Bài giảng Tiếng Anh 12: Listen and repeat

Chia sẻ: Nguyễn Đoàn Thiên Phú | Ngày: | 10 bài giảng

0
1.252
lượt xem
102
download
Xem 10 bài giảng khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Bài giảng Tiếng Anh 12: Listen and repeat

Mô tả BST Bài giảng Tiếng Anh 12 unit 9

Các em đang muốn ôn tập lại kiến thức của chủ đề Deserts. Hãy tham khảo BST Bài giảng Tiếng Anh 12 unit 9 gồm các bài giảng điện tử hay về chủ đề này của Thư viện eLib nhé! Bộ sưu tập được thiết kế chi tiết, rõ ràng, và không kém phần sinh động giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được một số kiến thức về sa mạc, nâng cao kỹ năng đọc của họ: quét và lướt, đoán ý nghĩa của từ trong ngữ cảnh…Bên cạnh đó có thể hỏi và trả lời về sa mạc, tìm hiểu thêm từ và cụm từ về sa mạc, cải thiện kỹ năng nghe và có thể nắm bắt thông tin chi tiết từ đoạn văn. Chúc các em học tốt, quý thầy cô có bài giảng hay.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bài giảng Tiếng Anh 12 unit 9

BÀI GIẢNG TIẾNG ANH 12

UNIT 9: DESERTS

 

1. Listen and repeat

 •  Frightening speed (n)                                            Nhanh như chớp 
 •  Australia (prop.) [ɔs'treiljə]                                     Nước Úc 
 •  Sahara (prop.)                                                         Sa mạc Sahara 
 •  firewood (n)      ['faiəwud]                                        Củi  
 •  petroleum  (n)       [pə'trouliəm]                              Dầu mỏ  
 •  Mauritania (prop.)                                                    Nước Mauritania 
 •  partly (adv.)      ['pɑ:tli]                                              Một phần nào đó 
 •  rabbit (n)  ['ræbit]                                                      Con thỏ 
 •  canal  (adj.)      [kə'næl]                                           Kênh đào 

2. Task 1: Listen and decide whether the statements are true (T) or False (F).

 • 1.In a desert, everything is hard.
 • 2. Only trees with hard needles can grow in a desert.
 • 3. Space seems to have no limit in the desert.
 • 4. Nature causes the change in the size and location of the world’s desert.
 • 5. Rabbits are one of the agents that help make desert in Australia.

3. Task 2: Listen again and answer the following questions

 • 1. What central theme does the talk examine?
  • A. It examines deserts, what they are and how they are formed.
  • B. It examines plants and animals.
  • C. It examines sand in deserts.
  • D. B & C are correct.
 • 2. What is a desert?
  • A. It is a hot, dry, sandy place.
  • B. It is also a beautiful land of silence and space.
  • C. The sun shines, the wind blows, and time and space seem endless.
  • D.  A, B, and C are correct.
 • 3. What causes the growing of the world’s deserts?
  • A. Sand
  • B. Nature.
  • C. Nature and humans.
  • D. Humans.
 • 4. In what way do rabbits contribute to the growing of deserts in Australia?
  • A. They contribute by cutting every plant they can find.
  • B. They contribute by eating every plant they can find. This makes the land become desert.
  • C. They contribute by planting every plant they can find.
  • D. They destroy every plant they can find

4. Task3: Listen again and fill in each blank with one of the words in the box below:

 • In the developing countries, (1) ……………….. of the   people use wood for cooking and heat. They cut down trees for firewood. But trees are important. They cool the land under them and keep the sun off (2) …………………… When leaves fall from a tree, they make the land richer. When trees are gone, the small plants die and the land becomes desert.
 • Humans can make deserts, but humans can also (3)…. …………… their growth. Algeria planted a green wall of trees across the edge of the Sahara to stop the desert and sand from (4) ……………… .Mauritania planted a similar wall around its (5) ………… . Iran puts a thin covering of petroleum on sandy areas and plant trees. Other countries build long (6) …………… to bring water to the desert areas.

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung từ bài giảng Listen and repeat, để xem nội dung còn lại của bài giảng và các bài giảng khác trong BST quý thầy cô và các bạn học sinh vui lòng đăng nhập vào trang thư viện elib để download tài liệu về máy. Bên cạnh đó, thầy cô và các bạn có thể xem thêm bài giảng tiếp theo tại đây:

Đồng bộ tài khoản