Bài giảng Tiếng Anh 11 Unit 4: Volunteer Work

Chia sẻ: Nguyễn Khắc Bắc | Ngày: | 7 bài giảng

0
1.588
lượt xem
283
download
Xem 7 bài giảng khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Bài giảng Tiếng Anh 11 Unit 4: Volunteer Work

Mô tả BST Bài giảng Tiếng Anh 11 Unit 4

Với nhiều bài giảng được thiết kế bài bản trên phần mềm Powerpoint, nội dung bám sát chương trình của chủ đề Volunteer work, bộ sưu tập Bài giảng Tiếng Anh 11 Unit 4 là bộ tài liệu khá hữu ích dành cho quý thầy cô giáo tham khảo trong việc thiết kế bài giảng cho mình. Bên cạnh đó, bộ sưu tập này còn là tài liệu hay dành các em học sinh có thể tự học và ôn tập kiến thức bài học ở nhà. Được chọn lọc khá kĩ càng, từng bài giảng trong bộ sưu tập giúp phát huy được tính tích cực của học sinh hoạt động trong giờ học, và cung cấp đầy đủ các nội dung chính như cách đọc thông tin cụ thể, hiểu công việc tình nguyện, thực hành cách phát âm và phân biệt các âm thanh /w/ và /j/ và hiểu việc sử dụng động từ Gerund hoặc Present participle. Hy vọng rằng, đây là bộ tài liệu hữu ích cho việc dạy và học của các thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bài giảng Tiếng Anh 11 Unit 4

BÀI GIẢNG TIẾNG ANH 11

UNIT 4: VOLUNTEER WORK

 

I. Pronunciation

♦ Practice reading aloud these sentences

 • 1. We went for a walk in the woods near the railway.
 • 2. We wore warm clothes and walked quickly  to keep warm.
 • 3. At about twelve, we had veal sandwiches  and sweet white wine, and we watched TV.
 • 4. Excuse me. Did you use to live in York?
 • 5. Did you use to be a tutor at the University?
 • 6. I read about Hugh in the newspaper yesterday.

II. Grammar

1. Gerund and Present Participle

 • Exercise 1: Complete each of the following sentences with an appropriate gerund of the verbs from the box.
 • Example:
  • He found that parking was difficult in that city.
 • 1- I have no objection to _______  to your story again.
 • 2- Touch your toes without _______ your knees!
 • 3- You should be ashamed of yourself for _______ so badly.
 • 4- I am looking forward to _______ you.
 • 5- You can’t prevent him from ________ his own money.
 • 6- Would you mind ______ for a moment?
 • 7- In spite of _______ late, we arrived in time.

♦ Gerund can be used in the following ways.

 • 1.As subject of sentence (in example)
 • 2.As complement of a verb
 • 3.After prepositions (in number 1, 2, 3, 4, 5 and 7)
 • 4.After certain verbs ( in number 6)
 • 5.In noun compounds
 • Exercise 2: Complete of the following sentence with an appropriate present participle of the verb from the box.
 • Example:
  • I saw him ________ my house.
  •  → I saw him passing my house.
 • 1. She smelt something ______ and saw smoke _____.
 • 2. If she catches you ______ her diary, she’ll be furious.
 • 3. The found a tree ____ across the road.
 • 4. I’m going ________ this afternoon.
 • 5. He doesn’t spend much time ________  his lessons.
 • 6. They wasted the whole afternoon _____ to repair the bike.
 • 7. They spend a lot of money  __________the house.

♦ Some of the uses of present participle

 • 1.After verbs of sensation (see, hear, feel, smell, listen to, notice, watch)
 • 2.After catch/ find/ leave + O
 • 3.After go/ come/ spend/ waste/ be busy
 • 4.To replace a clause

♦ E.g. He entered the room and saw a stranger.

→ Entering the room, he saw a stranger.

 • Comments:  The difference between gerund and present participle:
 • Gerund: (V-ing) used as a noun equivalent
 • Present Participle: (V-ing) more like a verb or an adjective

2. Perfect Gerund and Perfect Participle

 • Used instead of a gerund/ participle when we want to emphasize the completion of the action (having + p.p.)

Gerund

Perfect Gerund

We are happy about your completing  all your assignments.

We are happy about your having completed all your assignments.

 

Participle

Perfect Participle

Finishing the work, they went home.

Having finished the work, they went home.

 

Trên đây là nội dung của một trong các bài giảng Unit 4: Volunteer Work, để xem nội dung của các bài giảng còn lại trong BST quý thầy cô và các bạn học sinh vui lòng đăng nhập vào trang thư viện elib để download về máy. 

Đồng bộ tài khoản