Bài giảng Tiếng Anh 12 unit 6: Future jobs

Chia sẻ: Lưu Phú Giao | Ngày: | 9 bài giảng

0
2.788
lượt xem
365
download
Xem 9 bài giảng khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Bài giảng Tiếng Anh 12 unit 6: Future jobs

Mô tả BST Bài giảng Tiếng Anh 12 unit 6

Các em nhanh tay download BST Bài giảng Tiếng Anh 12 unit 6 nhé! BST gồm các bài giảng thiết kế bằng Powerpoint sinh động, rõ ràng có nội dung trình bày về chủ để Future jobs sẽ giúp các em nhanh chóng nắm bắt kiến thức về cách phát âm của một số liên từ và giới từ, đồng thời biết chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn việc làm, biết về công việc trong tương lai. Chúc các em học tốt, quý thầy cô có bài giảng hay.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bài giảng Tiếng Anh 12 unit 6

BÀI GIẢNG TIẾNG ANH 12

UNIT 6: FUTURE JOBS

 

1. Before –You - Speak

 • New Words:
  • 1. imaginary (adj) [i'mædʒinəri ] ≠ not real
  • 2. imaginary character (n.p) ['kærəktə ]
  • 3. collect materials:   [mə'tiəriəl ]
  • 4. criminal (n)        [ 'kriminl ]
  • 5. arrest  the criminals :
  • 6. financial report (n) [fai'næn∫l ]
  • 7. places of interest :
  • 8. rewarding (adj)   [ri'wɔ:diη ] = useful 
  • 9. fascinating (adj) ['fæsineitiη ] = interesting
  • 10. fantastic (adj)   [fæn'tæstik ] = excellent

2. Task 1:  Match a job in A with two descriptions in B

 

A

B

1.A doctor

2. A policeman

 

3. A writer

 

4. A tourist guide

 

5. An accountant

 

6. A journalist

a.  Take care of people’s health

b.  Protect people’s lives

c.  Help save people’s lives

d.  Tell stories through pictures

e.   Work with the numbers

f.   Arrest the criminals

g.  Visit many places to collect materials to write

h.  Create imaginary characters

i.   Take people to places of interest

k.  Prepare financial reports

l.   Meet and interview many (famous) people

m. Find good and safe hotels for visitors

3. Task 2: Discuss the jobs you like and dislike.

 Jobs

1. Pilot

2. Cook

3. Taxi driver

4. Teacher

5. Journalist

6. MC

7. Singer

8. Fashion

   designer

9. Computer

    programmer

10. Electrician

11. Accountant

12. Tourist

     guide

13. Air hostess

14. Policeman

15. Hotel

    receptionist..

        

  Useful Words & Expressions

-    Which job would / wouldn’t you like to do ?

→ I would / wouldn’t like to work as a NOUN

-   What  would / wouldn’t you like to be ?

→ I would / wouldn’t like to be a(n) NOUN

-    Why do / don’t  you like this job ?

→ Working as a NOUN would be a ADJ job because. ..

   +   I  can get high salary ..

   +   I use my creation to design new …

   +   I like working with many people and …

   +   I can meet many different people as well as …

   +   I have a chance to visit many places..

   +   I would have a chance  to improve my English..

   +    It is a very boring job

   +    I don’t like working with numbers/ getting poor salary

   +   I have to work under pressure / under bad weather

   +   I have to work for long hour / to be away from home

   +   I  am afraid of the height ….

  Adjectives

  +     fantastic    +   honorable  + boring

  +    interesting    +   creative  + dangerous

  +     challenging  +   rewarding   + difficult

  +   fascinating        +  well- paid  + poorly-paid

 

♦ A Sample conversation: 

 • Lan:  Hung, what would you like to be?
 • Nam: I would like to be a teacher.
 • Lan: Why do you like this job ?
 • Nam: Because teaching is an honorable job. Teaching helps train good citizens for the country. Besides, I like working with the children and use my knowledge to teach my dear students.
 • Lan: I see. Which job wouldn’t you like to work ?
 • Nam: I wouldn’t like to work as an electrician. Because it     is a very dangerous job. And because I’m afraid of electric shock and the height.
 • Lan: Thanks for sharing your idea .
 • Mai: You’re welcome.

4. Task 3:  Interview your classmates about the jobs they would do  in the future. Use these questions

Questions

Who / job

Who / job

Who / job

1. Which job would you like to do ?

Hoa / Accountant

Hung / singer…

..

2. Where do  you like to work ?

Vietcom Bank

..

..

3. Why do you like the job?

like working with the numbers and getting high salary

4. How much may you get paid?

may get 5 million per month

..

..

5. How is the working condition?

- in an air- conditioned room

-  with a well- trained staff

..

 

Trên đây là nội dung của 1 trong 9 bài giảng Future jobs, để xem các bài giảng còn lại quý thầy cô và các bạn học sinh vui lòng đăng kí tài khoản trên trang thư viện elib sau đó đăng nhập và tải tài liệu về máy. Bên cạnh đó, có thể xem thêm bài giảng tiếp theo tại đây:

Đồng bộ tài khoản