Bài giảng Tin học 11 bài 13: Kiểu bản ghi

Chia sẻ: Nguyễn Thị Huê | Ngày: | 4 bài giảng

0
312
lượt xem
27
download
Xem 4 bài giảng khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Bài giảng Tin học 11 bài 13: Kiểu bản ghi

Mô tả BST Bài giảng Tin học 11 bài 13

Mong muốn chia sẻ thêm tài liệu giảng dạy cho quý thầy cô giáo, thời gian qua, Thư viện eLib đã sưu tập nhiều Bài giảng Tin học 11 bài 13 hay từ các thầy cô đang giảng dạy trên khắp cả nước. Từng bài giảng có nội dung cô đọng qua từng Slide Powerpoint, với hình ảnh sinh động mô tả rõ ràng cung cấp những kiến thức về Kiểu bản ghi giúp các em ghi nhớ một cách dễ dàng hơn về: Khái niệm kiểu bản ghi, cách khai báo bản ghi, truy cập trường của bản ghi, mô tả một đối tượng bằng các thuộc tính cần quản lí, khai báo được kiểu bản ghi. Ngoài ra, bài giảng còn giúp các em biết cách thao tác trên biến và trường của bản ghi. Hi vọng, bộ tài liệu tham khảo nãy sẽ hữu ích cho việc soạn bài của các thầy cô. Chúc các thầy cô có tiết học hay!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bài giảng Tin học 11 bài 13

BÀI GIẢNG TIN HỌC 11

BÀI 13: KIỂU BẢN GHI

 

1. Khái niệm kiểu bản ghi

 • Nghiên cứu sách giáo khoa, em hiểu như thế nào là bản ghi?
  • Dữ liệu kiểu bản ghi dùng để mô tả các đối tượng có cùng một số thuộc tính mà các thuộc tính có thể có các kiểu dữ liệu khác nhau.
  • Mỗi đối tượng mô tả bằng một bản ghi.
  • Mỗi thuộc tính của đối tượng tương ứng với một trường của bản ghi. Các trường khác nhau có thể có các dữ liệu khác nhau.
 • Những yếu tố nào để xác định bản ghi?
  • Tên kiểu bản ghi.
  • Tên các thuộc tính (trường).
  • Kiểu dữ liệu của mỗi trường.
  • Cách khai báo biến.
  • Cách tham chiếu đến trường.

2. Khai báo kiểu bản ghi

 • Cấu trúc khai báo kiểu bản ghi trong Pascal?

                        TYPE

                       <tên kiểu bản ghi>= record

                       <tên trường 1>: < kiểu trường 1>;

                       <tên trường 2>: < kiểu trường 2>;

                     ………………………………….;

                      <tên trường n>: < kiểu trường n>;

                                                             end;

                                                                   VAR

                    <tên biến >: <tên kiểu bản ghi >;

                    <tên mảng >: array [1..max] of <tên kiểu bản ghi >: 

3. Tham chiếu tới kí tự của xâu

 • Cấu trúc khi tham chiếu đến từng trường của biến bản ghi?

                      <tên biến bản ghi>. <tên trường>;

 • Ví dụ:
  •   A.Hoten
  •   B.NgaySinh
  •   Lop[i].Toan
  •   Lop[i].Ly 

→ Với i là chỉ số nào đó của mảng Lop

4. Các thao tác với bản ghi

a. Nhập thông tin cho từng học sinh

 • Thuật toán
  • Nhập số học sinh
  • Nhập dữ kiệu (các trường) của bản ghi
  • Chương trình Pascal
   • Write(‘ Nhap vao so hoc sinh trong lop : ‘);
   • readln(n);
   • For  i:=1  to  n  do

                             Begin

                                writeln(‘ Nhap du lieu cho hoc sinh thu  ‘,i);

                                Write(‘ SBD : ‘); readln(LOP[i].SBD);

                                Write(‘Ho va ten : ‘); readln(LOP[i].Hoten);

                                Write(‘Ngay Sinh : ‘); readln(LOP[i].Ngaysinh);

                                Write(‘Gioi tinh : ‘); readln(LOP[i].Gioitinh);

                                Write(‘ Diem toan : ‘);readln(LOP[i].Toan);

                                Write(‘ Diem van : ‘);readln(LOP[i].Van);

                                                                                      end;

b. Các thao tác xử lí trong bản ghi

 • Thuật toán
  • Tính tổng điểm Văn và điểm toán của từng học sinh trong lớp
  • Điền chữ “Dat” vào cột kết quả cho những học sinh có tổng >= 10, ngược lại điền chữ “Khong dat”
 • Chương trình Pascal
  • For i:=1 to n do
  • LOP[i].Tong:= LOP[i].Toan + LOP[i].Van; 
  • For i:=1 to n do
  • IF  LOP[i].Tong>=10  then LOP[i].Ketqua=‘Dat’
  • else  LOP[i].Ketqua=‘Khong dat’;       

c. In dữ liệu kiểu bản ghi

 • Thuật toán
 • Thông báo in
 • In bảng dữ liệu
 • Chương trình Pascal
  • Writeln(‘ Bang ket qua thi ‘);
  • For i:=1 to n do
  • Writeln(LOP[i].SBD:5,LOP[i].Hoten:30,
  • LOP[i].Ngaysinh:15, LOP[i].Gioitinh:7,          
  • LOP[i].Toan:5:1,LOP[i].Van:5:1,
  • LOP[i].Tong:8:1,LOP[i].Ketqua:15);

Để xem các bài giảng còn lại của BST bài giảng Kiểu bản ghi, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng đăng nhập vào trang thư viện elib và tài về máy để thuận tiện hơn trong việc tham khảo. 

Đồng bộ tài khoản