Bài giảng Tin học 11 bài 10: Cấu trúc lặp

Chia sẻ: Nguyễn Đặng Văn | Ngày: | 4 bài giảng

1
919
lượt xem
144
download
Xem 4 bài giảng khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Bài giảng Tin học 11 bài 10: Cấu trúc lặp

Mô tả BST Bài giảng Tin học 11 bài 10

Giáo dục ngày này đòi khỏi sự chủ đông của cả người học và người dạy. Một bài giảng được thiết kế cuốn hút sẽ giúp các em hào hứng hơn trong từng nội dung của tiết học. Hiểu được điều này, thời gian qua, Thư viện eLib đã sưu tập nhiều Bài giảng Tin học 11 bài 10 hay, nội dung bài giảng cô đọng qua từng Slide powerpoint, với hình ảnh sinh động, nội dung chính về "Cấu trúc lặp" được nhấn mạnh rõ ràng giúp việc ghi nhớ các kiến thức về ý nghĩa của cấu trúc lặp, cấu trúc chung của lệnh lặp For trong ngôn ngữ lập trình Pascal, cách sử dụng hai dạng lệnh lặp For trong ngôn ngữ lập trình Pascal trong bài học của học sinh dễ dàng hơn. Hi vọng, đây là bộ tài liệu thao khảo hữu ích cho việc soạn bài của các thầy cô. Chúc các thầy cô có tiết học hay!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bài giảng Tin học 11 bài 10

BÀI GIẢNG TIN HỌC 11

BÀI 10: CẤU TRÚC LẶP

 

I. Lặp với số lần lặp biết trước

1. Bài toán đặt vấn đề 

 • Lập chương trình tính tổng sau:

  

 

 

 • Dữ liệu vào (Input) :   Nhập N  
 • Dữ liệu ra (Output) :   Tổng S  

♦ Phân tích bài toán với N = 100

 • S1 = 1
 • S2 = S1 + 1/2
 • S3 = S2 + 1/3
 • S4 = S3 + 1/4
 • S100 = S99 + 1/100  

♦ Nhận xét:

 • Bắt đầu từ S2 việc tính S được lặp đi lặp lại 99 lần theo quy luật
  •  Ssau = Strước+ 1/i
  • với i chạy từ 2 → 100  
 • Xây dựng thuật toán
  •  B1: Nhập N;
  •  B2: S:=1; i:=2;
  •  B3: Nếu i > N thì đưa ra giá trị  S => Kết thúc; 
  •  B4 :  S:= S + 1/i;        
  •  B5:   i := i +1 quay lại B3.

2. Lặp với số lần lặp biết trước

a. Dạng 1 (dạng tiến)

 • FOR <BIẾN ĐẾM> := <GIÁ TRỊ ĐẦU> TO <GIÁ TRỊ CUỐI> DO < CÂU LỆNH>;
 • Ví dụ:  S:=1;

          FOR  i:=2  TO 100  DO   S:=S+1/i;

b. Dạng 2 (dạng lùi)

 • FOR <BIẾN ĐẾM> := <GIÁ TRỊ CUỐI> DOWNTO <GIÁ TRỊ ĐẦU> DO <CÂU LỆNH >;
 • Ví dụ:  S:=1;

          FOR  i:=100  DOWNTO  2  DO   S:=S+1/i;

 • Trong đó

→ Biến đếm là biến kiểu số nguyên hoặc kí tự.

 •   For i:=1 to 10 do write(i);
 •   For i:=‘a’ to ‘z’ do write(i);

→ Giá trị đầu, giá trị cuối là các biểu thức cùng kiểu với biến đếm, giá trị đầu phải nhỏ hơn giá trị cuối.

       For i:= 100 to 200 do write(i); 

→ Giá trị biến đếm được điều chỉnh tự động, vì vậy câu lệnh sau DO không được thay đổi giá trị biến đếm.

 • Lập chương trình tính tổng sau:

  

 • Program Tinh_tong;
 • Uses crt;
 • Var  i,N : Integer; S : real;
 • BEGIN
 • S:=1;
 • Write(‘ Nhap vao gia tri cua N :’);readln(N);
 • FOR i:=2 to N do S := S+1/i;
 • Writeln(‘ Tong S =’,S:8:3);
 • Readln;
 • END.

♦ Mô phỏng thuật toán

  

Trên đây là một đoạn nội dung trong bài giảng Cấu trúc lặp, để xem nội dung còn lại của bài giảng và các bài giảng khác trong BST quý thầy cô và các bạn học sinh vui lòng đăng nhập và download về máy để tiện cho việc tham khảo. 

Đồng bộ tài khoản