Bài giảng Sinh học 12 bài 17: Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo)

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hồng Trinh | Ngày: | 7 bài giảng

0
737
lượt xem
47
download
Xem 7 bài giảng khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài giảng Sinh học 12 bài 17: Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo)

Mô tả BST Bài giảng Sinh học 12 bài 17

Để có những tiết học thú vị và đạt hiệu quả cao, mời quý thầy cô giáo tham khảo bộ sưu tập Bài giảng Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo). Với những bài giảng được tuyển chọn, có nội dung sát với chương trình học, hình thức trình bày lôi cuốn, hấp dẫn sẽ giúp quý thầy cô giáo cung cấp những kiến thức chính của bài cho học sinh, giúp học sinh biết những đặc trưng di truyền của quần thể giao phối, phát biểu được nội dung của đinh luật Hacđi-Vanbec, chứng minh được tần số tương đối của các alen và KG trong quần thể ngẫu phối không đổi qua các thế hệ. Ngoài ra, các em còn nêu được công thức khái quát khi quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền, trình bày được ý nghĩa và những điều kiện nghiệm đúng của đinh luật Hacđi-Vanbec. Cùng tham khảo bộ sưu tập này để phục vụ cho quá trình học và dạy được tốt hơn nhé!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài giảng Sinh học 12 bài 17

BÀI GIẢNG SINH HỌC LỚP 12

CHƯƠNG 3: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

§17. CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ (TIẾP THEO)

 

III. Cấu trúc di truyền của quần thể ngẫu phối

1. Quần thể ngẫu phối

 • a. Khái niệm:
 • Khi các cá thể trong quần thể lựa chọn bạn tình để giao phối một cách hoàn toàn ngẫu nhiên.
 • b. Đặc điểm:  
 • Tạo nên một lượng biến dị di truyền rất lớn là nguồn nguyên liệu cho tiến hóa và chọn giống.
 • Duy trì tần số các kiểu gen khác nhau trong quần thể trong điều kiện nhất định.
 • → Duy trì sự đa dạng về di truyền.  
 • Nếu gọi r là số alen của 1 gen, n là số gen, các gen PLĐL
 • Số  loại kiểu gen = (r(r+1)/2 )n

2. Trạng thái cân bằng di truyền của quần thể

 • a. Bài toán:
 • Xét quần thể có cấu trúc di truyền ban đầu là: 0,25AA + 0,5Aa + 0,25 aa = 1
 • Xác định tần số alen A, a và cấu trúc di truyền ở thế hệ tiếp theo qua ngẫu phối?
 • Nếu gọi p: tần số alen A, q: tần số alen a
 • Tần số alen A = 0,25 + 0,5/2 = 0,5
 • Tần số alen a = 0,25 + 0,5/2 = 0,5
 • Qua ngẫu phối:
  • Cấu trúc di truyền của quần thể F1: 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa = 1
 • Kết luận:
  • Cấu trúc di truyền của quần thể và tần số các alen không thay đổi qua các thế hệ ngẫu phối.
  • Cấu trúc di truyền của quần thể trên có dạng: (0,8)2 AA : (2.0,8.0,2) Aa : (0,2)2 aa = 1
  • Thay p và q ta có: p2AA : 2pq Aa : q2aa = 1
  • Quần thể có cấu trúc di truyền (thành phần kiểu gen) như đẳng thức trên gọi là quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền
 • b. Nội dung định luật Hacđi – Vanbec
 • Trong một quần thể lớn, ngẫu phối nếu không có các yếu tố làm thay đổi tần số alen thì thành phần kiểu gen của quần thể sẽ duy trì không đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác.
 • Quần thể cân bằng khi thành phần kiểu gen thõa mãn công thức: p2 + 2pq + q2 = 1
 • Trong đó: 
  • p: là tần số alen trội
  • q: là tần số alen lặn
  • d = p2; h = 2pq; r = q2
 • c. Điều kiện nghiệm đúng của định luật
 • Phải có số lượng lớn.
 • Diễn ra sự ngẫu phối.
 • Có sức sống và khả năng sinh sản như nhau hay không có chọn lọc tự nhiên
 • Không xảy ra đột biến
 • Không có sự di - nhập gen
 • d. Ý nghĩa của định luật Hacđi – Vanbec:
 • Ví dụ:
  • Một quần thể người có tần số người bị bệnh bạch tạn là 1/10000. Giả sử quần thể cân bằng di truyền. Hãy tính tần số các alen và thành phần kiểu gen của quần thể? Biết bệnh bạch tạng do một gen lặn nằm trên NST thường qui định.
 • Giải:
  • Quần thể cân bằng:
  • Ta có: q2(aa) = 1/10000
  • → q(a) = 0,01
  • mà: p(A) + q (a) = 1  
  • → q(a) = 1 – 0,01 = 0,99
  • Tần số kiểu gen AA = p2 = (0,99)2 = 0,985
  • Tần số kiểu gen dị hợp Aa = 2pq = 2 × 0,99 × 0,01 = 0,0198
 • Lí luận:
  • Giải thích vì sao trong thiên nhiên có những quần thể được duy trì ổn định qua thời gian dài.
 • Thực tiễn:
  • Từ tỉ lệ kiểu hình → tỉ lệ kiểu gen → tần số tương đối của các alen và ngược lại

IV. Bài tập chương 3 bài 17 Sinh học 12

Tham khảo cách giải bài tập về Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo) nhằm củng cố lại kiến thức đã học:

 

Trên đây chỉ trích một phần bài giảng trong bộ 7 bài giảng về Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo), để xem toàn bộ nôi dung quý thầy cô và các em vui lòng đăng nhập vào trang web elib.vn và tải về máy tính. 

Đồng bộ tài khoản