Bài giảng Tiếng Anh 11 unit 14: Recreation

Chia sẻ: Danh Hoàng Minh | Ngày: | 12 bài giảng

0
1.466
lượt xem
195
download
Xem 12 bài giảng khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Bài giảng Tiếng Anh 11 unit 14: Recreation

Mô tả BST Bài giảng Tiếng Anh 11 unit 14

Để giúp các em ôn tập lại kiến thức bài học dễ dàng hơn, Thư viện eLib giới thiệu BST Bài giảng Tiếng Anh 11 unit 14. BST được thiết kế chi tiết, rõ ràng giúp các em nhanh chóng nắm vững kiến thức trọng tâm về chủ đề Recreation, nắm được cách thể hiện các thỏa thuận và bất đồng về các hoạt động vui chơi giải trí và nêu rõ lý do, sử dụng "both…and, not only…but also, either…or, neither…nor", tập nói về các hoạt động trong thời gian rảnh, phân biệt các âm thanh [ts], [dz], [t∫t] và [dʒd] và phát âm các từ và câu. Chúc các em học tốt, quý thầy cô có bài giảng hay.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bài giảng Tiếng Anh 11 unit 14

BÀI GIẢNG TIẾNG ANH 11

UNIT 14: RECREATION

 

I. Vocabulary

 • Forest (n):   Rừng
 • Camp-fire (n) Lửa trại
 • Umbrella tent (n) Lều
 • Put up (tent) (n) (v) dựng (lều)
 • Open fire (n) (n) Bếp lửa ngoài trời

1. Task 1: Complete the following sentences, using the words you have learned.

 • a. We can see lots of old trees and animals in the ………
 • b. I am usually  …… early to revise my lesson before going to school.
 • c. They have just …….. an …………   in their campsite.
 • d. They danced and sang around the ………… all night last night.
2. Task 2: Last weekend, class 11A2 went to Ba Vi for a camping holiday. Below are some of their activities. Look at the pictures and say what they did during their holiday
3. Task 3: Use the words given to make up meaningful sentences.
 • 1.Last weekend, my class / Ba Vi / a camping holiday.
 • 2.The bus / the school / 5 a.m.
 • 3.After arriving at the campsite, we / put/ the umbrella tent.
 • 4.Then we / lunch.
 • 5. After the rest,/ we / fish./ It / interesting activity.
 • 6.Then we / swim / the lake.
 • 7. We / food/ open fire / and / dinner.
 • 8. In the evening / sing and dance / camp fire / until the midnight.
 • 9. In the next morning, / wildlife / forest.
 • 10.  After lunch, we / campsite / 4 p.m /
 • 11.Although the trip/ make/ tired, we/ feel /very happy/ because …
 • 1. Last weekend, my class went to Ba Vi for a camping holiday. 
 • 2. The bus left the school at 5 a.m. 
 • 3. After arriving at the campsite, we began to put up the umbrella tent. 
 • 4. Then we had lunch. 
 • 5. After the rest, we went  fishing. It is an interesting activity. 
 • 6. Then we went  swimming in the lake. 
 • 7. We cooked our  food open fire  and had dinner.
 • 8. In the evening , we  sang and danced around the  camp fire  until the midnight.
 • 9. In the next morning, we watched  the wildlife in the forest. 
 • 10. After lunch, we left the campsite  at 4 P.m.  
 • 11. Although the trip made us tired, we felt very happy because ……

♦ Outlines

I. Introduction: Time and place your class went camping.

1.Time? → Last weekend

2. Place? → Ba Vi

II. Body: - Activities you did during the trip.

 • 1. the bus leaving the school at 5 a.m
 • 2. putting up the umbrella tent
 • 3. watching wildlife in the forest
 • 4. swimming in the lake
 • 5. fishing
 • 6. cooking food over an open fire
 • 7. singing and dancing around the camp fire
 • 8. playing games
 • 9. leaving campsite at 4 p.m the next day
 1. Connectors (time expression): First, next, then… 
 2. Conjunctions: Although, and…

III. Conclusion: Your feeling after the trip.

 • Although the trip made us tired, we felt very happy because….
 • Task 4: Imagine you are one of the students in class 11A2. Use what you have talked to write a paragraph about your class’s camping holiday.

Trên đây là nội dung của một trong các bài giảng unit 14: Recreation, để xem nội dung của các bài giảng còn lại trong BST quý thầy cô và các bạn học sinh vui lòng đăng nhập vào trang thư viện elib để download về máy. 

Đồng bộ tài khoản