Bài giảng Tin học 11 bài 2: Các phần của ngôn ngữ lập trình

Chia sẻ: Lê Thị Mỹ Diễm | Ngày: | 4 bài giảng

0
375
lượt xem
39
download
Xem 4 bài giảng khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Bài giảng Tin học 11 bài 2: Các phần của ngôn ngữ lập trình

Mô tả BST Bài giảng Tin học 11 bài 2

Phong trào ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong việc đổi mới phương pháp dạy học ngày càng được giáo viên các cấp quan tâm. Chính vì thế, Thư viện eLib đã chọn thành lọc từng Bài giảng Tin học 11 bài 2 của nhiều giáo viên trên khắp cả nước có chất lượng về nội dung lẫn hình thức sắp xếp thành bộ sưu tập nhằm giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo. Bộ sưu tập bài giảng này gồm có nhiều bài giảng được thiết kế bằng phần mềm Powerpoint, với hình ảnh và nội dung cô đọng về "Các phần của ngôn ngữ lập trình" giúp học sinh hiểu được ba thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình như: Bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa. Đồng thời, bài giảng giới thiệu cho học sinh các khái niệm về tên, tên chuẩn, tên dành riêng trong chương trình. Chúc các em học sinh và quý thầy cô học tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bài giảng Tin học 11 bài 2

BÀI GIẢNG TIN HỌC 11

BÀI 2: CÁC PHẦN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

 

1. Các thành phần cơ bản

 • Các thành phần cơ bản trong ngôn ngữ lập trình:
  • Bảng chữ cái.
  • Cú pháp.
  • Ngữ nghĩa.

a. Bảng chữ cái

Loại kí tự

Biểu diễn của kí tự

Mã ASCII

Kí tự chữ cái in hoa

‘A’..’Z’

65..90

Kí tự chữ cái in thường

‘a’..’z’

97..122

Kí tự chữ số

‘0’..’9’

48..57

Kí tự dấu cách

‘  ’

32

Kí tự gạch dưới

‘_’

 

Kí tự các phép toán

‘+’, ‘-’, ‘*’, ‘/’, ‘=‘, ‘<‘, ‘>’

 

Kí tự dấu ngoặc

‘(‘, ‘)’, ‘{‘, ‘}’, ‘[‘, ‘]’

 

Kí tự khác

Dấu chấm ‘.’ dấu phẩy ‘,’

 

 

Dấu hai chấm ‘:’ dấu chấm phẩy ‘;’, ‘’’, ‘@’, ‘^’, ‘$’, ‘#’, ‘&’

 

 

 • Bảng chữ cái là tập các kí tự (qui định trong bảng chữ cái) được dùng để viết chương trình.
 • Bảng chữ cái của các ngôn ngữ lập trình không khác nhau nhiều.
 • Ví dụ: bảng chữ cái của ngôn ngữ lập trình C++ chỉ khác Pascal là có sử dụng thêm các kí tự như dấu nháy (‘  ’), dấu sổ ngược (\), dấu chấm than (!) 

b. Cú pháp

 • Cú pháp của ngôn ngữ lập trình Pascal dùng cặp từ Begin – End để gộp nhiều lệnh thành một lệnh.

 • Cú pháp là bộ quy tắc để viết chương trình. Cho biết cách viết chương trình hợp lệ à mô tả chính xác thuật toán để máy thực hiện.

c. Ngữ nghĩa

 • Xét 2 biểu thức:
  • A + B (1)      với A, B là các số thực
  • I + J (2)       với I, J là các số nguyên
 • Em có nhận xét gì về dấu + trong (1) và (2)
  • Trong (1): dấu + là cộng hai số thực.
  • Trong (2): dấu + là cộng hai số nguyên.
 • Ngữ nghĩa là xác định ý nghĩa của các tổ hợp kí tự trong chương trình.
 • Trong các ngôn ngữ lập trình đều sử dụng dấu cộng (+) để chỉ phép cộng.

2. Một số khái niệm

a. Tên

 • Mọi đối tượng trong chương trình đều phải đặt tên theo quy tắc của ngôn ngữ lập trình và  từng chương trình dịch cụ thể.
 • Quy tắc đặt tên:
  • Gồm chữ số, chữ cái hoặc dấu gạch dưới.
  • Bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu gạch dưới.
  • Một dãy liên tiếp không quá 127 kí tự.
  • Không phân biệt chữ hoa, chữ thường trong tên.
 • Tên dành riêng: Được ngôn ngữ lập trình quy định dùng với ý nghĩa riêng xác định, người lập trình không được dùng với ý nghĩa khác.
 • Tên chuẩn: Được ngôn ngữ lập trình quy định dùng với ý nghĩa nhất định, người lập trình có thể định nghĩa lại để dùng với ý nghĩa khác.
 • Tên do người lập trình đặt: 
  • Được dùng với ý nghĩa riêng của người lập trình.
  • Được khai báo trước khi sử dụng.
  • Không được trùng với tên dành riêng.

b. Hằng

 • Hằng là đại lượng có giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình .
 • Hằng số học: Là các số nguyên hay số thực   .
 • Hằng lôgic: Là giá trị đúng (true) hoặc sai (false)
 • Hằng xâu: Là chuỗi kí tự trong bộ mã ASCII, được đặt trong dấu nháy ‘  ’

c. Biến

 • Biến là đại lượng được đặt tên. Dùng để lưu trữ giá trị và giá trị có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình .
 • Các biến dùng trong chương trình đều phải được khai báo .

Để xem các bài giảng còn lại của BST bài giảng Các phần của ngôn ngữ lập trình, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng đăng nhập vào trang thư viện elib và tài về máy để thuận tiện hơn trong việc tham khảo

Đồng bộ tài khoản