Bài giảng Sinh học 12 bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể

Chia sẻ: Huỳnh Thị Như Quỳnh | Ngày: | 9 bài giảng

0
985
lượt xem
45
download
Xem 9 bài giảng khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài giảng Sinh học 12 bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể

Mô tả BST Bài giảng Sinh học 12 bài 16

Thư viện eLib đã chọn lọc những Bài giảng Cấu trúc di truyền của quần thể hay, được thiết kế đặc sắc cả về mặt chất lượng lẫn nội dung, để các giáo viên tham khảo và sử dụng trong quá trình dạy học. Những bài giảng trong bộ sưu tập sẽ giúp giáo viên có thêm nhiều ý tưởng hay, những hoạt động thú vị cho bài giảng của mình. Bên cạnh đó học sinh có thể sử dụng các bài giảng này để làm tài liệu học tập ở nhà, giúp các em biết được khái niệm và những đặc trưng của quần thể về mặt di truyền, nêu được khái niệm và cách tính tần số tương đối của các alen và kiểu gen, trình bày được những đặc điểm và sự di truyền trong quần thể tự phối. Đồng thời, các em còn có kĩ năng: Phát triển được năng lực tư duy lí thuyết và kĩ năng giải bài tập về cách tính tần số tương đối của các alen và kiểu gen. Hi vọng, bộ sưu tập này hỗ trợ phần nào cho việc dạy và học của cô trò.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài giảng Sinh học 12 bài 16

BÀI GIẢNG SINH HỌC LỚP 12

CHƯƠNG 3: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

§16. CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ

 

I. Các đặc trưng di truyền của quần thể

1. Định nghĩa quần thể

 • Quần thể là một tổ chức các cá thể cùng loài
 • Cùng sống trong một không gian xác định
 • Tồn tại trong một thời điểm nhất định
 • Có khả năng giao phối sinh ra con cái duy trì nòi giống.

 2. Các đặc trưng di truyền của quần thể

 • Mỗi 1 quần thể mang 1 vốn gen đặc trưng
 • Vốn gen là tập hợp tất cả Các alen trong quần thể ở 1 thời điểm xác định
 • Đặc điểm của vốn gen thể hiện ở:
  • Tần số alen
  • Tần số các kiểu gen (cấu trúc di truyền của quần thể)
 • Cách tính tần số kiểu gen và alen:
  • \(Tần \ số \ của \ kiểu \ gen = \dfrac{Số \ cá \ thể \ có \ kiểu \ gen \ đó }{ Tổng \ số \ cá \ thể } \)
  • \(Tần \ số \ của \ alen = \dfrac{Số \ alen \ đó }{ Tổng \ số \ alen } \)
 • Ví dụ: Một quần thể cây đậu Hà Lan
  • Alen A: Hoa đỏ 
  • Alen a: Hoa trắng
  • Cây hoa đỏ KG AA: 2 alen A
  • Cây hoa đỏ KG Aa: 1 alen A và 1 alen a
  • Cây hoa trắng KG aa: 2 alen a
 • Giả sử quần thể đậu Hà Lan có 1000 cây:
  • 500 cây kiểu gen AA
  • 200 cây kiểu gen Aa
  • 300 cây kiểu gen aa   

II. Cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn và giao phối gần

1. Quần thể tự thụ phấn

 • Là hiện tượng thụ phấn giữa nhị và nhụy của cùng một hoa hoặc hoa khác nhưng thuộc cùng một cây.
 • Xu hướng thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể tự phối là: tần số kiểu gen đồng hợp tăng dần, tần số kiểu gen dị hợp giảm dần
 • Tần số alen của quần thể tự phối không thay đổi qua các thế hệ

2. Quần thể giao phối gần:

 • Là hiện tượng các cá thể có cùng quan hệ huyết thống giao phối với nhau (con cùng bố mẹ giao phối với nhau hoặc bố mẹ giao phối với con cái)
 • Đặc điểm di truyền: Mức độ đa dạng di truyền ngày càng giảm do tỉ lệ dị hợp giảm, tỉ lệ đồng hợp tăng,(trong đó các kiểu gen đồng hợp lặn càng có cơ hội biểu hiện thành tính trạng có hại, gây thoái hoá giống) 

III. Bài tập chương 3 bài 16 Sinh học 12

Tham khảo cách giải bài tập về Cấu trúc di truyền của quần thể nhằm củng cố lại kiến thức đã học:

 

Trên đây là 1 phần trích dẫn trong bộ bài giảng Cấu trúc di truyền của quần thể, để xem trọn vẹn các bài giảng quý thầy cô cùng các em có thể đăng nhập tài khoản và tải về máy. 

Đồng bộ tài khoản