Bài giảng Tiếng Anh 12 unit 15: Women in the society

Chia sẻ: Nguyễn Thị Diễm Trúc | Ngày: | 10 bài giảng

0
1.709
lượt xem
293
download
Xem 10 bài giảng khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Bài giảng Tiếng Anh 12 unit 15: Women in the society

Mô tả BST Bài giảng Tiếng Anh 12 unit 15

Đây là bộ sưu tập các Bài giảng Tiếng Anh 12 unit 15 được thiết kế bằng phần mền trình chiếu Powerpoint mới nhất dành cho các thầy cô tham khảo. Nội dung bài học Women in the society được truyển tải qua các slide Powerpoint, với các hiệu ứng sinh động và kèm theo hình ảnh minh họa rõ ràng giúp cho quý thầy cô có thêm ý tưởng khi thiết kế bài giảng cho mình. Ngoài ra, đây còn là tài liệu học tập hay dành cho các em học sinh. Các em dễ dàng nắm bắt được các kiến thức về vai trò của phụ nữ trong cuộc sống hiện đại, biết làm thế nào để mô tả một biểu đồ, học sử dụng mệnh đề động từ, tìm hiểu các từ vựng liên quan, học cách đoán nghĩa của từ thông qua ngữ cảnh. Chúc quý thầy cô và các em học sinh học có thêm nhiều trải nghiệm hay với bộ sưu tập này!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bài giảng Tiếng Anh 12 unit 15

 

BÀI GIẢNG TIẾNG ANH 12

UNIT 15: WOMEN IN THE SOCIETY

 

1. Before you read:

a. Match the given words with the right pictures:

b. Learning new words

 • Civilization /,sivəlai'zeiʃn/ (n): a state of human society is very developed and organized
 • childbearing (n): the process of giving birth to children
 • involvement /in'vɔlvmənt/ (n): participation
 • The age of enlightenment /in'laitnmənt/ (n):
 • homemaking (n): working at home and taking care of the house and family
 • intellectual /,intə'lektjuəl/ (adj): mind, understading
  • Ex: She is very intellectual
 • Equal /'i:kwəl/ (adj): the same
 • Advocate /'ædvəkit/ (v): agree, support
 •  Discriminate /dis'krimineit/ (v): distinguish to treat
 • struggle /'strʌgl/ (n): a fight
  • Ex: the struggle for independence

2. While you read

a. Task 1: Finding the meaning of words

 • 1.Human civilization: nền văn minh nhân loại
 • 2.Childbearing: sự sinh con
 • 3.Involvement: sự tham gia
 • 4.Age of Enlightenment: thời đại ánh sáng
 • 5.Deep-seated cultural beliefs: niềm tin văn hóa vững chắc
 • 6.Homemaking: làm việc nhà và chăm sóc gia đình
 • 7.Intellectual ability: khả năng trí tuệ
 • 8.Equal work opportunity: cơ hội làm việc bằng nhau

♦ Task 2: Choose the best option (A, B, C or D) to answer the following questions:

 • 1. According to the text, what was the main role traditionally accorded to women?
  • A. working in education.
  • B. building houses.
  • C. taking care of the house and family.
  • D. working in factory.
 • 2. Before the 18th century, what was the attitude of society towards women’s intellectual ability?             
  • A. respectful.  
  • B. supportive.     
  • C. resentful.
  • D. disbelieving.
 • 3. According to the text, what is the purpose of the struggle for women’s right?
  • A. to free women from housework.
  • B. to establish a friendly relationship between men and women.
  • C. to bring equality between men and Women.
  • D. to argue that women have better intellectual ability.
 • 4. What do “these pioneer thinkers” at the end of paragraph 2 refer to?             
  • A. 18th century European people.  
  • B. 18th century European political philosophers.
  • C. 18th century European women.
  • D. 18th century European politicians.
 • 5. Which of the following is NOT mentioned in the last paragraph as one of women’s legal right today?
  • A. property right.
  • B. equal pay right.
  • C. equal employment opportunity rights
  • D. the  right to vote.

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung từ bài giảng Women in the society, để xem nội dung còn lại của bài giảng và các bài giảng khác trong BST quý thầy cô và các bạn học sinh vui lòng đăng nhập vào trang thư viện elib để download tài liệu về máy. Bên cạnh đó, thầy cô và các bạn có thể xem thêm bài giảng tiếp theo tại đây:

Đồng bộ tài khoản