Bài giảng Sinh học 12 bài 26: Thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

Chia sẻ: Lê Thị Thùy Giang | Ngày: | 5 bài giảng

0
835
lượt xem
59
download
Xem 5 bài giảng khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài giảng Sinh học 12 bài 26: Thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

Mô tả BST Bài giảng Sinh học 12 bài 26

Tổng hợp các bài giảng điện tử trong BST các Bài giảng Thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại là tài liệu hữu ích dành cho quý thầy cô giáo và các em học sinh. Thông qua việc tham khảo bộ sưu tập này, hy vọng thầy cô giáo có thêm ý tưởng cho việc thiết kế bài giảng của mình. Đối với các em học sinh, đây cũng là tài liệu hay dành cho việc học tập và ôn thi tại nhà. Các em dễ dàng nắm bắt được những nội dung trọng tâm của bài Thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại như: khái niệm tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn của thuyết tiến hóa tổng hợp, nêu được mối quan hệ giữa tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn, khái niệm các nhân tố tiến hóa, quá trình đột biến, di nhập gen, CLTN, giao phối không ngẫu nhiên, các yếu tố ngẫu nhiên. Chúc các em học sinh và quý thầy cô có thêm nhiều trải nghiệm thú vị khi tham khảo bộ sưu tập này.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài giảng Sinh học 12 bài 26

BÀI GIẢNG SINH HỌC LỚP 12

CHƯƠNG 1: BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

§26. THUYẾT TIẾN HÓA TỔNG HỢP HIỆN ĐẠI

 

I. Quan niệm tiến hoá và nguồn nguyên liệu tiến hoá

1. Tiến hoá nhỏ và tiến hoá lớn

Nội dung

Tiến hóa nhỏ

Tiến hóa lớn

Khái niệm

Là quá trình biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể (tần số alen và tần số các kiểu gen).

Là quá trình hình thành các nhóm phân loại trên loài.

Không gian

Phạm vi phân bố hẹp.

Quy mô rộng lớn.

Thời gian

Tương đối ngắn.

Rất dài (hàng triệu năm)

Kết quả

Hình thành loài mới.

Hình thành các nhóm phân loại  trên loài.

PP n/cứu

Có thể nghiên cứu bằng thực nghiệm.

Nghiên cứu gián tiếp. 

2. Nguồn biến dị di truyền của quần thể

 • Đột biến (biến dị sơ cấp) → là nguồn nguyên liệu sơ cấp.
 • Biến dị tổ hợp là nguồn nguyên liệu thứ cấp.
 • Ngoài ra, nguồn biến dị của quần thể còn được bổ sung bởi sự di chuyển của các cá thể hoặc giao tử của các quần thể khác vào (di nhập - gen).

II. Các nhân tố tiến hoá

 • Nhân tố tiến hoá là các nhân tố làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.
 • Các nhân tố tiến hoá gồm: 
  • Đột biến và giao phối
  • Di - nhập gen
  • Chọn lọc tự nhiên
  • Các yếu tố ngẫu nhiên
  • Tự thụ phấn và giao phối cận huyết (giao phối không ngẫu nhiên)

1. Đột biến và giao phối

 

Biến dị hình dạng mào gà

 • Đột biến là nguồn nguyên liệu sơ cấp của quá trình tiến hóa, đột biến làm thay đổi tần số alen rất chậm.
 • Quá trình giao phối cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa; có thể không làm thay đổi tần số alen nhưng làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp và giảm dần tần số kiểu gen dị hợp.

2. Di - nhập gen

Di - nhập gen

 • Làm thay đổi tần số các alen và thành phần kiểu gen của quần thể.
 • Có thể mang đến alen mới làm cho vốn gen của quần thể thêm phong phú.

3. Chọn lọc tự nhiên

Chọn lọc tự nhiên

 • CLTN phân hóa khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong quần thể.
 • CLTN tác động trực tiếp lên kiểu hình, gián tiếp làm biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể, biến đổi tần số các alen của quần thể theo một hướng xác định.
 • CLTN làm thay đổi tần số alen nhanh hay chậm tuỳ thuộc vào việc chọn lọc chống lại alen trội hay alen lặn.
 • ⇒ CLTN là nhân tố quy định chiều hướng và nhịp độ tiến hoá của sinh giới.

4. Các yếu tố ngẫu nhiên

Các yếu tố ngẫu nhiên

 • Làm biến đổi tần số của các alen và thành phần kiểu gen của quần thể một cách ngẫu nhiên.

5. Tự thụ phấn và giao phối cận huyết (Giao phối không ngẫu nhiên)

 • Giao phối cận huyết, tự thụ phấn hoặc giao phối có chọn lọc → không làm thay đổi tần số alen nhưng làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể (tăng dần thể đồng hợp và giảm dần thể dị hợp) → làm nghèo vốn gen của quần thể, giảm sự đa dạng di truyền.

III. Bài tập chương 1 bài 26 Sinh học 12

Tham khảo cách giải bài tập về Thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại nhằm củng cố lại kiến thức đã học:

 

Trên đây chỉ trích một phần bài giảng trong bộ 5 bài giảng về Thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, để xem toàn bộ nôi dung quý thầy cô và các em vui lòng đăng nhập vào trang web elib.vn và tải về máy tính.

Đồng bộ tài khoản