Bài giảng Tiếng Anh 12 unit 4: School education system

Chia sẻ: Lê Trung Nhân | Ngày: | 9 bài giảng

0
1.422
lượt xem
244
download
Xem 9 bài giảng khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Bài giảng Tiếng Anh 12 unit 4: School education system

Mô tả BST Bài giảng Tiếng Anh 12 unit 4

Để giúp các em ôn tập lại kiến thức bài học dễ dàng hơn, Thư viện eLib giới thiệu BST Bài giảng Tiếng Anh 12 unit 4. BST được thiết kế chi tiết, rõ ràng giúp các em nhanh chóng nắm vững kiến thức trọng tâm về chủ đề School education system, hiểu về hệ thống giáo dục trường học ở Anh, qua đó thỏa luận về hệ thống giáo dục trong nước, học từ liên quan đến hệ thống giáo dục trung học, qua đó thảo luận về hệ thống giáo dục trong nước. Chúc các em học tốt, quý thầy cô có bài giảng hay.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bài giảng Tiếng Anh 12 unit 4

BÀI GIẢNG TIẾNG ANH 12

UNIT 4: SCHOOL EDUCATION SYSTEM

 

1. Vocabulary

 • Academic year (n) : Năm học
 • Parallel (adj)  : Song song
 • Core subject (n) : Môn học chính
 • Certificate (n)  : Giấy chứng nhận
 • Curriculum (n): Chương trình giảng dạy
 • State school (n) : Trường công lập # public school

2. New words:

 • Compulsory /kəm'pʌlsəri/(a): bắt buộc

→ Compulsorily (adv):

 • Academic /ækə'demik/(a): thuộc nhà trường

→ Academic year: năm học

 • Divide into (v): Chia ra, phân ra
 • Fee-paying (n): đóng học phí
 • Curriculum (n): chương trình học
 • Core (a): chính, chủ yếu
 • Certificate (n): giấy chứng nhận
 • Pre – school: mẫu giáo
 • Primary education: giáo dục tiểu học
 • Secondary education: giáo dục trung học
 • GCSE (General Certificate of Secondary Education): chứng chỉ giáo dục phổ thông trung học
a. Activity 1: Decide the statements about schools in Vietnam are true (T) or false (F)
 • 1. In Vietnam children start grade 1 when they are 6 years old.

→ Do you think children in England start grade at the same age?

 • 2. Schooling is compulsory from the age of 6 to 16.

→ What about in England?

 • 3. The school year generally begins in September and ends in late May.
→ Does the school year in England begin and end at the same Time?
 • 4. The students don’t have any examinations when they finish secondary school.  

→ Is it the same or different in England?

 • 5. A school year consists of two terms.

→ How many terms are there in England?

b. Activity 2 (Task 1,p. 46): Find out the words having the equivalent meanings

 • 1. Schools in which all children can attend without paying tuition fees
 • 2. A stage of study for children aged from 5 to 10

→ State school

 • 3. A stage of study for children aged from 11 to 16

→ Primary school

 • 4. Put into force by the law →  Compulsory 
 • 5.The examinations children sit at the end of compulsory education

→  The General Certificate of Secondary Education

 • 6. A detailed plan for a course of study offered in a school or college

→  Curriculum 

c. Activity 3 (task 2, p.46): Answer questions

 • 1. When do children in England start their compulsory education at school?
 • 2. How many terms are there in an academic year in England? What are they?
 • 3. What are the two school systems in England?
 • 4. Do children have to pay fees if they go to “independent” or “public” schools?
 • 5. How many core subjects are there in the national curriculum? What are they?
 • 6. When can students take the GCSE examination?

Trên đây là một đoạn nội dung trong bài giảng School education system, để xem nội dung còn lại của bài giảng và các bài giảng khác trong BST quý thầy cô và các bạn học sinh vui lòng đăng nhập và download về máy để tiện cho việc tham khảo. Bên cạnh đó, quý thầy cô và các bạn có thể xem bài giảng tiếp theo tại đây:

Đồng bộ tài khoản