Bài giảng Tiếng Anh 11 unit 15: Space conquest

Chia sẻ: Danh Hoàng Minh | Ngày: | 9 bài giảng

0
2.774
lượt xem
506
download
Xem 9 bài giảng khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Bài giảng Tiếng Anh 11 unit 15: Space conquest

Mô tả BST Bài giảng Tiếng Anh 11 unit 15

Tuyển tập bộ Bài giảng Tiếng Anh 11 unit 15 được thiết kế theo đúng chuẩn kỹ năng và kiến thức của BGD bởi các giáo viên đang giảng dạy tại các trường. Bộ sưu tập gồm những tài liệu hay về Space conquest sẽ giúp học sinh nắm được lĩnh vực không gian và tàu vũ trụ, học từ vựng liên quan, giúp làm phong phú kiến thức về không gian. Đồng thời học cách phân biệt âm thanh /nt/, /nd/, /nθ/, /ns/ và /nz/. Chúc các em học tốt, quý thầy cô thiết kế được một bài giảng hay.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bài giảng Tiếng Anh 11 unit 15

BÀI GIẢNG TIẾNG ANH 11

UNIT 15: SPACE CONQUEST

 

I. Pre-reading:

♦ New Words:

 • Conquest (n)    /'kɔηkwest/   
 • Cosmonaut (n)       ['kɔzmənɔ:t]
 • Orbit        (n)  ['ɔ:bit]
 • Precise    (a)  [pri'sais]
 • Enormous (a)  [i'nɔ:məs]
 • Psychological (a)      [,saikə'lɔdʒikl]
 • Tension (n) ['ten∫n]
 • Lift-off   (n)     [lift ɔ:f]
 • Congratulation (n) [kən,grætju'lei∫n]
 • Uncertainty (n) [ʌn'sə:tnti]
 • Spacecraft (n) ['speis'krɑ:ft]
 • Hero (n)          ['hiərou]
 • Telegram (n)    ['teligræm]
 • Astronaut (n)  ['æstrənɔ:t] = cosmonaut (n)
 • Failure (n)        ['feiljə]

II. While Reading

1. Listen the tape
2.Task 1: Match the headings to the paragraph
 • 1. At 9.07 a. m Moscow time on 12th April, 1961, Yuri Gagarin lifted off into space abroad the Vosstok 1…

→ 1.B.

 • 2... From his window in space, Gagarin was able to view the Earth in a way that no human beings had done before. The first words spoken from space were: “I see the Earth. It’s so beautiful!”

→  2.D

 • 3. Before Gagarin’s historic flight, there were still enormous uncertainties      

→ 3.E

 • 4.. .. We congratulate you and the Soviet scientists and engineers who made this feat possible…”

→ 4.C

 • 5. Gagarin could have made another space flight if a tragic accident had not occurred. He died in a plane crash on a routine training flight in March 1968….

→  5.A

3. Task 2: Read the passage a gain and choose (T)or correct answers/ (F) for incorrect answers

1,Gagarin was a cosmonaut of the United States →  T/F 

2, His flight on 12th April, 1961  lengthened 120 minutes →  T/F   

3,The speed of his spacecraft in orbit around the Earth was  17,000 miles/hour →  T/F       

4, Gagarin was 27 years old, he became the first person being in space →  T/F    

5. Every one could know precisely what would happen to him before Gagarin’s space flight (paragraph 3) →  T/F     

6. Gagarin could have made another pace  flight →  T/F        

7. After he died, his name – Gagarin became the name of his hometown of Gzhatsk and the Cosmonaut Training Centre at Star City, Russia. (paragraph 5) →  T/F         

III. Post- Reading

 • Task 3 (Work in 2 group- PLAY GAME-LUCKY FLOWERS)
 • Fill in the blank in the sentences with suitable words  below  based on the passage (page 167)
 • impossible (n)       named after    lasted(v)    gravity(n)
 • success (n)       view(v)     in space (adv)     cosmonaut(n)

Trên đây là nội dung của một trong các bài giảng unit 15: Space conquest, để xem nội dung của các bài giảng còn lại trong BST quý thầy cô và các bạn học sinh vui lòng đăng nhập vào trang thư viện elib để download về máy. 

Đồng bộ tài khoản