Bài giảng Tiếng Anh 12 unit 11: Books

Chia sẻ: Nguyễn Đoàn Thiên Phú | Ngày: | 16 bài giảng

0
3.432
lượt xem
380
download
Xem 16 bài giảng khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Bài giảng Tiếng Anh 12 unit 11: Books

Mô tả BST Bài giảng Tiếng Anh 12 unit 11

Quý thầy cô đang cần tài liệu tham khảo để soạn bài giảng? Hãy đến với BST Bài giảng Tiếng Anh 12 unit 11 của chúng tôi. Nội dung được thiết kế bằng các slide Powerpoint rõ ràng, sinh động sẽ giúp quý thầy cô giáo có thêm kinh nghiệm thiết kế bài giảng khi tham khảo bộ sưu tập này. Đồng thời, bộ sưu tập này cũng là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh tự học tại nhà, các em dễ dàng hiểu được những kiến thức bài học Books như cách mô tả một cuốn sách, biết được một số kiến thức về thói quen đọc, học từ và cụm từ về thói quen đọc sách, biết cách sử dụng modal verb trong câu bị động. Chúc các em và quý thầy cô có nhiều trải nghiệm hay khi tham khảo bộ sưu tập này.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bài giảng Tiếng Anh 12 unit 11

BÀI GIẢNG TIẾNG ANH 12

UNIT 11: BOOKS

 

1. Activity 1 : Vocabulary

 • Incredible [in'kredəbl] (adj):  unbelievable (không thể tin được) 
 • Wilderness ['wildənis] (n):  vùng hoang dã, vùng bỏ hoang 
 • Rreunite[,ri:ju:'nait] (v):    sum họp 
 • Distinct [dis'tiηkt] (adj): clearly diferent (khác biệt) 
 • Faithful (adj):   = loyal (trung thành) 
 • Survive [sə'vaiv] (v):sống lâu hơn ai; sống sót 

2. Activity 2: Checking Vocabulary

 • What and Where
  • 1. incredible
  • 2. wilderness
  • 3. reunite
  • 4. distinct
  • 5. faithful

3. Activity 3: Listen and Repeat (The Whole Class)

 • incredible, personality, unnoticed, journey, fascinating, reunited, wilderness, survive

♦ Factivity 1: Decide whether the following statements are true (T) or false (F).

 • 1. The woman recently read a book whose  title is “The Incredible Journey”.
 • 2. The book is about three Canadian friends.
 • 3. The Canadian family go to the Canadian wilderness.
 • 4. The animals leave the friend ’s house because they want to find their owners.
 • 5. The central theme of the book is  “ how to resolve an animal problem ”.

♦ Activity 2 : Listen again and answer the questions below

 • 1) How do animals  almost care for one another ?
 • 2) What did the old dog find when he decided to take the long journey to find their owners ?
 • 3) What made the book interesting and unbelievable ?
 • 4) Who would the author like to recommend the book?

Để xem các bài giảng còn lại của BST bài giảng Books, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng đăng nhập vào trang thư viện elib về máy. Bên cạnh đó, thầy cô và các bạn có thể xem thêm bài giảng tiếp theo tại đây:

Đồng bộ tài khoản