Bài giảng Tiếng Anh 12 unit 10: Endangered species

Chia sẻ: Nguyễn Đoàn Thiên Phú | Ngày: | 10 bài giảng

0
2.979
lượt xem
291
download
Xem 10 bài giảng khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Bài giảng Tiếng Anh 12 unit 10: Endangered species

Mô tả BST Bài giảng Tiếng Anh 12 unit 10

Tham khảo BST Bài giảng Tiếng Anh 12 unit 10 sẽ giúp quý thầy cô giáo tiết kiệm thời gian khi soạn bài giảng, các em học sinh ôn tập lại nội dung bài học Endangered species nhanh chóng và dễ dàng hơn. Qua đó, các em sẽ hiểu được nội dung chính của bài, biết cách mô tả một số loài động vật, có thể nói về các động vật có nguy cơ tuyệt chủng, học cách sử dụng các modal verb, nâng cao kỹ năng đọc của họ: quét và lướt, đoán ý nghĩa của từ trong ngữ cảnh . Chúc các em học tốt, quý thầy cô có bài giảng hay.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bài giảng Tiếng Anh 12 unit 10

BÀI GIẢNG TIẾNG ANH 12

UNIT 10: ENDANGERED SPECIES

 

l. Vocabulary:

 • Endangered /in`deindᶾ(r)d/(adj):   bị đe dọa
 • Extinct    /ik`stiɳkt/   (adj):   tuyệt chủng
 • Destruction /dis'trʌkʃn/ (n):   sự phá hủy
 • Exploitation/,eksplɔi'teiʃn/(n):   sự khai thác
 • Rare /reə/   (adj):   quý hiếm
 • Contaminated/kən'tæmineit/(adj):bị ô nhiễm
 • Enact    /i'nækt/   (v):   ban hành

II. While You Read

1, Task 1:Match a word in A with its definition in B:

A

B

1. extinction

a. the existence of a large number of different kinds of animals and plants which make a balanced environmet.

2. habitat

b. the act of preventing something from being lost, wasted, damaged or destroyed.

3. biodiversity

c. a situation in which a plant, an animal, a way of life, etc.stops existing

4. conversation

d. the natural environment in which a plant or animal lives.

 

2. Task 2: Choose the best option to complete the following sentences:

 • 1. The number of species around the globe threatened will extinction is over_____________.
  •   A. 7,200                                        B. 8,300 
  •   C. 1,600                                        D. 15,000
 • 2. Which of the following is NOT mentioned as a primary cause of species extinction?
  • A.pollution 
  • B. habitat destruction 
  • C. natural selection 
  • D. overexploitation
 • 3. The Red List is a special book that provides names of ___animals.
  • A.vulnerable and endangered  
  • B. endagered 
  • C. hunted 
  • D. extinct
 • 4. The developemnt of wildlife habitat reserves helps____________.
  • A. save a large number of endangered species 
  • B. make a list of endangered species.
  • C. enact laws to protect wildlife. 
  • D. develop commercial trade and overhunting.
 • 5. The best title for the passage is_____________.
  • A. Endangered Species and Conservation Measures. 
  • B. Endangered Species and their Benefits.
  • C. The Global Extinction Crisis.
  • D. Endangered Species Extinction: Causes and Conservation Measures.

3. Task 3: Find evidence in the passage to support these statements

a. Pollution is one of the main causes of species extinction.

 • The primary causes of species extinction are: 
  • Habitat destruction,
  • Commercial exploitation and
  •  Pollution

b. Species diversity has provided humanswith so many essential things.

 • Humans depend on species diversity to have food, clean air and water, and fertile soil for agriculture

c. Laws have been enacted to protect endangered species.

 • Government have acted laws to protect wildlife habitat from
 • Commercial trade and overhunting

III. After you read: Work in groups of 4 to find out all of the causes of species extinction mentioned in the passage

 • Habitat destruction
 • Commercial exploitation
 • Pollution
 • The drainage of wetlands
 • Deforestation
 • Urbanization
 • Road and dam construction

Trên đây là một đoạn nội dung trong bài giảng Endangered species, để xem nội dung còn lại của bài giảng và các bài giảng khác trong BST quý thầy cô và các bạn học sinh vui lòng đăng nhập và download về máy để tiện cho việc tham khảo. Bên cạnh đó, có thể xem thêm bài giảng tiếp theo tại đây:

Đồng bộ tài khoản