĩa quân Lam Sơn .


NHÓM 3 NHÓM 4
Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ
Mặt trời của mẹ em nằm trên lưng Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ

Ẩn dụ Nhân hóa
Điệp ngữTình cảm gắn bó giữa Trăng trở thành ngƣời
ngƣời mẹ với đứa con bạn tri ân , tri kỉ.

TÁC DỤNG CỦA BIỆN PHÁP TU TỪ :
Đem lại cho lời nói hằng ngày cũng nhƣ trong văn
chƣơng những hình ảnh giàu cảm xúc , tạo ấn tƣợng
mạnh cho ngƣời đọc, ngƣời nghe.
Ô CHỮ GỒM 7 CHỮ CÁI
? ĐÂY LÀ GIÁ TRỊ MÀ PHÉP TU TỪ TỪ VỰNG NÀO CŨNG CÓ

B I Ể U C Ả M
Hết giờ
25
20
15
10
5
30

Muốn làm nổi bật đƣợc nghệ
thuật độc đáo của biện pháp tu từ
, chúng ta cần lƣu ý điều gì ?
MỘT SỐ LƢU Ý KHI PHÂN TÍCH CÁC BIỆN PHÁP TU TỪ

1) Xác định chính xác các biện pháp tu từ .
2) Phân tích tác dụng các biện pháp tu từ .
+ Giá trị biểu vật : vật , việc , cảnh , ngƣời hiện lên qua
hình ảnh nhƣ thế nào? ( Giá trị gợi hình ).
+ Giá trị biểu cảm : Những cảm xúc , liên tƣởng đƣợc
gợi lên qua biện pháp tu từ ( Giá trị gợi cảm) .
3) Lập luận để khẳng định cái hay , độc đáo của các biện
pháp tu từ và cái tài của tác giả .


TỔNG KẾT TỪ VỰNG


TỪ TƢỢNG THANH CÁC BIỆN PHÁP
TỪ TƢỢNG HÌNH TU TỪ TỪ VỰNG


SO SÁNH ẨN DỤ ĐIỆP NGỮ NÓI QUÁ

NÓI GIẢM
NHÂN HÓA HOÁN DỤ CHƠI CHỮ
NÓI TRÁNHVận dụng kiến thức để xác định giá trị sử dụng của
từ , phân tích nét nghệ thuật độc đáo trong đoạn trích
hoặc trong văn bản  Tạo lập văn bản .

HƢỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
1. Ôn tập lại từ tƣợng thanh , từ tƣợng hình
và các biện pháp tu từ .
2. Hoàn thành các bài tập còn lại.
3. Chuẩn bị bài : “ Tập làm thơ tám chữ “.
+ Sƣu tầm các bài thơ tám chữ .
+ Tìm hiểu thể thơ .


Đồng bộ tài khoản